Vertaal
Naar andere talen: • e-commerce > DEe-commerce > ESe-commerce > FR
Vertalingen e-commerce EN>NL
e-commerce electronic commerce ; e-commerce ; elektronische handel ; ecommernce ; e-handel
Bronnen: Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.; ISACA; kde.nl/node/386

Voorbeeldzinnen met `e-commerce`
Voorbeeldzinnen laden....


Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: ecommerce
US-spelling: e-commerce


Download de Android App
Download de IOS App