Weerts

Dialecten > Limburg (NL) > Weerts

Weerts bevat 708 gezegden, 933 woorden en 4 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

708 gezegden

't is erg stilgae huurtj de peerikke inne grônd neeste
't onmogelijke willen doen`'t zeen mich toere` zag 't wiefke en 't zoot met de geit op 't daak
't Overkomt alleen degene die iets uitvoertWeemjt deut, dae kantj gebuuëre
't wordt koud zonder te blazen (wat de liefde betreft) asse vri-jje esj strieële en lekke, mer laater houte en stekke
aan de diarree zijnde loupbóks aan hebbe
aan de verkeerde persoon eer bewijzen'n kers opstaeke vör d'n duûvel
aftelliedjeöpke döpke, hemelsknöpke, öpke döpke doem. Wat zal det lekker smake van boem, boem, boem
aftelliedjeUnne dunne dip, véttekane kip. Véttekane bókkebane, unne dunne dip
aftelliedjeTingelingeluuërke ich trek um aan zien uuërke Waat reudje: Hin, haan of vos? Haan.. `Dan trek ich dur nog us aan` Vos...`Dan laot ich um (nog neet) los` Hin.. `Dan pak ich dur nog un bitje deeper in`
aftelliedjeein, twieë dao, ville ville vao, ville ville ville ville ville ville vao, deboor kan neet tot twintjig telle, twintjig staon d'r dao.
aftelliedjeein, twieë dao...., ville ville vao....., ville ville ville ville ville ville vao....., deboor kan neet tot twintjig telle, twintjig staon d'r dao.
aftelrijmpjetwieë rong roeëze, twieë prikke proeëze, eine prikke prêl en 'n ratelvêl
alle beetjes helpen`alle bitjes helpe` , zag de begien en ze piszje inne zieë
allemaal tevergeefsallemaol vör d'n hônd zien böl
alles zelf doenpestoeër en köster tegeliêk zeen
alles zelf doenpestoeër en köster zeen
als de onderrok onder de jurk uit komtde vreugmès keumtj ônger de hoeëgmès oet
als de onderrok onder de jurk uit komtde vreugmes keumt ônger de hoeëmes oet
als een dronken persoon valthae veel op zien zate kloeëte, op zien zate böl
als een kind de hik heeftzien hertje mot nog grujje
als eenmaal iets mis gaat, gebeurt het vakerwoeë eine kieër water gestânge heet, keumtj 't dekker trök
als het gemakkelijk gaat't gieët wie snuf
als het samenwerken niet goed verloopt't haamtj zich neet
als het uitkomt...beej gelaeg....
als iemand alles tegen zitdae 'nne steinen akker hieët en 'n bôtte ploog en daobeej e kaof van e wiêf, dae hieët verdreet genog
als iemand alles wil hebbendae lieëtj niks ligge as heit iêzer en meulesteîn
als iemand erg overdrijftnôw loupdje d'r met de klômpe doeër
als iemand heel lelijk isas ziene kop op e vêrreke stông, lösje neeme geine huidkieës
als iemand het aan anderen over laathae luiptj t'r vanaaf wi-j 'ne hônd van ziêne strônt
als iemand iets gemakkelijk af gaat't gieët 'm locht
Als iemand in een gezelschap een scheet heeft gelatenDao heet eemes broeëd inne tes
als iemand is gestorvenhae heet de léste keutel aafgeneêpe
als iemand moest trouwen vanwege een `ongelukje`hae heet over de hachte (haamkettingen) getrooje
als iemand niet met zijn vrouw kan opschieteneeder mót mét ziene koeëze hoêze
als iemand te laat is't book is umgedrage
Als iemand verkering krijgtDao kumptj 'ne vreemdje haan oppe-n hoof
als iemand voor de 2e keer trouwt en er al kinderen zijn'n kôw lektj gein vreemdje kaover
als iemand zegt: had ik maar........haaj ich hei-j gevrete en bendj gesliktj, dan kós ich beesems schiête........
als iets door gaat't gieët d'n oôve in
als iets erg duur isdet is 'n apothieëkersraekening
Als iets heel lekker isLek veenger, lek doem van de hoont zien proem!
als iets heel lekker is't smeltj inne mônd, wi-j doevestrônt
Als je dood gaat neem je niets mee'n Doeëdshûmme hieët gein tesse
als je iets al van tevoren zou wetenas eemes alles wis, waas boôre gein aardigheid
Als je iets hebt laten liggen, moet je terug gaanWaat de kop vergitj, mótte de bein besnete
als je iets niet lust... jammer, dan krijg je niksasje det neet lösj, dan lekdje d'r eur huit mer naeve
Als je iets niet snaptIch snap d'r geine sodemieter van, ich snap d'r gein kloeëte van
Als je iets niet snaptIch kan d'r geine kop aan kriêge
als je niet zuinig bent, word je nooit rijkdae twieë zwegelkes noeëdig heet um zien piêp aan te staeke, weurtj noeëts riêk
als je steeds iets uitstelt, loopt het mistieds genóg keumtj altiêd te laat
als koeien honger hebben en vrouwen lui zijn, komt er ongeluk vanbäökendje keuj en fluitentje vrolli-j doûge neet
als koeien honger lijden en vrouwen lui zijn, komt er ongeluk vanbäökendje keuj en fluitendje vrolli-j douge neet
als ouders geen vat meer op de kinderen hebbenas de wichter groeët zeen, doon ze de aojers nao béd
als Slimpie dood is, krijg jij zijn jasjeas Slumke doeëd es, krieegdje ziên jeske
als ze het eens zijnze ligge ônger ein deeke
antwoord op `ik meen dat....`meine bescheet t'r zich eine
antwoord op de vraag: Waar ga je heen Daar heb je niets mee te maken...Woeë gaoje haer Nao keutelemaer...
antwoord op:weet je het alwejjen 't al det eur gaat ope en tów gieët songer pörtje
antwoord op:weet je het alwejjen 't al det vleis baeter is as schînke!
babyversjeKinne, kinne, wiebeske. mônte mônte fleurke. neuzele piepke uigele träönke . knip, zag menieër kepläönke
bang zijnkneîp hebbe, hae kneîpdj 'm
bang zijninne poepzak zitte
barst toch!vreetj uch 'ne hei-jbeesum
bekaf zijnram aane hèk
bekaf zijnram aan' e pin
bekaf zijnich kan geine puf mieer zêgge
bekaf zijn, niet gezond meer, helemaal versletenram oppen' hoont
Bekijk het!Goatj vésse!
bewusteloos neervallenwi-j unne moeënika ineîn zakke
bewusteloos vallenvanne gaerd gaon
bezit heeft niet alleen lusten, maar ook lastendae gein puîne heet, heet auch gein lând
bibberenrijjere wi-j 'nne kwakkert
bibberen van de kouri-jjere wie 'ne kwakkert
biechtenklieëzaod gaon verkoupe
Bij ruzie moet er altijd iemand toegevenAs t' r twieë duuëre tieeëgenein klatse, moj-je d' r ein tów doon
bij trouwen en het kopen van linnengoed, moet je goed uitkijkenvrolluj en liêvendj mojje neet beej de lâmp koupe
bleek worden na een onverwachte mededelingverschete as botermêllek
Blijf rustig.....Haodj eur gemaak
blozenunne kiebes wi-j un temaat
Boeren klagen altijd' ne Boor en e vêrke knorre altiêd
brandschoonzoeë zuûver as ' n pas geschèldje reûb
broodmagerzoeë maager wi-j ' ne aoje pieëlhaas
bruid die in verwachting isein voel broeët
brutaal iemandzoeë vrek as de straot
buiten de stad wonenoppe boor woeëne
comedie spelenmennekes maake
Daar begint het gedonderDao hejje-n-'t gegoes in de glaaze al
daar begrijp ik niks van!schödj 't mer in mien klak!
Daar ga ik mee stappenDao gaon ich mei-j op sjouw
daar heb ik lak aandao heb ich merd aan
daar heb je niks aandao is gein soondusse bóks aan verrdeendj
daar is geen houden meer aande meule es door de vang
daar is iemand niet op een eerlijke manier aan gekomendao esse mét kwaoj hang aan gekaome
daar is niet veel aan verdienddao is gein soondigse bóks aan verdeentj
daar is wat gaande't rouktj inne kazzemat
daar kun je toch wel tegengae zeetj toch neet van sokker
daar moet je iets voor over hebbenasje 'n ków wiltj mêlleke, mójjen uch bukke
Daar valt geen land mee te bezeilenDao vèltj gein rechte voor met te plooge
daar versta ik niets vandao verstaon ich gein kloeëte van
daar zijn er heel veel vandao gaon d' r twellef van in ' n dozien en dertieën in e bösselke
dan houdt alles opdan heltj d'n ezel ziene stert op
dat duurt maar evendet deurtj van twellef tot middig
Dat interesseert mij niet!Waat kân mich det bomme!, det interessieërt mich gein kloeëte
dat is 100 procent in ordedet stumtj wi-j êlf en 'n mik.
dat is allemaal hetzelfdedet is allemaol koekoek eine zânk
dat is de moeite niet waarddet beschutj d'r neet aan
dat is een goed mensdet is 'ne gooje kloeët
dat is een kattenkopdet is 'n snir
dat is een luierikdae is nog te voêl um zien kloeëte op te höffe
dat is een sufferdhae maaktj neet völ broeëd vèt
dat is helemaal in ordedet stûmt wi-j elf en 'n mik
dat is helemaal in ordedet stumtj wi-j elf en 'n mik
dat is lang niet genoegdet beschutj d'r neet aan
dat is leukdet is kwânt
Dat is niet genoeg!Det beschutj d'r neet aan
dat is niets waarddet is vanne hoond zien kloeëte
dat is nogal logischdet dánktj uch de koekoek
dat is om het evendet is kappes en tebak
Dat is ongelooflijkDet es 'n stêrrek stök in 'n kepotte bôks
Dat is volkomen in ordeDet stumtj wi-j elf en ' n mik
Dat is wel heel erg goedkoop!Dao kriegdje nog geine kniên vör gedektj
dat kan me niet schelendet maaktj mich gein kloeëten uut
dat krijgt een vervolg, wordt een stropdet gieët wiêt kieke
dat lijkt nergens op!det staaltj nêrreges op!
dat loopt met een sisser afdet geneusj mét 'n brubbelke
Dat loopt op rolletjesDet luîptj wi-j 'nne kernêl
Dat loopt op rolletjesDet luîptj wi-j un tiet
dat moet nog bekeken wordendet zitj nog
Dat was tegen het zere been getraptDet waas tieëge 't kepélke gepisj
dat zal iemand bevallendet zal 'm gaaje
