Vertaal
Naar andere talen: • forward > DEforward > ESforward > FR
Vertalingen forward EN>NL

1 moving on; advancing: “a forward movement.”
voorwaarts

2 at or near the front: “The forward part of a ship is called the 'bows'.”
voorste

1 (also'forwards) moving towards the front: “A pendulum swings backward(s) and forward(s).”
naar voren

2 to a later time: “from this time forward.”
vanaf
(in certain team games, eg football, hockey) a player in a forward position.
voorspeler
to send (letters etc) on to another address: “I have asked the post office to forward my mail.”
doorzenden

bring forward

1 (alsoput forward) to bring to people's attention; to cause to be discussed etc: “They will consider the suggestions which you have brought/put forward.”
naar voren brengen

2 to make to happen at an earlier date; to advance in time: “They have brought forward the date of their wedding by one week.”
naar voren schuiven

to move forward (not foreword).

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to forward verzenden (ww.) ; zenden (ww.) ; overmaken (ww.) ; opsturen (ww.) ; posten (ww.) ; toezenden (ww.) ; doen toekomen (ww.) ; iem. iets sturen (ww.) ; vervroegen (ww.) ; naar voren plaatsen (ww.) ; vroeger uitvoeren dan gepland (ww.) ; nasturen (ww.)
the forwardde aanvaller (m) ; de voorspeler (m) ; de voorhoedespeler (m) ; de spitsspeler (m)
forward toegankelijk ; aanspreekbaar ; benaderbaar ; toeschietelijk ; genaakbaar ; vooruitstrevend ; geavanceerd ; progressief ; voorkomend ; beleefd ; beschaafd ; gemanierd ; welopgevoed ; wellevend ; voort ; voorwaarts ; spits ; voorover ; voorste ; vooruit ; termijncontract ; achteruit ; gevolg geven ; verzenden ; vooruitversnelling ; nazenden ; voorwaart ; doorsturen ; naar voren
Bronnen: Vlietstra; interglot; Download IATE, European Union, 2017.; MWB; cibg.be

Voorbeeldzinnen met `forward`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: anterior
EN: convey
EN: fore
EN: forward
EN: front
EN: frontal
EN: full-face
EN: gardant
EN: guardant
EN: headfirst

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: forwards
US-spelling: forward
Uitdrukkingen en gezegdes
EN: I look forward to NL: ik verlang naar
EN: bring forward NL: onder de aandacht brengen
EN: come forward NL: z. aanbieden voor (bijv.betrekking)

Download de Android App
Download de IOS App