Vertaal
Naar andere talen: • archetypal > DEarchetypal > ESarchetypal > FR
Definities in het Engels: archetypal (5x)
Vertalingen archetypal EN>NL
We hebben geen vertalingen voor archetypal in Engels <> Nederlands

Anders gespeld: archetype 84.21%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `archetypal`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App