dat zal wel nooit gebeurenier det gebeurdj, zulle d'r nog hieël wat möskes kakke di-j nog gein vötje hebbe
dat zijn smoesjes, uitvluchtendet zeen gemaakdje moekes
dat zul je wat aan hebben, dat levert wat opdao hej-je wîl van
De appel valt niet ver van de boomAan de vaere kindje de vuuëgel
de baas spelende meister maake
de boel staat op zijn kophieër kom in oos hoês, de kat és met d'n heilige geist aan't sleipe
de boel verzieken, vervelend doende meister make
de een maakt grote, de ander maakt kleine winstd'n eine schaertj 't schaop, d'n angere 't vêrke
de een volgt de anderas d'ein kôw bisjdj, deut d'anger de stert umhoeëg
de hele boel staat op zijn kopHieër kom in oos hoês, de kat is met d'n Heilige Geist aant sleîpe
de koude noordenwind is geen pretjeas de weendj van Neewieërt keumtj, dauget neet
de liefde tussen man en vrouw verkoelt ongemerkt't keultj aaf songer te blaoze
de maat is volde reuk van eîn vêrke is te hebbe, van tieën is vrieët, van hóngerd is ieëmelik
de restjes bij elkaar gooiende kladze beejein goeze
de scheiding in het haar is niet recht'n schêj wi-j de verlingdje beekstraot
de zaak vergetenop e blaw steinke pisse
de zaak verkeerd aanpakkende kêrk oppe toeëre zette
deftige herendi-j dikke böl
denk aan je zelfdae zien eige bewaartj, bewaartj gein rotte appele
die durft veel te zeggendae is zekvreej
die heeft geen verstand, benuldae heet gein bezêj
die heeft het goedhae stieët in 'n gooj wei-j
die heeft schuldendae môt broeëd betale det al lang gaete is
Die is wel heel erg stomDae es zoeë bot as 'n hieëp
die kan praten als Brugmandae kân 'n non oet 't kloeëster kalle
die kan royaal doendae speultj t'r schoeën waer van
Die laat zich niet voor de gek houdenDae es neet zoeë stóm asse steenktj
doe je niet anders voor dan je bentas 'nne pestoeër boeëtermèllek dreenktj en 'nne boor wiên, staeke ze allebei-j in gein good vel
doe maar gewoongae motj uch neet te völ meine
Doe maar gewoonVan wiên dreenke, dao kriêge erm minse luus van
Doe mij maar een pilsje.Dóotj mich mer un piêpke
domme praatkâl wie-j kook
domme praatkâl wie kook
Doodmoe zijnoppe reube zeen
drank maakt niet gelukkigwoeë de brouwer kumptj, hooftj de bekker neet te kaome
dronken mensen vertellen de waarheidwat t'r neuchter in gieët, keumtj t'r zaat oet
druk vertellen, druk pratenop z'nne kwekstool zitte
een (te) snelle drinkerhae zuuëptj oftj aangenôme werk is
een aangetrouwde wordt niet zo gewaardeerdaangetrouwdj is aangescheête
een allemansvriendin, een jongensgekaan e keféémaegdje en 'n wi-jwatersvaetje soptj eederein
Een boer is nooit tevreden' Nne boor en e vêrreke knorre altiêd
een dutje doen'ne ingelse breef schriêve
een dutje doen'nen Ingelse breef schriêve
Een echte rotzakHae zitj vôl streek as 'ne bôk vôl kuuëtele
Een goed gevulde vlaai'n Gooj vlaaj és dun van laer en dik van smaer
Een goed uitziend meisjegeine pôngel
een goede behandeling brengt voordeelwaat dejje aan 't vêrreke voortj, krieje aan spek trök
een grote klunsunne groeëte kuus
een grote klunsunne nondedjuse booreklöppel
Een hard werkende vrouw wordt gewaardeerd' n Niêver wiêf en ' n niêver hin, bringe booter int vaat en ei-jer op d' n din
een heel erg knap gezichtzoeë fiên wi-j porselein uut de weenkel van Griên
Een heerlijk drankjeAs ' n îngelke det mich op mien tóng pisj
een hoge dunk van zichzelf hebbenzich zelf 'n vaer inne koont staeke
een huisvrouw is zelden of nooit klaarvrollujwêrrek es neet zwaor, mer is zeldje klaor
een huwelijksaankondiging van iemandhae es vanne preekstool gevalle
een klap gevenein fäöts gaeve
een knappe meide maegdje wi-j e vlaetje
een luie vrouw'n vrouw di-j völ in de deur stieët, zuuët neet wi-j 't binnen gieët
een meisje dat al veel vriendjes had'ne aafgelèkdje boterham
Een meisje met mooie borstjesDet heet e paar schoeën rûngelkes oppen haam
een meisje omarmende reip d'r umlègke
een mep verkopen'n flaer gaeve
een oorvijg gevenum zien oeëre klatse
een oude man moet niet meer aan trouwen denkenum eine schieëpel kore, kan me gein meule bouwe
een praatje maken'n moel doon
een reservepotje hebbengenóg schrabbers oppe rubbe hebbe
een rood hoofdunne roeëje kiebus
een te grote afgezakte broekhae hieët de bôks op zien hieëse
een tweede huwelijk valt soms tegende twieëdje sneej is neet zoeë good
een vergeefse reis makenhae is in Roeëme gewaesj, mer hieët de paus neet gezeen
Een verwensingGae kindj mich de rök op
een vrouw is altijd bezig met een werkje'n vrouwehand en 'ne paerdstand staon noeëts stil
een vrouw met kleine borsten't is mer 'n ertje op e plenkske
een wat oudere vrouw laat niet met zich sollen' t es wat te zegge asje mét aoj wiêver motj gaon egge; ze verrékke det ze trékke, ze houwe en ze slaon en asje saovus toês kotj, hejje nog niks gedaon
een windje latend'r eine op zien zök laote kui-jere
een zacht windje latend'r eine oppe zokke laote kui-jere
eens zal het anders gaan in je levende baedelnap en de gêldjbuul hânge gein hôngerd jaor aan dezelfdje duuër
eerlijk zijnoppe paol vaare
eerst aan zichzelf denkenpestoeër zaengeltj zich 't ierst
effenaf kijken, alsof hij van niks weetkieke wi-j 'ne snufschöpper
eigen groenten kwekenzienen eigen teul doon
ellende komt vanzelfonkroêd wesj zônger te zejje
Er is geen geld meerDao es geîne oeëlie in de lâmp
er is geen geld meerdao is geine olie in de lâmp
Er is veel ellende op de wereldGod hieët de werreldj geschaope in zes daag, mer ze és t'r auch nao
er niet bij horenaan de lèste mem hânge
er niet bij horenaan de achterste mem hange
er niet op in gaan, of er niet om vragend'r neet nao taale
er onnozel bij staanhae stong d'r vör aevevöl beej
er stiekem vandoor gaanzich d'r tössenoet pisse
er vandoor gaandûr tûssenuut piepe
Er vandoor gaanOppe klaater gaon
er warmpjes bij zittenze haaje wat aan de veut
er wordt meegeluisterddao zitte doêve op 't daak
er zal flink gedronken wordendet zal 'n zaate bermhertigheid waere
erg bevriend zijn met elkaarze zeen fel mét dein dânger
erg brutaal zijnvrek as de straot
erg gierig zijnein tôwgenejdj vêrke
erg mager zijnein gaât inne rök hebbe
Erg verliefd worden op zijn oude dagAs aoj scheure börre, esj slecht blusse
Ergens lekker gaan etenOp de ortelaone gaon
failliet gaan, een strop hebbenzich de bóks scheure
familietrekje'n aangebore waemeske
financieel aan de grond zittenhae heet zien aerpel oet
flink eten tijdens carnaval zo vlak voor de vastenzoeë drök as de pân met vastelaovundj
flirtenvluuëj oppe stert
fout bezig zijntösse de boeëne erte plökke
gaan biechtenziene klieëzaod verkoûpe
gaan buurten bij familie en vriendennao de spinning gaon
gaan nadenkentot bezêj kome
geboorte van een kind't gieët d'r lachendjes in en keumtj d'r huulendjes oet
gebruik liever je verstandlaotj niks van 't gelök aafhânge of 't mót zeen um vluuëj te vânge
Geef me eens een kusjeGaef mich ' s ein muulke
geen dingen beloven die nog niet van jou zijnierst vânge, dan knuppe (betreft vlooien)
Geen eigen mening hebbenWi-j de weentj wejtj, wejtj zien waemeske
geen eten weggooiene good vêrke vritj ziene troog leeg
geen tijd om te rustenvrouwehang en paerstang moôge noeëts stilstaon
geld is onmisbaargeldj is mer drek, mer dae 't gein heet stieët te kieke wi-j 'ne gek
geld potten maakt niet gelukkigwi-j voller de buuërs, wi-j lieëger ' t laeve
geld verkwistend'r kleingêldj van make
geld verspillend' r kleingêldj van make
geluk is soms meer waard dan verstand'n ons gelök is mieër waerd as 'ne kilo verstând
gemakkelijk de slagen bij het kaarten binnenhalen't veel wi-j stroônt in e mendje
gerucht dat waarschijnlijk waar isasj boete rouktj hiëget binne al lang gebörtj
gestolen goed gedeit nietgestoeële good keumtj noeëts in 't derdje blood
gewoon doenStaektj eur veut neet wieter eweg as ' t laake reiktj
gezegd als iemands gulp open staatverwachtjdje 'n ker hoeëj
gezegd als iemands gulp open staateur hobbie stieët ope!!
goed voor zichzelf zorgenpestoeër zéngeltj zich zelf 't ieërst
gretig iets pakkengriêpe wi-j keimes öske
Groot doen op niksNiks as weentj en waater
grote mond opzetten'n moel wie 'n scheurport, wie 'n schöp
haast je maar nietgaw, gaw is vanne schiêt gestórve
handel die niet loont`dao gieët niks bove d'n hândel` zag Geel en hae ging met twieë hieringe nao Beul
hard werken is goed, niets doen deugt niethaâren en wétte, det zal neet létte, mer gaâpen en kiëke dao gieét d'n tiêd mét verstriêke
Hartstikke bedanktUnne dikke merci
hartstikke gekbrûl wi-j 'n kow
hartstikke gekHae es zoeë dûl as 'n kroekér-raad
hartstikke gekzoe gek as u paerd
heb je goed geleefd, dan blijft iedereen je te herinnerenunne gooje mins blieftj altiëd laeve
heel erg armzoeë érrem as ' n loês op ' ne kletskop
Heel erg ergens van schrikkenVerscheete as boeëtermêllek
heel erg lelijke vrouwZe es lieelik wi-j de koônt van Sinterklaos
heel erg moekeî aan de hêk
heel erg moeram aanne pin
