Vertaal
Naar andere talen: • defiance > DEdefiance > ESdefiance > FR
Vertalingen defiance EN>NL
open disobedience; challenging or opposition: “He went in defiance of my orders.”
trotsering

de'fiant (Bijvoeglijk naamwoord)

hostile; showing or feeling defiance: “a defiant attitude.”
opstandig

de'fiantly (Bijwoord)

opstandig
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the defiancede trotsering (v)
defiance trots
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `defiance`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: breaking the rules
EN: insubordination
EN: naughtiness
EN: noncompliance
EN: waywardness
EN: Zelfst. Naamw.
EN: intractability
EN: intractableness
EN: rebelliousness

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: bid defiance to, set at defiance NL: uitdagen, tarten
EN: in defiance of NL: in strijd met NL: in weerwil v.

Download de Android App
Download de IOS App