Vertaal
Naar andere talen: • waywardness > DEwaywardness > ESwaywardness > FR
Vertalingen waywardness EN>NL
We hebben geen vertalingen voor waywardness in Engels <> Nederlands
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`)
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `waywardness`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App