heel erg stinken (een hop = 'n vogel) stinke as ' n hoep
heel erg zuinig zijndao gieet niks oet as de rouk en dae is nog gezieëftj auch
heel klein zijnein voeëst hoeëg
heel moekei aan de hegk
heel veelmânge dings
Heel veel pijn lijdenZich kroonkele van de pien, wi-j d'n duuvel in 'n wi-j waatersvaat
heel wispelturig zijnumvalle wi'j 'n keutelemang
helemaal versletenram oppe reube
helemaal versltenram nao de kloeëte
het afval krijgt hij er gratis bijhae kriêgtj de kaaf op d'n houp tòw
het beste wensenhaodj euch
het bijltje er bij neer gooiende stiêp ônger de kér zette
het blijft miezerig weer't blieftj zeumere
Het ergens niet mee eens zijnZoeë zeen vae neet getrouwdj!
het gaat gemakkelijk't gieët wi-j snuf
het gaat niet goedlange draod maakt 'ne voele naod
het haasje zijnde Zjaak zeên
het hemd van het lijf vragende keutele uut de vot vraoge
het is allemaal hetzelfde't is allemaol toetmem
het is hem geluktdae heet de vogel aaf
het is royaald'n os is vèt
Het niet breed hebbenDae krasj zich auch woeëte geîne juuëk hieët
Het regent die dagDi-j hebbe de kat vergaete te voore
het smelt op de tong't smêltj inne moond, wi-j doêvestroont
het te bont makeneine gek van sinte merte make
het wordt hem moeilijk gemaaktze zitten 'm op zien teek
het wordt vanzelf wel minderdet weurtj kaod songer te blaoze
Het zwarte schaap in de familieHae hieët ziêne nest beschieëte
hij begon te huilendao hóng de lup
hij doet maar wathae tóddeltj mer wat aan
Hij gaat ergens naar toeHae gieët op sjouw
Hij gaat op stapHae gieët op rabat
hij gaat vaak naar zijn meisjehae luiptj 'ne greune paad dör
Hij ging er vandoorHae stiefeldje d'r van tösse
Hij gluurt stiekem rondHae kiektj wi-j 'n ped ônger 'n schêrref uut
hij had niks in de gatenhae woeërt niks gewaar
hij hangt me de keel uitich bín 'm zoeë meug as kaoj pap
Hij heeft een grote mondDae hieët auch gaete met 'ne rônde lieëpel
hij heeft haasthae steigertj wi-j 'nne peddemoeëk tegen 'n beêzeböske
hij heeft haasthae steigertj wi'j 'ne kater tege 'nne koôreberm
hij is bij de pinken / opmerkzaamhae is gewaar
Hij is de klosHae mot 't besneete
hij is doodhae liktj herstikke plat
hij is failliethae heet de sleutel oppe deur gestoôke
Hij is gekHae zuuët ze kerre
Hij is gekHae hieëter 'n paar oppe luip
Hij is gek, niet goed wijsHae zuût ze tirre
Hij is slecht ter beenDe tón es nog good, mer de raajer douge neet mieër
Hij is wegHae is pleite
Hij kan alles gebruikenDae sleutj niks aaf as vleege
hij kan iets goedhae kan der weeg mét
hij kan niet beslissenhae kan neet van kook tot broeëd kome
hij komt bedrogen uithae keumptj bescheête oet
hij kreeg een flink pak slaaghae kreegse flink gemaete
Hij kreeg er van langsHae krieeg ze gemaete
hij kreeg er van langshae kreeg ze gemaete
hij ligt al in bed met zijn vrouwhae liktj al achter de batteri-j
hij maakt dat hij weg komthae maaktj zich ônger de veut oet
hij maakt foutenhae leutj de mêllek loupe
hij moet het gelag betalenhae mot de naate zak drage
Hij moet honger lijdenHae môt op zien doême fluite
hij stopt er meehae deut ziêne slieps aaf
Hij verdient het nietHae verdeentj ut zaot neet in de sop
hij voelt zich beetgenomenhae veultj zich gepaerskeuteldj
hij voelt zich niet op zijn gemakhae is oet ziênen doôn
Hij voelt zich op zijn gemakHae hieët ziêne slinger gevoônge
hij voelt zich voor de gek gehoudenhae veultj zich gepaerskeuteltj
hij voert niets uithae zitj op zien lui fi-joeël
hij was witheethae haaj de klûmp los aan
hij weet niet wat hij wilhae kaltj in en oet
Hij zegt er niets overHae stiktj t'r gein moel aan
hij zegt er niets overhae stiktj d'r gein moel aan
hij zegt ietshae deut zie bakkes oeëpe
hij zei nietshae zach d' r geine-n-eine
hij zit er voor Piet Snot bijhae zitj d'r as eine vöraevevöl beej
Hoe gaat het?Wi-j ésj t'r mét?
Hoe kun je zo stom zijn!Waat zeeje toch 'nne siême!
Hoe zeg je dat in het WeertsWi-j zegkdje det op ze Wieërs
hou je mond!haoj diene (vrl.) sjnebbel!
Hou nou eens op met dat geklets!Sien, moel tôw en vrieëte!!
huis met een hoge hypotheekdet hoês stieët op pepeere stiêle
ieder doet zijn eigen zineeder ziene meug, zach 't menke, en 't oet vlêge
iedereen zwijgt't is good um haver te zejje
iemand anders in de problemen brengeneeme op glaad iês lei-je
iemand die aan de diaree ishae is aan de komgauw
iemand die altijd hard heeft gewerkthae heet altiêd de haam gehânge
iemand die bang is'n gezicht zette wi-j 'n schaermoês
iemand die dronken ishae hieeët e stök in zien kloeëte
Iemand die een boer laatWaat zit-dje te käöke, hej-je soms te völ riestepap gaete!!
iemand die er niets van kanhae kintjer gein kloeëte van
iemand die er witjes uit ziete gezicht wi-j 'n hinnekoont
iemand die erg hebberig isdae lieëtj niks ligge as heît iêzer en meulesteîn
iemand die flink dronken ishae heet 'm zwaor gelaaje
iemand die gauw kwaad isdae heet de klûmp los aan
iemand die gierig ishae lieëtj zich mét 'n brieëm door zien gaät riête
Iemand die graag streken uithaaltHae zitj vôl streek as ' ne bôk vôl kuuëtele
iemand die heel klein isdae mót op ' ne törf gaon staon um e vêrke in zien gaat te kieke
iemand die het al goed gaat, wordt er meestal nog beter vand'n duûvel schitj altieëd op de groeëtste houp
iemand die kwaad ishae rietj 'm
iemand die lui isdae is lânkzaam oppe heuk
iemand die meer wil dan hij kandae vluugtj wieter as zien vleugels reike
iemand die net doet of ie niet gehoord heeft wat er is gezegd'n zweeloeër
iemand die niet deugtdae is 't verzoêpe nog neet waerd
iemand die niet zo slim isdae is van veure siême en van achtere slup
iemand die niets meer heeft in te brengendae heet zien erte oet
iemand die niets voor elkaar krijgtdet es 'ne vlotte; asse twieë slekke mót vânge, keumtjer 'm nog ein tössenoet
Iemand die nooit toe wil gevenDae es zoee eigewiês, dae zooj 'ne stier 'n kaof aafhaale
iemand die onzin verteltwat 'n kwâkboks
iemand die op stap ishae is oppe klater
iemand die opgebaard ligthae liktj oppe schâw, hae liktj bove d'aerd
iemand die scheel kijkthae kiêktj in zien lînker waemestêske
iemand die slecht ter been isde tón is nog good, mer de raajer douge neet mieër
iemand die steeds van mening veranderthae drejtj wi-j d'n haan oppe kêrktore
iemand die te veel praatdae heet wauwelwaater gedrônke
iemand die totaal niets uitvoertdes is 'ne gooie aan 'n gaat woeë niks uut keumptj
iemand die trots is en dat laat blijkendae heet 'ne besemsteel ingesliktj
iemand die veel facelifts heeft gehaddae hieët de siês uut ziene kop grujje
iemand die veel pijn lijdthae kroonkeltj zich vanne pién, wi-j d'n duuëvel in 'n wiêwatersvaat
iemand die verkouden ishae heet de klets te pakke
iemand die verwaand ishae heet 't hundje naeve zich loupe
iemand die vlug isdet is 'n vaeg
iemand die wantrouwig isdet is eine priêkert
iemand die zich heel wat verbeeldtdae heet 'n hûndje naeve zich loûpe
iemand die zich niet lekker voelt, kan niet veel vedragenzeek is gaw gestoeëte
iemand die zijn afkomst verloochenthae weit neet mieër oet welk ei det hae gekrope is
Iemand die zwak is, wordt vlug ziek'ne Naate paol es gauw beraengeltj
iemand een loer draaien'ne flinke kloeët aafdrejje
iemand een pak slaag gevenop zien kloeëte gaeve
Iemand een stevige aframmeling gevenD' r ophouwe oftj stokvês es
iemand herkennen, maar niet weten hoe iemand heetich kin uch, mer kân uch neet toês brînge
Iemand het hemd van het lijf vrageneemes de peerike oet zien naas haale
iemand horendol maken door te veel te prateneemes de oeëre van de kop aaf zeivere
iemand is dood en begravendae is met de peerikke aan 't kaarte
iemand met een afgezakte broekhae heet de bóks op zien hieëse
iemand met een afzichtelijk gezichtas ziêne kop op 'n kelder deur stóng, kwoom gein kat inne kélder
Iemand met een bezweet hoofdGae hetj 'ne kop of dej-je de hel geblaoze hetj
iemand met een dik hoofddae hieët eine kop wi-j 'ne möttert, wi-j 'n mooshötje
iemand met een dik hoofdeine kop wi-j 'n mooshötje
iemand met een dikke buik'ne boeëk offe d'r bagge in hieët zitte
Iemand met een eigen willetjeWaat dae in ziêne kop hieet, hieete neet in zien koont!
Iemand met een gat in zijn sokDae hieët zien aerpel neet opgaete
iemand met een grote monddae auch gaete met 'ne rônde leepel
iemand met een katerdae hieët eine kop wi-j 'nen eimer
iemand met een lelijk uiterlijkas eure kop op 'n vêrreke stong, lözje neemus geine huidkieës mieër
iemand met geen ervaringgae hetj nog te völ haor op eure kop um mei-j te kalle
iemand met overredingskrachthae kan 'n nón oet 't kloeëster lulle (kalle)
iemand met slechte tandenzien meule maaltj neet mier
iemand met uitslag in het gezichtdae heet aan de krînte gezaete
iemand met uitslag rond de mondhae heet aan de krînte gezaete
Iemand met veel kinderen heeft het niet breedMet eure siês, haw-dje de mik vanne taofel
iemand niet overdadig begunstigengae mótj gein spek in e vet vêrreke staeke
