Vertaal
Naar andere talen: • heave > DEheave > ESheave > FR
Vertalingen heave EN>NL

1 to (try to) lift or to pull, with great effort: “They heaved with all their strength, but could not move the rock”
hevelen

2 to throw (something heavy): “Someone heaved a stone through my window.”
werpen, donderen

3 to rise, or rise and fall again several times: “The earthquake made the ground heave.”
schudden
the act of heaving: “He gave one heave and the rock moved”
hijs

heave a sigh

to sigh: “He heaved a sigh of relief when he reached safety.”
een zucht slaken

heave to

†“ (of a ship) to (cause to) stop while at sea: “The ship hove to.”
bijdraaien
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to heave opheffen (ww.) ; tillen (ww.) ; lichten (ww.) ; optillen (ww.) ; omhoog brengen (ww.) ; omhoogheffen (ww.) ; hijsen (ww.) ; omhoog heffen (ww.) ; naar boven tillen (ww.) ; smijten (ww.) ; golven (ww.) ; deinen (ww.) ; hieven (ww.) ; hieuwen (ww.) ; met een spil omhoogwerken (ww.) ; takelen (ww.) ; met een takel ophijsen (ww.) ; eruit halen (ww.) ; te voorschijn trekken (ww.) ; kokhalzen (ww.) ; heffen (ww.)
heave kwelling ; zwelling ; vertikale beweging ; dompen ; opdrijven van de bodem ten gunste van de waterdruk ; trilling volgens de z-as ; verticale trilling ; op de wind leggen ; dompbeweging ; halen ; hieuwen
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; TU-Delft-Hydraulic-Engineering-Glossary

Voorbeeldzinnen met `heave`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: ascension
EN: ascent
EN: be sick
EN: cast
EN: gag
EN: heaving
EN: rise
EN: rising
EN: throw up
EN: vomit

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: heave anchor NL: het anker lichten
EN: the ship hove in sight NL: het schip kwam in zicht
EN: heave about NL: overstag gaan
EN: heave down NL: kielen
EN: heave to NL: (scheepvaart) bijdraaien
EN: heave up NL: overgeven, braken
EN: heaves NL: dampigheid

Download de Android App
Download de IOS App