Vertaal
Naar andere talen: • reimen > ENreimen > ESreimen > FR
Definities in het Duits: reimen (1x)
Vertalingen reimen DE>NL

reimen

werkw.
Uitspraak:  [ˈraimən]

1) einen Reim bilden - rijmen
Herz reimt sich auf / mit Schmerz. - Hart rijmt op smart.

2) Reime haben - rijmen
Ich mag lieber Gedichte, die sich reimen. - Ik hou meer van gedichten die op rijm zijn.

3) Reime bilden oder Texte mit Reimen verfassen - rijmen
etw. auf / mit etw. reimen - iets op / met iets rijmen
Er spielt Gitarre und reimt dazu. - Hij speelt op de gitaar en ondertussen rijmt hij.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
reimen (ww.) rijmen (ww.)
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `reimen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
DE: schreiben
DE: dichten
DE: verfassen

Uitdrukkingen en gezegdes
DE: sich reimen NL: samengaan, bij elkaar passen
DE: eine gereimte Erzählung NL: een vertelling op rijm

Download de Android App
Download de IOS App