iemand om zijn mening vragenwaat tûnktj d'r uch van
iemand slaaneeme d'r ein verkoupe
iemand van goede afkomst't is gein slecht kîndj, det nao zien vaader aartj
iemand vertelt nonsenshae kaltj wi-j dette wiês is
iemand waar je geen hoge pet van op hebtich woor nog leever ziêne roeëzekrans as zien vrouw
iemands praatjes niet zonder meer gelovengae zootj t' r ' n hoês op bouwe en ' n schiêthoês veltjer op um
iemands tenen steken door zijn sokdae heet zien aerpel neet opgaete
iets proberen wat niet gaattösse de boeëne erte plökke
iets wat onmogelijk iserte gescheete en gein gaete
ik ben blutich ben keps
ik ben gevallenich bin op mien kloeëte gevalle
Ik heb er genoeg vanDet keumptj mich doeër mien naas en oeëre oet
ik heb er genoeg vangae hangtj mich de kloeëte uut
ik heb er genoeg vangae kuntj mich de kloeëte kusse
ik heb er meer dan genoeg vanich bin det meûg as kaoj pap
ik heb veel gegetenich heb mien kloeëte good vôl gedoedj
ik kan er niks over zeggen, weet er niks vanafich weiter gein geleît van
ik laat me door niemand haastendae mich jeugtj, dae môt nog geboeëre waere
ik laat me niet gek makendae mich jeugdj, dae mót noch gebore waere
Ik snap het niet!Ich kan d'r geine kop aan kriêge!
ik weet niet hoe het is afgelopenich weit 'r d'n oetbîngel neet van
ik weet niet waar hij woontich weît 'm neet aanne deur te bringe
in de ellende zittenin d'n oozel zitte
je bent een watjeich pis uch overhoûp met de gûlp tôw en windj tege
Je bent mijn liefjeDich bes mien snoebelke
Je bent mijn liefjeDich bes mien pûngelke
Je bent mijn liefjeDich bes mien rûngelke
Je doet of je het druk hebtGae môtj vandaag zieëker nog hoeëje?
je druk maken om nikswaat maakdje-n-uch toch unne trellêl
Je hebt niets aan iemandDet es 'ne schoeëne heilige, mer hae mós ônger 'n stölp staon
Je krijgt iets niet cadeauAzje ' n ków wiltj mêlleke mójjen uch bukke
je krijgt niets voor niksieërst zejje, dan mejje
je kunt 't proberen, maar het zal niet helpen`'t zal waal oetkome` zag de gek en hae zejdje zaegmael
je kunt me nog meer vertellengae kûntj mich de geit mêlleke
je kunt me nog meer vertellengae kuntj mich e baerke vânge
je kunt me watkusj mich de kloeëte
Je kunt me wat!Dich kins mich 'n baerke vange
je kunt me wat!Gae kintj mich de bäön op
je lijkt op je moederdich best e maegdje van dien mooder
je moet bidden voor je gaat slapen, ipv zingenzingendj nao béd, steenkendj nao de hél
je moet iemand niet alles vertellengae mótj 'm neet alles aan zien naas hânge
je moet klein beginnengae motj ieërst 'n koel-ei zeen, veur dej-je eine peddemoeëk waertj
Je moet niet te bescheiden zijnDae niks van ziéne Jân maaktj, es neet geteltj
je moet zuinig zijn en op de kleintjes lettendae twieë zwegelkes noeëdig heet um zien piêp aan te staeke, weurtj noeëts riêk
je niets laten opdringenwat zooj ich 'n hieël ków pakke, as ich aan e glaâs mêllek genog heb
je zult er iets voor moeten doen'n vleegendje krej vingtj mieër as 'n zittendje
je zult er iets voor moeten doenweendj deut muuëles drejje, mer völtj gein zek
Jeuk aan zijn achtersteDet es 'n good boeëterjaor!
kind dat naar bed gaatnao 't koeterjenneke gaon
Kinderen gaan graag naar hun oudersZe gaon altiêd op 't aod kaar aan
kinderen zorgen later voor hun oudersas de wichter groeët zeen, doon zeuj de aojers nao béd
klagen dat het zo koud isgae kuntj baeter kaoj li-jje dan êrmooj
Kleine potjes hebben grote orenWoeë hegke zeen, zeen auch mösse
knieliedjebim bam bieeë is doeéd, woeë zulle vae 'm begrave? Achter inne peddekoel, dao liktje mét zien dikke moel.
kraaidoef van d'n daeke
kurkdroogdruuëg wi-j pôlfer
laat het 'm maar zelf opknappen!laotj 'm mer in zien eige vét gaarstoeëve!
laat je niet gek makenvör 't vuurste van e vroumes en 't achterste van e paerd mójje oppasse
last van maagzuur hebbende zooj börtj mich
let eens opdootj eur hötte ope
let op dat je niet wordt beetgenomenkiektj oet eur pupse
liefde maakt blindtroutj nao 't oeër en neet nao 't aug
Lieve hemel!Mins genaoj
lieve hemel!mins genaoj!
logischdèt lieëkt mich waâl
lomp gedragbot as 'n hieëp
Los je problemen zelf opkäöktj in eure'n eîge zaddook
maak dat je weg komtpóftj d'r uut
Maak dat je weg komt!Louptj nao de maon, sterre plökke!
meer geluk dan wijsheide bleëndj vêrreke vingtj auch waal 's 'nnen eikel
met de franse slagzeumere mét de krómme êrm
met die kinderen heb je medelijdendet zeen bleûtjes van jông
met een weduwnaar trouwen't Hieëlke is gehânge en 't bédje is geschötj
met gelijke munt terugbetalenmet eeme kukskes bakke van dezelfdje deig
met hoop alleen kom je er nietlaeve op hoop wi-j de mêrkof, mer dae zoot op voêl ei-jer
met mijn mond vol tandenmet mien moel vôl tang
met veel kabaalmèt unnen hoûp leweît
mis gegoktdjuu, naeve 't gaat gesoldeerdj
miskraamde ker is opgeslaage
moe zijnvör 't mest ligge
moet nog begraven wordenbove d'aerd staon
na je dood word je pas erkendde deugd van e vêrke is pas nao zienen doeëd te mêrke
na mist kan het goed of slecht weer wordenmoêt is de mooder van alle waer
naar België gaanhae gieët de streep over
Naar de kroeg gaanDe kefee in scheete
Net doen of er niks is gebeurdKieke wi-j 'ne snufschöpper
Niet alle zeven op een rijtjeHae hieët d' r e strieëpke doeër
niet alleen trouwen vanwege het uiterlijkdae e wiêf troutj um eur liêf, verluusj 't liêf en heltj 't wiêf.............
niet de waarheid zeggenleege as e doeëdsprentje
niet ernstig zijnunne gek van Sinte Merte make
niet kunnen wennengeinen aârd hebbe
niet meteen toehappen, een slag om de arm houden` 't zal d'r aan ligke wi-j 't veltj` zag de bezeuker wi-j ze 'm vrooge um te bliêve aete en hae keek nao de dröppel aan de vrouw eur naas
niet overdrijvengeine gek van sinte Merte maake
niet overhaast handelentiêd maaktj graas en zón maaktj hoeëj
niet te deftig gaan doen, want.....As pisse plasse weurtj, begintj ut gezeik
niet te gauw kwaad sprekenop 'n goôd bieëst stieët gein haor
Niet te vaak eten bij je a.s. schoonoudersDae aetendje vrietj, weurtj met ondânk beloeëntj
niet teveel zorgen vooraf makendae dan laeftj, dae dan zörgtj
niet uitstellentieds genóg keumtj altiêd te laat
niet veel bijzondersneet völ sjoeps
niet weten wat je aan iemand hebtdae drejtj wi-j 'ne kernêl
niets meer kopende broene op stâl zette
nieuwjaarsliedjenowjaor zeut, 't verke heet veer veut en eine krómme rök, ich bin ...... ziene vlök
nieuwjaarswenszaalig nówjaor met de kop vôl haor, met de moond vôl tang en 'n waofel inne hang
nieuwjaarswensNowjäörke zeut, Ut vèrreke hieët veer veut, Ut vèrreke hieët unne hoeëge rök, Ich bin vader ziene vlögk
niks meer hebbenich bin keps
niks te eten hebbenniks over de tând kriêge
om de haverklapalle hóngsgezeîk
om te lezen, te schrijven en te pratenvör te laeze, te schriêve en te kalle
onafhankelijk zijnbaeter kleine boor as groeëte knecht
ondanks alles zal het ooit lukkenein blindj vêrke vingtj auch waal 's einen eikel
ondanks geldzorgen toch de moed er in houden'ne peddemoeëk es zoë kaal as 'n loês en toch kwaaktje altiêd van plezeer
onnodige zorgen makenzich zörg make euver óngelagdje ei-jer
onnozel staan te kijkenhae stóng wi-j e kaof te kieke
onnozele halsdae es met spek braoje oet de pan gesprônge (as 'nne herst)
onzin verkopenhae kaltj wi-j dette wiês is
op de bonnefooiop schóbbertebonk
op de verkeerde plaats zoekenvét in d'n honingstâl zeuke
op de versiertoer gaanaane körse gaon
op het kantje't is op 't näödje geloupe
op kosten van anderen levenoppe smacht laeve
Op kraamvisite gaanMèt d'n ei-jerschoeët gaon
op kraamvisite gaanmet de krômmen êrm gaon
op slinkse wijze uit de voeten makend'r tössenoet pisse
op zijn donder krijgenop z'n näöj kriege
op zijn sodemieter, op zijn donderop ziênen dêk
op zijn sodemieter, op zijn donder krijgenop zien kloeëte kriege
opscheppenzich steigere wi-j 'ne kater tege 'ne kooreberm
overal lak aan hebbenoeëveral merd aan hebbe
overdrijvenDae maaktj van 'ne scheet 'ne dônderslaag
overdrijven om een klein probleem op te lossendet helleptj tieëge de muus zag de boor en hae stoeëk zien scheur in brând
pakjessoeplui-j wiêversop
pas op als iets te snel gaat.....mesjiêne en hollendje paerd, mójje noeëts trouwe
pas op als je iemand het hof maaktin 't doonker esj good knuffele, mer slecht vluuëj vânge
patroonsfeestvanaovundj den aovundj en merge den daag, det ich uch dit ...... gaeve maag
Piepende wagens lopen het langstGaer doeëd laeftj lang
plassenz' n aerpel aafschödde
praat die nergens op lijktkâl wi-j kook
Reactie op " Weet je het al"?Wejjen 't al? Det vleis baeter es as schînke
Reactie op "Weet je het al?"Wejjen 't al? Det eur gaat oeëpe en tôw gieët sônger pörtje!!
Reactie op de vraag WAT?Waat, hoond zien gaat, kat zieêne stuûver maaktj alles zuûver
Reactie op het woord "een ding"Ein dink es ein hinnevot, staektj eure vînger d'r in en kloptj d'r op!
reageren met: wie weet...weem zaltj zégke..........
