Tilburgs

Dialecten > Noord-Brabant > Tilburgs

Tilburgs bevat 895 gezegden, 6686 woorden en 6 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

895 gezegden

`een beetje ziek??`, sprak ik, ......` ik ben zeeziek `, zei hij......!!`wè ziek??`, zik.......` ' k zèè zeeziek `, zeej.....!!
`hier ben ik met mijn urine`zei ik, `dat zie ik` zei hij`hier zèèk mee munne zèèk`zik, `dè ziek` zeej
`met een omgekeerde paraplu, werden de geplukte peren opgevangen``meej un umgedrâajd pèèrepluuke, wiere de geplòkke pèère opgevange.' `
`oliën jullie die van jullie ook ``olliede gullie den ölliejen ôok `
`wat kost die postzegel De prijs staat erop!`wè kòst dieje pòszeegel De prèès stao derop!
`witwas jij het geld van Willem Holleeder ` (verrassend antwoord) `witte gè ut geld van Willem Holleeder, daor hè-k nie genogt vèèref veur `!
`zij verdienen meer aan jullie dan jullie aan hen`.`zöllie verdiene meer òn jöllie as göllie òn höllie.`
"hier ben ik" zei ik"hier zèk" zik
aan beide zijden hetzelfdeswirskaante inder
aan beide zijden hetzelfde is moeilijk uit elkaar te houdenswirskaante inder, is moejlek ùt mekaare te haawe
aan de beurt zijngé zet um
aan de rol gaan, op stap gaanop rak gaon
aansporing om op te schieten.alleej, vurèùt meej de gèèt.
ach nee toch, dat gelooft niemand!òch gaowèg, dè gelêûft gin meens!
af en toe, nu en danmeej toere
afraden is aanradenafraoje is ònraoje
akelig kereltjeverèkkes klèènen opn euker
algemeen beschaafd Nederlands met dialect vermengdstads mee haaikaants
allemaal op stapammòl op sjanternèl
alles is relatief!veul wès veul twee haoren op oewe kòp is wèèneg, mar twee haoren in oew soep is veul.
alles zal zowat op zijn.t-za te raawste òp zèèn
als de donderse bliksem opnieuw doenas-te mieter oovernuut
als een kip (eieren) legt, staat zeas un kiep leej, stao-se
als een vuil, slordig iemand de kamer doet, stinkt het overalas plöddeke vööl de kaomer doe, dan stinke alle huukskes
als het inderdaad zo is, dan feesten we.as ut is dè-t is, dan fiste me.
als het maar gezellig isagge moar leut het
als het maar gratis is, dan weten ze van innemen.asset mar vur niks is, dan kunne ze kèèle.
als het vroeg in het jaar onweert, zullen we een nat jaar krijgen.bliksem in unne kaolen bôom, gift hil ut jaor strôom.
als hij hard loopt, dan haalt hij het nogas ie hart hòlt, dan hòlt ie ut nog
als hij het lekker vindt, kan hij zich klem eten.assie et lèkker vènt, kannie zenèège vaast eete.
als ik je een goede raad mag gevenas ik oe raoje maag
als ik jou was, zou ik mij nemenak oe waar, vatte ik mèn
als ik maar eens wist wat mijn vrouw ervan zou zeggen.ak mar es wies wès keej dervan zeej.
als ik nu maar eens wist, wat ik wilde............dan had ik ook wat, of niet vader..........!!!ak naa mar wies wèk wô..........., dan hak òk wè, war paa.......!!!
als je er niet mee huilen moest, dan moest je er mee lachena-ge-r nie meej schreuwe most, dan most te-r meej laage
als je het maar niet te bont maaktas ge-t mar nie begaojt
als je je schaapjes op het droge hebt, is je leven bijna om, ga je weldra dood.hèdde un höske nòr oewe zin, kröpt er gaaw un aander in.
Als je niet uitkijkt sla ik je tegen de stoeprandik sloa oe subiet meepesaant mee ow bakkus tege denne kaaibaand
als je uitgaat moet je je geldzorgen even vergeten.agge ötgaot moete oewen èèremoej töslaote.
als jij nu niet je mond houd sla ik hem zo direct dichtAggij nou nie oew bakkus houwt, dan slao ik um subbiet meepussaant dicht
als vader dat ziet, komen er moeilijkheden vanas onze paa dè zie, is ut kòt te klèèn
als we een eindje verder zijn.as we un èndje wijer zèèn.
als ze geweten hadden dat het doorging, zouden ze wel aanwezig geweest zijn.asse wiese dèt was, zon ze wèl gewist zèèn.
als ze maar wisten wat ze wildeasse mar wiese wesse won.
