Vertaal
Naar andere talen: • allowable > DEallowable > ESallowable > FR
Definities in het Engels: allowable (5x)
Vertalingen allowable EN>NL
We hebben geen vertalingen voor allowable in Engels <> Nederlands
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `allowable`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App