rijke mensen hebben vaak meer verdrietdao weurtj mieër leîd gevaare as gedraage
rijmpjehalf vaste gaon ze taste dan wete ze Paose staon, van Pînkstere um uut te gaon
roddelende minse kalle d' r schang van
Roeien met de riemen die je hebtMe mót zich wieëte te behêlpe zag de boor en hae spandje zien vrouw vörre ploog
Rond St. Catharina (25 november) werden veel varkens geslachtSinte Ketrien deut de vêrkes pien
ruilen zonder bij te leggenstert um stert reule
rustig blijven en wachten op het juiste momentkânse kome wi-j ejkes, ein vör ein
Rustig ergens naar toe lopenHae taffeldje d' r röstig haer
ruwe verwensingstiktj de moord!
Schiet opMaaktj beinkes oppen aerd
schone schijn bedriegtvör 't veurste van 'n vrouwmes en 't achterste van e paerd mojje oetkieke
Sint Maarten versjeSinte Merte, kaover op sterte, kaover op iês, Sinte Merte es neet wiês
slaag geveneeme op ziene dèk houwe
snel werken is het bestekorte mésse zeen gauw gezónge
snotneusZoë greun as graas
soort zoekt soortsoort zeuktj soort, zag de boor en hae reej op zie vêrke
steeds maar weeralle hôngsgezeik
steeds weer van gedachte veranderenvrollujgedachte en wîntjerse nachte, verângere zieëve kieër in eîne nacht
sterk overdrijvennôw loupdje d'r met de klômpe door
sterven, ten onder gaande gaerd aaf gaon
Stilstand is achteruitgangEin paerd liêtj mieër van 't staon dan van 't gaon
stomdronkenein stök in ziêne geel
stroop om de mond smerenmet 'ne lieëpel hoeëning kujje mieër bi-jje vânge dan met 'n ton azien
supertrotsgruuëts wi-j 'ne aap met zeve lulle
te laat komenop z' n wieërter keteerke
te veel drinkenzoêpe wi-j 'ne ketellepper
ten onrechte iemand vertrouwendao zoodje 'n kêrk op bouwe, mer 't schiêthoês veltj d'r op um
terneergeslagen, niet levenslustighae kan neet ónger zich oet
tevergeefsvör d'n hoond zien böl
tevreden zijn met een giftum 'nen êrreme mins zien liêf, pésj alles
tevreden zijn met wat je hebtgae mótj uch wieëte te behelpe in eur êrremooj, ânges zeejje neet waert dejje ze hetj
tevreden zijn met wat je hebtalle daag e bruuëdje en soondes e mikske
thuiskomenoppe klep vallen
tot bezinning komenich pak mich beejein
tot later.........tot inne proêmetiêd
tot vervelens toeoet en ternao
Trek hebben en eens goed gaan etenMiene reem stieët op 't vrieëtgaetje
twee gelijkgestemden doen elkaar geen schade aantwieë krejje pikke zich gein ouch oet
Twee onafscheidelijke vriendenAltiêd beej- ein wie Sint Teunis met 't vèrke
van alle markten thuis zijndoortâwtj w-j 'n smaotkroêk
Van dat geschandaal trek ik mij niets aanZe kunne baeter van mich kalle dan van mich aete
van iemand die niks heeft, hoef je niks te verwachten'ne naakse mins kujje neet in zien tes veule
van mij hoef je niks te verwachtengae zultj van mien cente gein koêle pisse
van mij zul je niet veel krijgengae zultj van mien cente gein koêle pisse
Van zijn hart geen moordkuil makenGeine duûvel op zien hert laote börste
veel gaat mis op de wereldGod heet de werreldj geschaope in zes daag, mer ze is t'r nao
veel geschreeuw, weinig wolvöl kak op 'n klein pötje
veel praatjes hebbendae hieët völ stroeëj op ziên daak
veel praats, maar hij heeft er geen verstand vanhae kaltj wi-j dette wiês es
verbeter de wereld, begin bij je zelfas edere mins 'nen ângere gelökkig zoo-j make, woor edereîn gelökkig
vergeefse moeitemet 't vlemke van e zwegelke unne nate möttert prebere aan te make
vergeefse moeitevör den hoond zien böl
verhuizenerges haer trékke
verleidelijk rondkijkenlônke as unne gekke kernêl
vervelende ventmisselikke knoebes
verwaand zijnhae heet 't hoeëg in
vieze praatjeskâl van de ków
voedsel verknoeienSlivvenhieër nao de auge staeke
voldaan zijnaan zien élle kome
voor een Weertenaar moet je altijd oppassen...unne Wieërtenaar hieët altiêt ' n knieëp oppe tes
voor niksvör louw loêne
voor niks gaat de zon opvan niks börsj de kat
Vrienden helpen elkaarDe ein kre-j piktj de ânger gein oug oet
Waar bemoei je je eigenlijk mee!!Gae môtj mich neet in miêne kraom schiête, vuurdet ich oetgewinkeltj bin
Waar woon je?Woee kumpst tich van haer?
wat een drukte!waat 'ne doorein!
Wat een ellendelingWaat ein stök vurdreet
Wat een mopperaarWaat ' ne iesegrim
wat een onzinwaat eine kwâk
Wat is er nou weer aan de hand?Waat heb ich noow aan miêne fiets?
wat is vrijen, verkeringvri- jje is zaocht kalle en haard leege!!!!!
Wat je niet graag doet is gauw gedaankorte lidjes zeen gauw gezônge
Wat rondlopen' n stökske oploupe
Wat rondlopenich gaon mich vertraeje
Wat vind je er van?Waat haadje gedachtj?
we hebben geen tijdvae motte de pöt nog vaege
We wachten rustig afLoatj mer koome wi-j ut keumptj
weerspreuknoeérderweendj hieët völ jong
weerspreukPaose, vreug of laât, dreugtj de zoeëmer in ze gaât
weerspreuk'nne juli mèt vôl zon, völtj kelder en ton
weerspreukmet Vincentius zónneschiên, bringtj völ koeëre en ouch völ wiên
weerspreukdae kni-jboeëne wiltj aete, mot miert neet vergaete
weerspreuk'ne krînk um de maon kân nog in windj vergaon, 'ne krînk um de zón bringtj rengel in de tón
weerspreukas de katte in fibberwari inne zón ligge, ligge ze in mei ônger de stoeëf
weerspreukasj op Sint Jan raengeltj, vergieëriêptj 't koeëre (is dan te vroeg rijp)
weerspreukmei aore, sint Jaokob koeëre
weerspreukraengeltj ' t blaore oppe straot, waere ve dri-j daag naat
weerspreukraengel veur acht oore zal zêldje lang doore
weerspreukaprîl kaod en naat, völtj zak en vaat
weerspreukop ein aprîl zetj m'n alle gekke oppen drîl
weerspreukLeëchtmis helder en klaor, geuftj e good bi-jje jaor
weerspreukjannewari naat, lieëg blieftj ' t vaat, jannewari völ raengel, vette kêrkhuuëf
weerspreukalles op zieëne tieëd en bokeskook in de herfst
weerspreuk' ne doonkere sintemerte, ' ne leechte körstmus
weerspreukkrînk umme zón, waater inne tón
weerspreukas Simon en Judas (28 oktober) gaon, esj met de zoeëmer gedaon
weerspreukde daag gaon linge met dri-jkuuëninge e keteer, met Sint Tuuënes ' n oor, met Leëchtmès twieë, dan tèltj me neë mieë
weerspreuksnieë in de slieëk, weentjer op de dieëk
weerspreukzaochte wîntjers, vètte kêrkhuuëf
weerspreukzeeke mêrges, gezónde daag
wees voorzichtig en geef je niet helemaal blootslum hinne legke eur ei-jer in de neetele
weggegaan zonder te bedankenhae voog ziên gaat aaf aanne deurstiêl en gong
weglopenoppe klaater gaon
wie iets doms doet moet er voor boetendae zie gaat verbörtj, mót oppe blaore zitte
wie iets geeft, wordt beloondaan d'n êrreme gegaeve, es God gelieëndj
wilde jeugd wreekt zichjônk verkaodj, aod dêmpig
Wit wegtrekkenKieke wi-j 'ne sniêschieter
witjes kijken'n gezicht wi-j ein hinnekoont
wordt gezegd als een klein kind huiltgae kriegtj auch gein kaof groeët sônger te bäöke
wordt gezegd als een vrouw ongesteld isdi-j hieët ' t roeëd moos op staon
wordt gezegd als iemand je steeds nalooptich gluif dejje aan mich vastzitj mèt e tawke
wordt gezegd als iemand klaagt over te veel onkruiddae gein puine hieët, hieët ouch gein land
wordt gezegd als iemand zegt: `als ik dat geweten had........`.......asje alles van teveure wisj, ging dje ligge veur dèje veeltj...
wordt gezegd als iemand zegt: als......as eemes alles wis, waas boôre gein arigheid
wordt gezegd over een vrijpostig meisjeeva in 't paradiês woor d'r 'n begien beej
wordt gezegd tegen iemand die erg lelijk isas eure kop op 'n vêrreke stông, lözje neemus geinen huidkieës mieër
wordt gezegd van een gierigaarddét ès 'n vêrreke dae leutj zich vör vieëf cent met 'nnen breem doeër zien gaât trèkke
wordt niet gewaardeerdaangetrouwdj is aangescheete
Zand in het etenDet schoortj de maag
Ze bezuinigt op de verkeerde manierDi-j zeuktj 't vêt inne hóngsstâl
ze hebben me erg geplaagdze hebbe flink mét mien kloeëte gespuuëldj
Ze is een echte kletskousZe raateltj wi-j ' n kleppermuuêle
ze is in verwachtingze is met de boêk tege 'ne paol aangeloupe
Ze kijkt mij helemaal niet aanZe kiêktj mich knatsj vurbeej
Ze kunnen me wat...Ze kinne mich de bäön op
Ze proberen me voor de gek te houden!Ich bin geine aerpel en toch wille ze met mich rolle
zegt iemand die veel tegenslag hadich meindje det ich in 'ne naate törref trooj, mer ich trooj in 'ne stroont
zich aanpassen aan de omstandighedenzien meule in de weendj staeke
zich doodstil houdenzoeë stil as 'n bagk di-j zich zjuust verschrokke heet
zich erg druk makenvan ziêne Jân maake
zich ergens vlug vanaf maken`'t is al waal` zag Mien en ze haaj mer eine kiêr gedansj
Zich groot voordoendae wiltj met de groeëte hong mei-j zeike, mer kriegtj de poeët neet hoeëg genôg opgehoffe
zich op zijn gemak voelenop ziene stael zeen
zijn geld is ophae hieët geine roeëje sent, hae is keps
zijn mening gevende lâmp aanne klok hânge
zo maar wat zeggenkalle wi -j Tieske Toêtgaât
zoek het maar uitkloeëtj d'r mer mej aan
zwanger gewordendet maegdje is auch ónger de ker gekome
zwanger gewordenonger de kér gekoôme

