Vertaal
Naar andere talen: • danger > DEdanger > ESdanger > FR
Vertalingen danger EN>NL

1 something that may cause harm or injury: “The canal is a danger to children.”
gevaar

2 a state or situation in which harm may come to a person or thing: “He is in danger”
gevaar

'dangerous (Bijvoeglijk naamwoord)

very unsafe and likely to be the cause of danger: “a dangerous road”
gevaarlijk
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the dangerde ramp ; het gevaar ; het onheil ; onheilsdreiging (znw.) ; de onveiligheid (v) ; het onraad ; de gevaarlijkheid (v) ; de hachelijkheid (v)
danger nood ; perikel ; gevaar
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `danger`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: difficulty
EN: exposure
EN: hazard
EN: jeopardy
EN: menace
EN: peril
EN: risk
EN: threat
EN: trouble
EN: vulnerability

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: at danger NL: onveilig

Download de Android App
Download de IOS App