Vertaal
Naar andere talen: • advance > DEadvance > ESadvance > FR
Definities in het Engels: Advance (40x)
Vertalingen advance EN>NL

1 to move forward: “The army advanced towards the town”
(doen)vooruitgaan

2 to supply (someone) with (money) on credit: “The bank will advance you $500.”
voorschieten

1 moving forward or progressing: “We've halted the enemy's advance”
vooruitgang

2 a payment made before the normal time: “Can I have an advance on my salary?”
voorschot

3 (usually in plural) an attempt at (especially sexual) seduction.
avance

1 made etc before the necessary or agreed time: “an advance payment.”
vooraf

2 made beforehand: “an advance booking.”
vooraf

3 sent ahead of the main group or force: “the advance guard.”
vooruitgezonden

advanced (Bijvoeglijk naamwoord)

having made a lot of progress; at a high level: “an advanced computer course”
gevorderd

in advance

1 before(hand): “Can you pay me in advance?”
vooraf

2 in front: “I've been sent on in advance (of the main force).”
voor...uit
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to advance opdraaien (ww.) ; voeden (ww.) ; voortschrijden (ww.) ; helpen (ww.) ; promoten (ww.) ; avanceren (ww.) ; tegemoetkomen (ww.) ; naderen (ww.) ; toenaderen (ww.) ; aantocht (ww.) ; toenadering (ww.) ; voortgang (ww.) ; opmars (ww.) ; bevorderen (ww.) ; promoveren (ww.) ; hogerop komen (ww.) ; zich opwerken (ww.) ; bevorderd worden (ww.) ; voorschot (ww.) ; vervroegen (ww.) ; naar voren plaatsen (ww.) ; vroeger uitvoeren dan gepland (ww.) ; duwen (ww.) ; opschuiven (ww.) ; vooruitschuiven (ww.) ; voorschuiven (ww.) ; voorschieten (ww.) ; oprukken (ww.) ; opmarcheren (ww.) ; rijzing (ww.) ; voorwaarts gaan (ww.) ; vooruitgaan (ww.) ; vorderen (ww.)
the advancede voorsprong ; de vooruitgang ; de avance
advance voorslaan ; voorstellen ; vervroeging van ontstekingstijdstip ; suggereren ; bieden ; vervroegen van ontstekingstijdstip ; lening ; uitlening ; vooruitbrengen ; vordering ; voorschot ; aanbieden ; kasvoorschot ; opperen ; bewegen ; verplaatsen ; invoer ; voeding ; influisteren ; advance ; voordragen ; nabij komen ; verbetering in de zin van vooruitgang ; nader treden ; naderbij komen ; aanpakken ; gaan naar ; lenen ; genaken ; aanrukken ; in aantocht zijn ; voor- ; attenderen op ; attent maken op ; naar voren brengen ; verhogen ; opdrijven ; ophogen ; verheffen ; oplopen ; rijzen ; stijgen ; terugzetten ; verhaasten ; bijschuiven ; bespoedigen ; versnellen ; opschieten ; veld winnen ; uitlenen ; vlotten ; uitloven
Bronnen: Vlietstra; interglot; Wakefield genealogy pages; Autowoordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `advance`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: beforehand
EN: credit
EN: early
EN: finance
EN: help
EN: mortgage

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: advanced student NL: gevorderd student
EN: advanced ideas NL: geavanceerde denkbeelden
EN: in advance NL: van te voren, bij voorbaat

Download de Android App
Download de IOS App