933 woorden

(geen) zin (geînen) aard
(roepnaam) HarrieDriek
(roepnaam) JacobKuüeb
(roepnaam) JanZjeng
(roepnaam) LouisWiet, Wiek, Loet
(roepnaam) MariaMiet
(roepnaam) MiaMi-j
(roepnaam) PeterPier
(roepnaam) RenéNeer
(roepnaam) ServaasVäös
(roepnaam) SilvesterSäölv
(roepnaam) TruusTru-j, Truud, Truke
'n draai om je oren geven'n wats gaeve
't gaat goed't gieët good
(roepnaam) GerardSjra, Graad, Geer, Geurt

A

aalbesmiemerte, levrouwebeêrke
aalbessenmiêmerte
aankledenaandoôn
aanrechtpompstein
aanrommelenklómmele
aanslag op tandenslieë tang
aansteker, ook rokkenjagerketser
aansteller' ne gruuëtse zeîker
aardappelaerpel
Aardappelmandjekebèske
aardappels schillenaerpel sjeêze, aerpel jasse
aardbeiaerbieër
aarden potbaerke
accordeontrêkbuul, trêkzak
afgesneden vleesrestjessjnaâtsel
aframmelenpötse
aframmelenzwêns gaeve
aframmeling gevenbênzele
afwaswaterschotelwater
aker (vaatje met hengsel om water te putten)ieëker
alleenînkel
allemaalallemaol
allerbeste omslagdoekunne dikke plak
alsas
alsof, zogenaamdkwansiês
altijdaltiêd, almér
altweertaovert
altweerterheidede hei-j
altweerterkapelvêrkeskepel
andersânges
arm kinderm wécht
asociaal persoon, bedelaar, schooierpottekruj-jer, potteschörger
avondaovundj

B

baantje glijden (op het ijs)sleure
balkenbrijbalkebri-j, kerboêt
band om iets vast te makenoetbîngel
bangerikbòkseschiêtert
bangeriksopsiême
Bank (Om op te zitten) Canapee
bankjebenkske
barst maarbörsj mer
bassiststaoldraod-artiest
bedelaar, armoedzaaierpottekrujjer
bedelenschoeëje
bedelengrânte, schoeëje
bedovertrekteek
bedriegenbetoepe
beekgraaf
beenkapkemas
beentje lichtenpuuëtje lappe
beetnemenpaerskeutele
bekafkäökmeug, kei aan de hek
bengel / kwajongenpoetje
berghokschop, schöpke, scheurke
besef, begrip, verstandbezèj
beuköäkmeug
bevroren aardappelenpismenkes
bewaarplaats van houtspaanders om het vuur aan te makensnuppe-plenkske
beweeglijk iemandschroêvelkoont, schravelkoont
beweeglijk meisjebrêlstèrt, brêlstèrtje
bezig blijvengengig bliêve
bh'nne mêmmestut
bidetproêmedoesj
biezenbosjebeêzeböske
bijbi-j
bijdehandjevlök
bijnabekans
bikkelen (met een schapenkootje)kuuëtse, kuuëtje kînke
bikkelen (oud kinderspel)kootsele
blaasinstrument bespelenträöte
blikkerafschilbeitel voor het schillen van eikenschors, nodig bij het looien
bloedzuigershègele
bloedzuigershaechele, hègele
blootsvoetsbêrves
bluffenstróffe
blutkeps
boemanwöllebäö
boer (persoon) boor
boerenkäöke
boerenröpsele, käöke
boerenwormkruid (plant) wôrmkukskes
boeten, de klos zijn, ontgeldenmisneête
bolhoedketspeng
boomgors (vogel) gaele schriêver, schriêver
boomkruiper (vogel) boumluiperke
boomstronkpoêst
boos wordenzich verbuuëze
boosaardige vrouw, helleveeg'n toeë-j, 'n kernalie
bordtelder, teluuër
borstrokkamesol
borstrokjeliefke
bosbesmolsbieer
boshovenbosseve
bosrietzanger (vogel) koôrefluiter, koôremöske, koôretäöt
boter, kaas en eieren (spel)brelle
bottenknuuëk, kneûk
braambraombieër
breedvoerig pratenklasjeneere
breienstrikke
bretelperdèl
bretelslitse
broekzaktes
brompotknoeëterkoont
Broodmik
brutaalvrek
BudelBeul
buitengebiedboeteni-j
bultknoebel, bäöltj
bundel (bv takken) 'n bössel (bv tek)
burende naober
bustehouderhötsel

C

cafékefee
camellia (plant) schoeënjuffer
carnavalvastelaovundj
chagrijnigneutelig
chagrijnig iemandiezegrim
chagrijnig persoonkrubbebieëter
cichoreisókkeri-j
cola met een scheutje biersnörke
collectantsêntevênger

D

daashômp
dadelijkzoe
dakkapelfroontespies
dakpantuulke
damestasjesjakoske
dansmarietjehuppelpupke
dauwtrappenklaoftere
De benaming voor het geheel van vuurslag en vuursteen samen. Het ketsgereedschap bevindt zich samen met het tondel in de tondeldoos.ketstuuëg
de klok luidentrûmpe
de lippen tuitende luppe tuppe
de mond snoerenpotdéksele
de volgende dag's ângerdaags
de Weerter kermis in september (oude naam)gaoskêrmes
degelijkdouge
dennenappeldenneknup
dennennaaldenspânge
deugnietbatraaf
deugnietplevuter
deugnietvâlse loef
deugniet, viezeriknötterik
deukdûmpel
deurduuër, deûr
dik zwaar stofbaaje stof
dikke (wollen) winterjasde duf
dikke vrouwmeulepaerd
dikwijlsdek
Doelloos rondlopenpaatere
Doelloos rondlopenbanzele
donkerblauwdônkelblaw
doofdoûf
door het natte gras lopentaantjele
dopheidefophej, toothej
dopheidetoothej
dorsvloerdin
doveneteldâmpnetel, doufnetel
dovennetel (plant) dâmpnetel, dânnetel, doufnetel
draad garenvaem
drinkenpûmpele
dronkenzaat, täöt
droogdruuëg
droppoedersnuf
dropstaafjespiemelkes
dropwatersokkerpaek
druk pratenklebettere
druktegedoons
druppeldröppel
DuitserPruuës
DuitslandPruuëses
duizeligdeûl
duizeligdazelig
duizendbladhazegerf
duurdeur

E

eeltzwieel
een boer latenkäöke
een goedige, beetje simpele vrouwdódzel
een grietjeein pölke
een groepjeun gruupke
een handvol (b.v. snoep) ' n hâmpel (b.v. snuik)
een kindje onder de kin kriebelenschuûtekêntje
een kopje koffieun tas koffie
een pad (kikker) unne peddemoeëk
een vlaai in de bakoven schuiven' n vlaai inscheete
een watjeunne zeute
egsiksak
ei zonder harde schaalleês-ei
eksteraegerst
elkaardeindânger
er is geen schuim meer in 't waswater't kleûtertj
ergvrieëd
ergens hoog van op gevenstoeete
eventjesefkes

F

feestfieëst
feestelijke maaltijd daags na de slacht van een varkensopdaag
fitvlök
flapdrol, praatjesmakermoankoaf
flauwerikflawwen uuëm
flikflooienketse
flink, forsgebouwdunne kadee
flirtenfeimele
fluisterenfeezele
Fluitketelmoer
friettentvrêetkieët
frikandelfrikkedel
fuutprônkvogel, hagelzekske

G

gaangaon
gammellinjelaâm
ganggânk
gansgaos
gatgaat
gat in een hegfeêkesgaat
gebakken spekherst
gebeurdgebuuërdj
gebreide polswarmersstuukskes
gedoetrellelêl
geelgorsgaele schriêver
gekloofde houtblokkenknabbe
gemetselde haardvuuëster
GerardGeervanneSmeed
gevulde zak graanpoôk, peukske
gezelschapkompeni-j
gezicht met veel puistenmaonlandschap
gierig persoonprieëmerik
gierigaardplaemert
gierigaardunne tôwgenej-dje
gladiolentwelf apostele
glijbaanroetsjbaan
goed gehumeurdgoodgemoodj
goede avondgoojen aovundj
gootsteenpompstein
grapjaskeîmes
grasmusêrtepikker, graasmös, hektäöt, kowwechterke, mejzânger
graszoderis
grauw weerdômpig
groentensoep met zelfgetrokken bouillonpôngelsop
groot iets / iemand' nne kedee, ' nne wuiles
grote boodschap doenboûte
grote drol' ne kabouter

H

haagwindehégkebloom, slaopmötske, pispötje
haantje de voorstevengnaas
haarspeldhaorspang
haastenspeûje
hakmes, hakbijlhieëp
handighendjig
handschoenhaos
handtasjekallebêske
hang-opfluitekieës
hangende onderlipslaajlûp
hard slaanpaave, poeëte
hard werkenpoejakke
harkgreêsel
harkengreesele
heefthieët, heet
heelaalik
heel erg hard (b.v. schrikken) te börste (b.v. schrikke)
heggenmusblawvêrverke, hoeëffluiter, rieëmerke, ruûmerke
hek, hekwerkstanketsel
hemdhûmme
hemeltjeliefminsgenaoj
hengelvêsgaert
herderstasjemager menkes
herfsttijloosnaakse begiêne
herkauwenneringe
herrie makentampieëste, leweît make
hesjewaemeske
Het stuk staal waarmee vonken uit een vuursteen geslagen werden. De vuurslag bevond zich in de tondeldoos..ketserd
hetzelfde, egaaltoetmem
hittebultjeshitsbrubbelkes
Hoge hoedKetspeng
hoge hoedsepèng
hondsrooshóngskörse
hoofdbölles, kiebes, möttert
hoofdtebbes
hoofddoekkopdook
hooiruifhoeëj reip
hop (vogel) drekhaan, hoep, hoepert, poepert, poephak, stînkhaan
horlogegerloeëzje
houtduifrînkdoef
houtige stengel van vlas brekenbraken
houtspaanderssnuppe
huichelaarveêmedrejjer
huilebalkböäkerd
huilenbäöke, zûmpe
huishoeës
huisjebedoningske
huismuishoeësmoeës
huismus hoeëskets
huiszwaluwmêlkstèrtje, steînzwâlf
humeurigniês
hutspotmoerepetage

