Vertaal
Naar andere talen: • dispatch > DEdispatch > ESdispatch > FR
Vertalingen dispatch EN>NL

1 to send off: “He dispatched several letters asking for financial help.”
verzenden

2 to finish off or deal with quickly: “She dispatched several pieces of business within the hour.”
snel afhandelen

1 a written official report: “a dispatch from the commanding officer.”
bericht, rapport

2 an act of sending away.
het wegsturen

3 haste.
spoed

dispatch rider

a carrier of military dispatches by motor-cycle.
koerier
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to dispatch afvoeren (ww.) ; uitgeven (ww.) ; eten (ww.) ; nuttigen (ww.) ; opeten (ww.) ; consumeren (ww.) ; vreten (ww.) ; schrokken (ww.) ; tegoed doen (ww.) ; verorberen (ww.) ; bikken (ww.) ; tot zich nemen (ww.) ; schransen (ww.) ; bunkeren (ww.) ; naar binnen werken (ww.) ; zitten proppen (ww.) ; levering (ww.) ; zending (ww.) ; aflevering (ww.) ; uitlevering (ww.) ; leverantie (ww.) ; missie (ww.) ; roeping (ww.) ; zending met speciale opdracht (ww.) ; verzenden (ww.) ; expediëren (ww.) ; afdoen (ww.) ; afhandelen (ww.) ; versturen (ww.)
the dispatchde afhandeling
dispatch brievenmaal ; afvoer ; expeditie ; verzending ; contract voor zeeschade ; telegraferen ; afzenden ; afwikkelen ; beslechten
Bronnen: Vlietstra; interglot; Wakefield genealogy pages; Tecdic.com; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `dispatch`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: account
EN: communique
EN: despatch
EN: forward
EN: news report
EN: report
EN: story
EN: write up

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: despatch
US-spelling: dispatch
Uitdrukkingen en gezegdes
EN: happy dispatch NL: harakiri

Download de Android App
Download de IOS App