Vertaal
Naar andere talen: • characteristic > DEcharacteristic > EScharacteristic > FR
Definities in het Engels: Characteristic (15x)
Vertalingen characteristic EN>NL
the characteristicde eigenschap (v) ; het kenmerk ; het stigma ; de karaktertrek (m) ; de typering (v) ; de karakterisering (v)
characteristic karakteristiek ; trekje ; karaktertrekje ; specifiek ; typisch ; kenmerkend ; typerend ; tekenend ; kenschetsend ; illustratief ; kengetal ; trek ; werkkarakteristiek ; kwaliteit ; aanwijzer ; karakter ; kenteken ; characteristica ; onderscheidingskenmerken ; karakteristieke ; kenmerk,kengetal ; wijzer ; karakteristiek ; karakteristieke waarde ; kenmerk ; idiosyncratisch ; exponent
Bronnen: interglot; Vlietstra; MWB; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `characteristic`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: all your own
EN: archetypal
EN: aspect
EN: attribute
EN: characteristic
EN: classic
EN: countenance
EN: diagnostic
EN: distinct
EN: distinctiveDownload de Android App
Download de IOS App