I

iemandeme, emes
iemand die tegen alles ingaan'ne waerse baer
iemand een korte, felle tik geveneemes pîtse
iemand met een bochelpoekelejân
iemand prijzenbestoête
iemand uit Altweerterheideeine hei-jknuiter
iemand uit Boshoveneine brökwachter
Iemand uit een klein dorpUnne boor
iemand uit Groenewoudschäöpke
iemand uit Keent, Moeseleine vêrkuskop
iemand uit Laareine moêzevanger
iemand uit Leukeneine zweeloeër
iemand uit Nederweerteine pinmaeker
iemand uit Stramproyein zoatmaal
iemand uit Swartbroekeine spoeëkejaeger
iemand uit Tungelroyeine bokkerie-jer
iemand uit Weerteine rogstaeker
iemand van buiten het dorpeine boetendörpse
ijlend' r naeve kalle
ijs kapot trappenieës tuste
ijs- en ijskoudstêrveskaod
ijsjeiëeske
ijzeren drinkbustuitje
ikich
in je oor fluisterenin eur oeër feezele
intussenôngerhând
irritant figuur'ne Saaró

J

jajao
jaarjaor
jaarmarktjaormêrrentj
jammerjaomer
jammeren, zich beklagenlammenteêre
japonstrookvlang
jemineejömmich
jeneverbessenwachele
jij (mnl.) gae
jij (vrl.) dich
jongjoônk
jong pasgeboren vogeltjebloeëtkek
jongenjong
jongetjejungske, menneke, kluuëtje
jongleren met 2 of 3 ballenweve
jullieuch
junkiehasj-kikker

K

kaantjekrepke
kaarskers
kaasjeskruidkattekieës, patersbruuëdjes
kachelstoôf
Kachelqwisenjaer, Stoof
kalfkaof
kamperfoeliesókkermemme
kapot makenverrinnewere
karnemelkboôtermellek
karrenspoorvaarleis
Karrespoortvaarleis
katerdaakhaas
kattenstaartendónderpoeze
KeentKieëntj
keihard (bv. werken) te börste (bv. werreke)
kerskörs
kibbelenvreîken
kienhoutpieëlpoêst
kijk nou!dèh
KikkerSpringmesjien
kikkerkwakkert, peddemoeëk
kikkervisjekoêleköpke
kinderenwichter
kippengaaskuûkedraod
klagenlamentere
klakkeloossonger bezèj
klappertjes in een speelgoedpistoolpertûngskes
klaverklieë
kleermakerschruuër
klein persoonkroeëkestöpke, knaûwel
klein vrouwtjekräötske
kleine vrouwkreutselke
kletsenmoêle, aojbette
kletskousgroosklebetter
kletskouszeivermöts
kletsmeiermoêlemaeker
kletswijf, ratelkleppermeûle
klokkenhuiskits
kloosterzuster (bv. Birgitenessen)begien (Pruuse begiêne)
klotenböl
klunseine sopsieemês, subbendeejus, soek
klunsklöppel
knabbelenknaûwele
knalbus gemaakt met hout van de vlierbeskrakebuis
knap grietjepölke
knikkerbuud
knikker (kleinste) teetske
knolrapenreûbe
knot wol / streng garenstreen
knuffelennoebele
knurftknäörft
knutselenvispernulle
koffie met ei en cognacklutske
konijnkniên
koolzaadsloeërzaot
koolzaadolie of oorsmeersmaot
korenaren rapen na het maaienspeêre raape
korte hakbijlhaaks, hieëp
koude wind' ne nötte weentj
koukleumozelaer
koukleumkaojkrûmper
krantgezet
KruimelGreûmel
kruimelvlaaigreûmelkesvlaaj
kruisbeskroônsel
kusjemuulke
kwark, botermelkse weke kaasfluitert
kwikstaart (gele) kowvînk
kwikstaart (gele)gael akkermènke

L

LaarLaor
laars (laarzen) steevel
laarzenstevele
ladderlei-jer
landveroveren (spel)lândstaeke
lange onderbroek van zacht stofbóks van diêmentj
lariekoekozel, wauwel
larve van de meikeverspekwôrm
lastigneutelig
lastige manprêngel
laurierdropsôkkerpaek
lawaaileweît
leeuwenbekjegaaplepel
lekker etensmoûze
leren beenkappenkemasse
leukkwânt
libelpóppeschruuër
lieëgluîperwerkschuw persoon
lief jongetjekluuëtje
liefkozenfeêmele
lieveheersbeestjemeuletentje, muületentje
linnengoedliêvendj
lisdoddereetsegaar
lomp persoonklöphout
losbolschuunsmesjeerder
losse kleine schoudercapepelderien
losse knoopbare achterkant van een broekklep
luchtlócht
luciferzweegelke, zwieëgelke
luierpisdook
luik tussen koestal en gangkówdekke
luiken tussen gang en koestalkówdekke
lummelflaâris

M

mafkeeswaus
mager persoon'ne spirtelekant
manmanskaerel
mandmang
mannelijk geslachtsdeelpuddingbuks
mannenmansluj
mannetjesgansgaantj
mannetjeskonijn'ne remmel
marskramerkrieëmer
maskermombakkes
masturberend'r zich eine wiekse
meerkoetmaerkoet, bleshoon
meikeverspirtelekant
meikever, mager iemandspirtelekânt
meisjemaegdje
melde (plant) scheetsmeêlie
melkbusmelktuît
melodiewies
merelsmaerling
merelmaerel
merkengewaar waere
met de klompen door het gras lopenklaoftere
meteen, directinnegang
middagdutje doenunjere slaope
mieromzeiksel
miezeren (motregenen)neetsele
mismaakt appeltjekräötske
moddersliêk
moeizaam lopenkneie
molenmeule, muuële
mondbakkes, moel
mopperaar' ne niesbaer, ' ne iesegrim, ' ne brombaer
mopperenknotere
mopperensnoeëtere, knoeëtere
motregenen (miezerig weer)neetsele
musherseknepper
muur' n moor, ' n moeër
muurtjemeurke

N

naad, nadennaod, näöj
naaiennejje
naaimachinereperateurmesjiênekluuëtje
naaktslakkêlderslek
naargelangnaovenant
naast elkaarnaevenein
nachtzwaluwgeitemêlker
nagras (jong vers gras dat op komt na de eerste maaironde)gròmmentj
nat kolenstof, kolenslik of gruisslâmp
natuurlijkneteurlik
navenantnómmenânt
nectarinepermejoeêl
niemandneemes
niet fitongemoodj
niet graagnoeëj, neet gaer
niet kunnen uitstaanneet vaele
niet lekker (ziek) ongemoodj
niet te hardenieëmelik
niet veel bijzonders (kleding) 'ne kwakel
nietsnutlapzwans
nieuwsnoets
nieuwsgierig persoonvengnaas
niks meer hebbenkeps zeen
nippertjenupperke
nok, vorstvörst
nonnenbegiêne
norse vrouw' n zoor proem
nunoôw

O

oliedomkôwloomp
om zich heen kijkenrôntelum kieke
ompratenbezeîbele
omslagdoek'nne nuisik
omslagdoek voor babyshuik/huike
omspittenumspaaje
onderbroek met 2 aparte pijpen en een band om het middeloope bóks
onderbroek zonder kruissnelzeiker, ope bóks
onderhemd (op het lijf)dooke humme
ondervestjeongercamesol
ongeduldig op en neer lopentrâmpele, treepele
ongesteldaanne klats
onkruid wiedendrek gaeje
onnozel persoonflupke
onnozele halssubbendejjes
onrustzaaiersteûker, opnejjer
ons (bez.vnw) oos, ooze
ontgeldenbesneête
ontlastingaafgânk
onzinzeiver, kwatsj, knaûwel, ozel, kwak
oogstougst
oogsten, rooienaafdoon
ooit/nooitoeëts/noeëts
oomuuëm, uuëmke
oost-indische kersklummerke
op blote voetenbèrves
op je gemak lopentaffelen
op stap gaanbalkenere
open afvoer van afvalwaterziêp
openbaar urinoir'ne greûne
opgedroogd oogvochtpupse
opgehoudenuutgeschèdj
opscheppenstoête
opscheppenstroefe, strôffe
opscheppenpriêke
opslagruimte in de schuur voor het opbergen van nog niet gedorste schovendoelft
opsomming van voorwerpen'nne riëmsel
optillenophöffe
opzettelijkespres
ordinaire vrouwkerresjelswiêf
oude vrouw'n oaj doeës, oaj mik
overgevenspi-je

P

paadjepaedje
paapje (vogel) hejtitske
paardenruifpaers-krub
pad (kikker)peddemoeëk
pad (weggetje) paat
padenpaej
pannenkoek van boekweitmeelboggese kook
pardoesklevaats
pech hebbenut besnete
perron waar goederen werden in- of uitgeladende râmp
petklak
petjeklekske
piemelsiês
pijpenstrootjehuttentut
pijpmondstukjepiêpereurke
pikzwartpaekzwert
pinksterbloemlevevrouwebleumke
pioenrooskêrkroeës
pissebedzwert vêrreke
pit (in een vrucht)kaer
plaats voor het `natte werk` op een boerderijstört
plagentrenseneere
plagen, een geintje uithalenjensen
plagen, treiterentranseneêre
plakje boterhamworst' n schiefke boeëterhammevleis
plakje hame klêmpke hespevleis
plassenkleutere, kloôtere
plassenmiegele
plastic boodschappentas'n twalseree boeëdschappetas
plastic zakplestieke buul
plastic zakbuul
plooi, rimpelrûmpel
politie bureauwoûte kiet
politieagentde blauwe, ' nne wout, de booj, broeëd
politieagentwoût, booj, plies, broeëd, blawwe
poortjepörtje
potenpuuëj
praatjes makenmoele, wauwele
praatjesmakermoêlejan
pratenkalle
prijzenbestoête
prikkelen (branden van de zon op je huid) pitse
propjefrutje
pruilen, treuzelensupperluppe
pruimensoortenkrik, ringelotte, proêmedante, kerzuuëlkes
prulklômmel, kwaakel, pôngel, knaatsj
prulpôngel
prulkwaakel
prutsenpôngele
prutsenfrunikke
prutsen, aanrommelenpôngele
prutserhâmpeleman
prutser, onhandig iemandhâmpelemân
prutspulrotte-n tispel
putemmer, akerieëker
putteraelzepötter
putter (vogel) elzepötter, bloompötter