apetrotszo frêet as enen hond meej zeuve lulle
bah, wat ben jij toch een vervelend kereltjeba, wè zèè de gè tòch un ont mènneke
Bekijk het maar, schei toch eens uitKreg toch dn rambam! Schét toch un end umhoog!
ben je gek gewordenbènde naa himmôl belaojtòffeld
ben je gek of lijkt het maar zozèède zòt òf lèèket mar zôo
ben je gisteren weer dronken geweest je moet je schamen!zèède giestere wir zat gewist ge mot oewèège schaome!
ben je nu helemaal gek gewordenzedde nou gûlèèk gek geworre?
ben je stilaan uitgerommeldzèè de onderaand tèène meej dè mèùkele
ben jij de jongste thuis?zedde gij ut schèrkuukske?
ben jij een oppassend menszèè de gè-ne pronte meens
ben jij helemaal gek?zedde gij himmaol betoeterd
beslis nu wat je wil!!nouw wè wuldu, durin, durop of duronder?
beter blode Jan dan dode Jan.liever kaajkepòt van het harde wèglôope as kaajdôod dur et afwòchte.
beter gek gesproken dan gek gedaanbeeter gèk gepròt as gèk gedaon
beter grijs haar dan kaalbeeter grèès as kèès
Beter iets dan nietsBeter schuin d'r in als recht d'r neffe
bij de kapucijnen kon je biechten bij een dove pater, dat scheelde flink wat in de opgelegde penitentiebij de kappesiene koste biechte bij unne dôove paoter, dè schilde hil wè in de pinnetènsie.
bij het voetballen werd hij verschrikkelijk in zijn kruis geschopt.bij et voetballe wier ie ontiegelek teege zene mik geschupt.
bij hun hebben ze dubbele schuifdeurenbè hullie hèn ze pòrtefeseeschööfdeure
bij mijn vorige werkgever moest ik om acht uur met het werk beginnenbè munne vurregen baos mos-k om aacht ûur ònlègge
bijt hij als ik hem aaibèttie akkum aai
bijt hij als ik hem aaibèt ie a-k um aaj
Bijt hij als ik hem aai?bettieakkumaai?
bijzonder knap meisjemeraokels knappe mèèd
blaast hem toch op mange most kerbiet lusse, dan kos te öt mekaar ploffe
blijf er met je handen af!!blèèft ur meej oew pòlle van aaf!!
blijf toch goed opletten, dat de draden niet in de war rakenslaoget tòch goed gaoj, dè de draojer nie in de frut lôope
brandewijntje met suikernondejuuke meej sööker
buurvrouw, hebt u misschien een paar eieren over (te leen) buurvraaw, hè de meschient un paor aajer in ooverènsie
cadeaus van sinterklaas ophalen bij familie of kennissen. (meestal voor de kinderen en kleinkinderen) de klomp öthaole
carnavalwagens bezichtigenwaoges laawe
claxonneer op tijdtuuter intèts
coïtus interruptusvur ut kröske de kèèrek öt gaon
da weet je nietGe wit oit noit!
daar ben ik mooi klaar meewè zèk er toch mee genaaid
daar ging ze flink opgemaaktdaor gong ze meej hil durre poejer
daar heb ik een hekel aandè tel ik wèènig
daar heb ik niets mee te makendaor hek niks meej te schafte
daar komt hij aandaor hèdem aon
daar kon geen goed woord over gezegd worden.dè kos gin stèùte lije.
daar lag hij nu uitgetelddaor laag ie naaw te lèllepôote
daar lagen veel kastanjesdur laage unne maacht kestannies
daar ligt hijdaor lee-t-ie
daar mag je naar radenraoje - raoje pliesiemuts
daar was ik niet van op de hoogtekwies ur niks van
daar word je stapelgek vandòr wòr de hôorne dòl van
Daar zult u op generlei wijze achter kunnen komen!Dé witte tonnie!
dan zul je niet meer lachendan kun de oewe laag wèl haawe
dat gaan we vierendè gomme viere
dat geeft niets!dè nukt nie!
dat gezin is zo arm als de mierenze zèn daor zo èèrm, de kènder hèbbe gineens gin broek òn der gat.
dat hoort niet met Pasendè paast nie meej Paose
dat is echt waardès ongelooge waor
dat is een kostbaar cadeau, nietwaardè-s un kösselek kedoo, war
dat is een mooiedè-s unne gêeve
dat is èèn pot natdès iedem dietoo van ut zèllefde
dat is een raredes nen appetjoek
dat is een voordeeldè-s un preej
dat is een vurig ventjedè-s un nèèg mènneke
dat is heel gezelligDas kai leuk
dat is juist wat ik wilde.dès krèk wèk wo.
