Vertaal
Naar andere talen: • alive > DEalive > ESalive > FR
Definities in het Engels: Alive (16x)
Vertalingen alive EN>NL

1 living and not dead: “Queen Victoria was still alive in 1900.”
in leven

2 full of activity: “The town was alive with policemen on the day of the march.”
wemelend

alive to

aware of: “He was alive to the dangers of the situation.”
zich bewust van
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
alive levend ; in leven ; onder spanning
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `alive`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: alive
EN: animate
EN: live
EN: liveborn
EN: viable
EN: vital
EN: living

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: be alive to NL: inzien
EN: be alive with NL: wemelen van
EN: look alive! NL: schiet op!

Download de Android App
Download de IOS App