R

raapolie olie uit koolzaadsmaôt
raapstelenkeêlemoos
raar (van personen) aarig
rafelrieëmsel
ragebolpoêzebeêsem
ravottenkuite
ravottenwuilisse
regenreîngel
regenwormpeerik
rennentirre
rennen van een koebizze
restjeklats, kletske
ridderzuringperteblaar, stroontblaad
riekreek
rietzangertrimtrampje, trimtremke
rikken (kaartspel)proppe
rimpelfrûnsel
ringmuskrênske, rîngelmös, tjefke
robuustweûst
roddel, praatkâl
rode zakdoek om de halsvlaar, maalplak
roepningroping
roggebroodpómpernikkel
rollatorschravel-ker
rommelpôngel, pöngelke
rommelknoeëj
rommel, viezigheidnöttigheid
rotzak' ne remmel, börsteling
rotzooitispel
rozenbottelshanekölle, papekölle
rozenhoedjeösterke
rozenkransösterke
rufterrotte-n baer
ruienruûzele
ruiten kleedjes voor jongetjes en meisjes (baby)kleierkes
rupsroespel
ruziezoekende vrouwpri-j

S

salmiaksnuf
schaapschaop
schandeschang
schapenschäöp
schijnheiligepelaêrebiêter
schob tegen boerderijaafhânk
schob tegen een boerderijaafhânk
schoen (en) schoon
schoenen poetsenschoon wiekse
schoenmakerpaekviêster
schoensmeerwieks
schoenveterrienastel
schoffelschoeffel
schommelzw
schommelzwòk
schooierpotteschörger
schoonprôntelik
schoon, zuiverschoeën
schorem, gespuiskrepuul
schortschöllek
schort van zakkenjutebaaje schöllek
schort, jute schortschölk, baalschölk
schreeuwenkake
schrijvertje (op het water)broeëdmök
schrikfloep
schroêvelkoontbeweeglijk persoon
schuim van dropwater opzuigenschuumke trèkke
schuine praatschaele kâl
schuldschoût
schuurzolderschelleft
seringenkernieëlkes
sierduifkropper, pawstèrtje
sigaretfeêpke
simpel meisjeeûzelke
simpel persoonwiepke
simpel vrouwtjedódzel
simpele praatoôzel
slaapzand in het oogpups
slaghout (bij beugelen) sleêger
slecht gekleed persoonplökzak
slechte binnenwegjook
sleutelbloempannebloom, kêrksluuëtelke
sliertje, scheutpeemel, peêm
slipjasbatsetêrger
smakeloosleps
smeerlapvètkanis
smelleken (kleine valk) mèrling, smaelke
smeulenaomere
smoelmörf
smoesjekiskenaatje
smoesjeskiskenaatjes
smoezeligsmódzelig
snappengewaar waere
sneeuwklokjesnaaksmenkes
sneeuwklokjesnaaksmennekes
snel lopensteêvele
snoeperdsnuikdoeës
snoepjesnuikske
snoeren aan de achterkant van een schortgaâtsneûr
snotsnooter
snotneussnooternaas, snooterkuuke
snotterenzeikneringe
soep van restjes groentenpôngelsop
sokkenzök
soort achterkeuken en bergplaats voor keuken- en tafelgeriefstort
soort kraan (draaibare horizontale balk boven het vuur, waarmee de boven het open vuur hangende ketel omgezwenkt kon worden)hieël
spadeschöp, schoôp
spatbordsliêklap
speklapherst
speklap in een pannekoekkeplaon
speldspang
speldenspange
spelletjespuuëlke
sperwerstoeëtkop
spittenspaaje
split in het onderhemd (op de borst)hertgaât
sprinkhaanspirtelekant
spruitjeskäökböl, sproête, spruûtjes
spruitjeskäökböl
spugentuffe
spuwentuffe
staartmeeslangstèrtje, piêlstèrtje
stapel sprokkelhoutmöttert
stationstasie
steedsalmer
stelenbietse
stevig doorlopendoortraeje
stevig doorlopenstevele
stevig rokenblaoke
stijfkopstiechel
stil staan (bij) stil gestânge
stoelensteûl
stofpóf
stof van merino-wolmernas
stokstek
stomme ventknook
stommelingmaonkaof
stommelingstómme klöppel
stoofpeerappelpaer
straatgootziêp
streng garenstreen gare
strooiselstroûdink
stroopmachinekroêtpörs
struikheidebeêsemhej, groof hej, pieëlhej
stug haaraapehaor, verkushaor
stuiven (van zand) mówwe
suikersókker
sulduiles
supergezelligholle klot
SwartbroekZwertbrook

T

tailleliefke
tak van braamstruikbreem, brieëm
takkenbosmöttert
tapuithejknuiter, steînsliêper, wielentemper, witstèrtje
tasjeflieske
tegendraads, woestwaers
tegenwoordigallewiel
thuisthoês
tijdigintieds
tjiftjaf (vogel) maotsleger, oôvemenke
tochaevegood
toeterträöt
tollenpeêtse
tortelduiflachdoef
treiterentrenseneere
trekkenriête
treuzelenpeêpele
trillentirren
trotsgruuëts
tuinhoof, hoeëf
tuinbonenkni-jboeëne
tuinfluiter (vogel) braome (le) biêter, grieske, hoôffluiter, körsepikker
tum-tumzjiemke
tussendoor, terloopsampessânt
twee hondentwieë hung

U

uit Budeluut Beul
uiteenoetrein
uithorenoetheule
uitleggenverduutse
uitleggenuutein doon, verduutse

V

vaatdoekschoeëtelsplak, schoôtelsplak
vaatdoekjeslet, schotelslet
valse loefvalserik
ValsspelenFoetele
van hartevan herte
van harte gefeliciteerdperfisiat
van onsvan os
varkenshielhieëske
varkensribbetjesscheelrubbe
varkentjekuuske
vasten-avondvoeëjdaag
veel ervaringdoortouwdj
veel pijn hebbenpaerspien
verdrietieëlendj
vergietdoeërslaâg
vergietdoorslaag
verlostikkertjebare
vernielenverrammenere
vernielenverrunnewere
verschrikkelijk (stank) ieëmelik
verstoppertjebêrregemuuske
verstoppertje spelenstok doon
verstoppertje spelenbêrregemuuske doon
vertillenverhöffe
vervelendambetânt
verzot op .....nöt op .....
vestje met lange mouwenkamezuuëlke
veterrienastel, nistel
viezerikvétkej
vingerhoedskruidkowmoêle
vingerhoedskruidkôwmoêle, vîngertoête
vinnige meidkrasped
viswijfstom proem
vlaaibelegspies
vlaamse gaaimerkhof
vlag veroveren (spel)pândzeuke
vlaszaad, lijnzaadleezendj
vlegelbaerlênjer
vliegdenstroêzelden
vlierbesflaerestroêk
vlindersnuffelter, reipstert
vlinderdasjenondedjuke
voilevuuëlke, faâlje
voogdmomer, momber
vroedvrouwwiesvraw
vrolijk, uitgelaten meisje'ne gaandj
vrouwvroummès
vrouw (niet volwassen)gaantj
vrouwenvrolluj
vrouwenkledingschörte
vuursteenketsstein
vuurtje stokenvûnkele

W

w.c. (volks) boutkiet, 'thuuske
waar?woeë
waardeloos spultispel
waaromhoeërum
wambuis, ondervestóngerwaemeske
wasgoedliêvendj
watwaat
wat aanrommelenpoeëke
wat wil je?wat môjje?
waterhoentjekipke, reethin, modderkuûk, waterheunke
waterige ogenziêp-aûge
wederzijdsbeitskânte
weerbarstig haarwaerbörstel
WeertWiëert
Weerter vlaaiWieërter vlaaj
weeswieës
wegweeg
wegrennenoppe klater gaon
wentelploegkupploog
werkenwêrreke
wielewaalgaele gouwe, gaele wielewouw, gouwliêster
wielewaalgaele gouwe
wijvae
wijs (slim) wiês
wijsneuspedênterke
wilde havervleeghaver
wildebrasduîles
wilgentenenwisse
wimpersougsplûmpe
windei, ei zonder schaallees-ei
winderigtrèkechtig
winterweentjer
winterknol, winterraapreup
winterkoninkjeklein jantje, wîntjerkeuningske
wintertalingschuumke
winterwortelweêntjermoeër
witte koolkaboêts, kappes, kappesmoos
woedendgiftig
woelen (in bed) schrânkele
woerd (mannetjeseend) wielder, wieler, wienedert, wiener, winder
wolkamkrets
wollen omsslagdoekplak
wollen sokkenvörrete
wonenwoeëne
woonwagenbewonersjab
woonwagenkampsjabbekâmp
wordenweurdj
wormpeerik
worsteinde (met touwtje) pummelûmke
wortel'n moeër, weentjermoeër
wortelstamppotmoeërepetazie
worteltjeein muuërke
worteltjesheîtepiekes

Z

zachtjes branden, nabranden, smeulenviêste
zakbuul
zakmesknieëp
zangeressjanteuze
zanikenzieëmelezeike, kwekke
zanikerd, zeurkousaoj zaeg
zeepsop voor de hoofdwastwieëdje luuëter
zeis aanscherpenwétte
zetpilvotkermèl
zeurengrânte
zeurenschieëtschoeëtele
zeuren, onzin vertellennäöle
zeuren, protesterenmeêke
zeuren, zaniken, opmerkingen makenschiêtschotele
zich herinnerenzich huuëge
ziek, misselijk, onwelneet tegooj
ziekenhuisgesticht
zijn krachten verspillenwuistere
zilvervoornruts
zo praten wijzoeë kalle vae
zomenzuime
zomertalingschoeëm-aendj
zondagzoondig
zuchtenkuûme
zuigenzoebele
zuipenzoêpe
zulthuidkieës
zuurvlees / stoofvleesZoorvleîs, zoeërvleîs
zwalkenzwabbere
zwaluwzwâlf, zwâlft
zware vrouwmachochel
zwarte beshóngsbeer
zwavelstokje, luciferzwegelstekje, zwegelke
zwenkarm boven het open vuur om een ketel aan op te hangenhieëlke
zwezeriksepietjes
zwingel voor het bewerken van vlaszwong

4 opmerkingen

  1. Bij opmerkingen staat de vraag wat `Paekviester` betekent. Dit is het Weerts voor: schoenmaker.
  2. Mijn grootvader gebruikte 2 uitdrukkingen.
    1 in de winter als het koud was:Goatj mer achter de quisenjear zitten 't is koad jong.
    2. Neet met de veut op de canape.
  3. Weemjt deut, dé kantj gebuure
    Werd bij ons thuis altijd gezegd als iemand die actief bezig was, 'n ongelukje overkwam. Meer om diegenen die niets uitvoerden daarop te wijzen
  4. wat betekent paekviester, staat op de deur bij Stultjens schoenmaker in de Beekstraat in Weert