dat is net een gebakjedè lèèkent wèl un taartje
dat is niet mis!!dè-s ginne prut
dat is niet ver wegdès mar enen bòlscheut wèèd
dat is nog geen dubbeltje waarddès nog gin blèkkemientje wèrd
dat is nogal een secuur werkjedè-s nògal un priegel wèèrek
dat is nu toch echt jammer, nietwaar!tis toch euweg sund war!
dat is rommelzò gemèèn as goed van un cent per el.
dat jasje was vijf maten te groot!!dè pietelèrke waar vèèf noemers te grôot!!
dat kind is best knapder stao un schôon snötje op
dat klaart hij weldè knèèst ie-j-um wèl
dat klopt als een busdè klòpt as twaolef aajer meej unne mikken botteram
dat komt niet zo netdè stikt nie zò naaw
dat kon je toch met je klompen aanvoelendè kos te tòch meej oew klompen ònvuule
dat lust ik niet, maar voor de rest eet ik alles.Ik moet dieje spuuling nie, mar vant vè
dat maakt niet uitdè nukt nie
dat mag helemaal niettis ongeperremeteerd
dat moest niet mogelijk zijndè mos nie meuge
dat schroefje in dat gaatje, dat komt heel precies.dè schruufke in dè götje, dè löstert hil naaw.
dat sluit als een busdè paast as unne pik in un weedevraaw
dat spreekt toch vanzelf!dès tòch vanèèges!
dat vind je lekkergij lust hem gere
dat werkt als een magneetdòr kôome ze opâaf, as vliege op unne stront
dat wordt duurdè löpt in de papieren
dat zei ik niet, zeg ikdè zi-k nie, zè-k
dat ziet er mooi uitdè zie-t-ur köös ööt
dat zit als gegotendè paast as un pliesiemuts
de acht van Chaamd' aacht van Kaom
de belangstelling viel bitter tegen.ut zaag er zwart van ut vòlk: drie fraaters en unne koolenboer
de boer was helemaal achter op zijn akker, ik kon hem niet bereiken met roependen boer waar himmol aachter op zunnen èkker, k-kos um nie bekwêeke krèège
de draden zijn in de war geraakt.de draoj zèn dur bekaar gewèèrd.
de gehele wereldde gaansen wèreld
de hark staat in het schuurtje in de hoekde rèèf stao in ut schòp in-t hûukske
de hele dagde gaansen dag
de jaarwisseling vierenvant aaw int nuu speule
de kerk zat helemaal volhil de kèèrek zaat vol
de kinderen krabbelden over het ijs.de klèèn kènder kraffelde oover et èès.
de koeien staan in de weide koej stòn in de waaj
de laatste tijd gaat het weer een beetjede liste tèèt gao-g-ut wir un bietje
de meeste gezinnen moesten zuinig zijnde miste höshaawes hòn ut nie brêet
de meisjes hadden precies dezelfde jurk aande mèskes hòn un haorinder kleejke aon
de naam hebbend, altijd te liegenhiet te liege
de ogen uit je hoofd kijkenoew ôogen öt oewe kòp kèèke
de piineut zijn, het haasje zijn, de l u l zijnde pierwörrem zèèn
de schoorsteen rookt en de waterketel stoomtde schaaw blòkt èn de môor wòssemt
de schop uit de berging pikken.de schuup öt et schòp schoepe
de tijden zijn veranderd!vruuger han jong snòtneuze, naaw hèbbe snòtneuze jong.
de wei stond vol paardenbloemende waaj stin vòl pisblomme
de wereld is vol hebzucht.vasthaawe wè ge hèt èn vatte wè ge krèège kunt, ist èlfde gebòd.
de woonruimte vegenden hèrd kêere
diarree hebbenòn den dunne zèèn
die aardappels zijn niet goed gepitdie èèrpel kèèken oe aon
die fiets was nogal defect, de spaken staken aan twee kanten uit de wielen.die fiets was beheurlek keduuk, de spêeke staake swirskaante öt de wiele.
die is niet verlegen uitgevallendie-s nie prut
Die is toch dik geworden.da is mun toch unne kudeejer geworden
die koekjes kun je niet bijten!!die kuukskes kun de nie knaawe!!
die kun je gemakkelijk opjuttendendiejen kun de gemak zat opjööne
die plaats is al bezet.die plòts is al verzeed.
die rode rakker kon het wel radendieje rôoje kos et raoje
die tweeling had aan beide zijde precies dezelfde kale kinderhoofdjesdiejen twilling ha òn swirskaante krèk haorindere kaole kènderköpkes
die vrouw vliegt overal op afdè wèèf roetst ooveral op aaf
Dit behoort tot de mogelijkheden!Dé kén!
dit zijn die van mij en dat die van jou.dees zèn de mèn èn dè de jouw.
doe de deur toch achter je dicht, ik zit hier te vernikkelen van de koudoe de deur tòch aachter oe gat dicht, ik zit hier te verrèkke van den èèrmoej
doe eens vlug je oude aan!doe-s gaaw oew aaw aon!
doe het maar eens na!!lap ut um ok mar us!!
doe je dat op de naaimachinedoe de dè op-t naojmesjien
doe normaal!doe efkes normaol!
