Vertaal
Naar andere talen: • but > DEbut > ESbut > FR
Definities in het Engels: But (6x)
Vertalingen but EN>NL
used to show a contrast between two or more things: “John was there, but Peter was not.”
maar
except (for): “no-one but me”
behalve
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
but maar ; echter ; doch ; nochtans ; niettemin ; buiten ; behalve ; uitgezonderd ; met uitsluiting van ; bij uitzondering ; op ... na ; toch ; maar wel
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; MWB

Voorbeeldzinnen met `but`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: except
EN: just
EN: merely
EN: only
EN: simply

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: he was all but run over NL: hij werd bijna overreden
EN: it never rains but it pours NL: een ongeluk komt nooit alleen
EN: not but that I saw through it NL: niet, dat ik het niet doorzag
EN: not but that NL: ondanks (het feit) dat
EN: but for this ... NL: als dit niet gebeurd was...
EN: I would have come but that I was ill NL: ik zou gekomen zijn, als ik niet ziek was geweest
EN: but then, I like such things NL: maar ik houd dan ook van dergelijke dingen

Download de Android App
Download de IOS App