Vertaal
Naar andere talen: • declare > DEdeclare > ESdeclare > FR
Vertalingen declare EN>NL

1 to announce publicly or formally: “War was declared this morning.”
verklaren

2 to say firmly: “'I don't like him at all,' she declared.”
verklaren

3 to make known (goods on which duty must be paid, income on which tax should be paid etc): “He decided to declare his untaxed earnings to the tax-office.”
aangeven

declaration (Zelfstandig naamwoord)

a formal announcement: “a declaration of marriage/war.”
verklaring
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to declare aangeven (ww.) ; declareren (ww.) ; decreteren (ww.) ; bekendmaken (ww.) ; afkondigen (ww.) ; proclameren (ww.) ; noteren (ww.) ; opschrijven (ww.) ; betonen (ww.) ; betuigen (ww.) ; verklaren (ww.) ; benoemen (ww.)
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `declare`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: affirm
EN: allege
EN: aver
EN: avow
EN: claim
EN: contend
EN: emphasize
EN: state
EN: stress
EN: say

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: declare o.s. NL: z. nader verklaren NL: zijn aard tonen
EN: declare off NL: afbreken, niet door laten gaan
EN: well, I declare! NL: heb je nou ooit van je leven!

Download de Android App
Download de IOS App