Vertaal
Naar andere talen: • excepted > DEexcepted > ESexcepted > FR
Vertalingen excepted EN>NL
excepted uitgezonderd


Voorbeeldzinnen met `excepted`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App