Vertaal
Naar andere talen: • Eingehen > ENEingehen > ESEingehen > FR
Definities in het Duits: eingehen (5x)
Vertalingen Eingehen DE>NL

eingehen

werkw.
Uitspraak:  aingeːən]

1) sich auf etw. einlassen - inzetten
Ich gehe jede Wette ein, dass das stimmt. - Ik ga elke weddenschap aan dat het klopt.
Die beiden Parteien wollen eine Koalition eingehen. - De beide partijen zetten in op een coalitie.

2) deel van de uitdrukking:
uitdrukking in etw. eingehen

3) deel van de uitdrukking:
uitdrukking auf jemanden / etw. eingehen

4) beim Empfänger ankommen - aankomen , ontvangen
Ihr Auftrag ist bei uns eingegangen und wird umgehend bearbeitet. - Haar opdracht is bij ons ontvangen en wordt meteen verwerkt.
Bei der Stadtverwaltung ging eine Bombendrohung ein. - Bij het gemeentebestuur werd een bommelding ontvangen.

5) sterben - doodgaan
Wir wären vor Langeweile fast eingegangen. - Wij zouden van verveling bijna doodgegaan.

6) beim Waschen kleiner werden - krimpen
Das T-Shirt ist beim Waschen eingegangen. - Het T-shirt is bij het wassen gekrompen

7) deel van de uitdrukking:
uitdrukking etw. will jemandem nicht eingehen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
eingehen (ww.) laten (ww.) ; toelaten (ww.) ; permitteren (ww.) ; sterven (ww.) ; ophouden (ww.) ; uitsterven (ww.) ; afsterven (ww.) ; binnenkomen (ww.) ; betreden (ww.) ; binnengaan (ww.) ; binnentreden (ww.) ; binnenlopen (ww.) ; binnenstappen (ww.) ; besterven (ww.) ; besterven van angst (ww.)
das Eingehenhet ingaan ; van kracht worden (znw.) ; effectief worden (znw.) ; reactie op (znw.)
eingehen oplopen ; afsterven ; afsterving
Bronnen: interglot; Trueterm; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `Eingehen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
DE: abschwellen
DE: kleiner werden
DE: kürzer werden
DE: schrumpfen
DE: schwinden
DE: zusammenschrumpfen
DE: einwilligen
DE: genehmigen
DE: zulassen
DE: hingehenDownload de Android App
Download de IOS App