Vertaal
Naar andere talen: • cock > DEcock > EScock > FR
Definities in het Engels: Cock (16x)
Vertalingen cock EN>NL

1 the male of birds, especially of the domestic fowl: “a cock and three hens”
haan, mannetje

2 a kind of tap for controlling the flow of liquid, gas etc.
kraan

3 a slang word for the penis.
pik

1 to cause to stand upright or to lift: “The dog cocked its ears.”
overeind steken

2 to draw back the hammer of (a gun).
de haan spannen

3 to tilt up or sideways (especially a hat).
scheef opzetten

cockerel (Zelfstandig naamwoord)

a young farmyard cock.
jonge haan

'cocky (Bijvoeglijk naamwoord)

conceited; over-confident: “a cocky attitude.”
aanmatigend

cock-and-bull story

an absurd, unbelievable story.
sterk verhaal

'cock-crow (Zelfstandig naamwoord)

early morning: “He gets up at cock-crow.”
ochtendgloren

'cock-eyed (Bijvoeglijk naamwoord)

ridiculous: “a cock-eyed idea.”
ongerijmd

'cock'sure (Bijvoeglijk naamwoord)

very or too confident: “He was cocksure about passing the exam.”
(te) zelfverzekerd
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to cock scherpstellen (ww.) ; spannen
the cockhet mannetje ; de lul (m) ; het lid ; de penis (m) ; de piemel (m) ; de pik (m) ; de roede ; de kraan (m) ; de haan (m) ; trekker van vuurwapen (znw.) ; mannelijk hoen (znw.)
cock kraan in de zin van aftapkraan ; jongeheer ; leuter ; snikkel ; haan ; kraan ; regelklep ; klepafsluiter ; kraan,waterkraan ; brug voor onrust
Bronnen: Vlietstra; Diving dictionary; MWB; interglot; Autowoordenboek; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `cock`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: dick
EN: member
EN: pecker
EN: penis
EN: peter
EN: phallus
EN: prick
EN: putz
EN: shaft
EN: tool

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `cock` wordt wel in US-Engels gebruikt maar niet of zelden in UK-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `John Thomas`
In US-Engels gebruikt men `cock / dick / johnson`
Uitdrukkingen en gezegdes
EN: cock-and-bull story NL: kolderverhaal
EN: that cock won't fight NL: die vlieger gaat niet op
EN: old cock NL: ouwe jongen
EN: cock of the walk, school NL: belhamel
EN: every cock crows on his own dunghill NL: in het land der blinden is éénoog koning
EN: cock one's nose NL: zijn neus optrekken
EN: cock an eye NL: knipogen
EN: cock one's hat NL: hoed scheef (op)zetten NL: de rand van de hoed opslaan
EN: knock s.o. into a cocked hat NL: iemand ver achter zich laten NL: volledig 'inmaken'

Download de Android App
Download de IOS App