Doen jullie er ook olie inolie de gullie de jullie-en ok
door de drukte konden wij er niet door.dur de drukte kosse me-r nie deur
door etenvult oew gat onder oew neus
door fijne regen en fijne mensen word je het meest bedonderdvan fèène rèège èn fèèn mêense wòr de ut miste nat.
drinken we nog een afzakkertjedrinkeme nòg en gaawke
duw het maar door de deur!daaw ut mar dur de deur deur!
een boterham van wittebroodunne mikken botteram
een buitenkansje, meevaller, mazzeltjetwaolef aajer èn dartien köökes
Een dikke babyDaor kunde goeie soep van trekke
een doodskistunnen hawtere jas
een gebit waarin veel gaten zijn gevallen.en gebit gelèèk de kèrmes van Riel
een goed begin is het halve werk.goed ingezipt is hallef geschoore.
een goed smoesjeunnen goejen ötmaok
een grote mond hebbenun grôote kwèèk opzètte
een gummiringetje van een beugelflesje Grolsch bierun kesjoeke van un beugelflèske Grolsch pils
een haktol drijf je aan met een peestouwtje, een drijftol met een zweepje.enen hakdòl drèèfde aon meej un piske, enen drèèftol meej un zwipke.
een houten kooitjeun hawtere kôojke
een huis met hypotheekun höös meej pepîêre balleke
een jas zo groot dat ik er mij wel in kon keren.unne jas zo grôot dè-k ur wèl koosje-koosje meej kos gòn zinge.
een kachel die niet brandtun ööte kachel
een knap meisjeun schôon mèdje
een knap meisje met een kuiltje in haar kinun aoreg mèdje meej un götje in der kien
een kop thee zonder koekje (of iets dergelijks) un naokende tas teej
een kostbaar beeldjeun kösselek bildje
een man met grote spierballenUnne vent meej èèrpels onder zèn errum
een mooi gebruik van vroegerun schôon gebröök van jaore hèr
een mooi meisjeun köös mèdje
een onbeholpen stijf mensunnen hawtere klaos
een oudere ongehuwde vrouwun jong mèske van firteg
een ouderwets handweefgetouwun aawerwèts haandketaaw
een pijp rokenòn un pèèp lörreke
een rood gummiringetje van een beugelflesje Grolsch bierun rôoj kesjoeke van un beugelflèske Grolsch pils
een scheut of een scheutje, dat scheelt een heleboel.unne scheut òf un schutje, dè schilt unne kwak.
een straatarme boerhij heej nie meer grond as dè wèt er onder zen naogels zit.
een tukje doenoew ôoge veschiete
een vaatje bier aansprekenun vòtje bîêr aonslaon
een verkoudheid oplopenun klèts vatte
een vervelende situatieun vööl plöjerèèj
een vlakke akkerunne rèèchten èkker
een zeug met een toom biggenun zog mee un klocht baggen
een zijde stropdasunne zèèje plàstròn
een zorgeloos iemandkörref zonder zörreg
eer je er erg in hebt, is het zo ver.vurdègget wit, ist zo wèèd.
eerst even beademen, dan kun je de bril poetsen.irst èfkes hèùge, dan kunde oewen bril schonmaoke
eerst zien, dan pas gelovenirst ut kiendje zien, dan pas wiege
elk viswijf is nog geen krengieder viswèèf is nòg gin kenòllie
emigratie is een hele ondernemingeemiegrêere dè-s un hil òngaon
en gelachen dat we hebben!èn gelaage dèmme hèbbe!
en met droog brood naar bed!èn zonder toelaog nòr bèd!
en nu zo snel als mogelijk boven naar bed.èn naa as de wiedewirgaoj nòr boove.
En snel een beetjeMeej gang!
En snel een beetjeEn snel un bietje
er gaat altijd wel iets fout.et is nôot zo kaant en klaor, òf et haopert hier èn daor.
er is heibelut rokt ur
er is niemand in de kerkge kunter oew eige waase en verschòòne
er komt niet veel uit die zaköt diejen bööl komt nie veul ööt
er staan kaantjes in het aanrechtkastjedur stòn kaojkes in den òrecht
er wordt veel over geroddeld, maar officieel weet niemand iets.der is veul praot oover, mar et wòrt stilgehaawe.
ergens gevoel voor hebbenèrgeraand kèèk op hèn
ergens mee behept zijnergeraand meej òngeleejt zèèn
ervandoor gaandurtussenöt naaje
erwten koken tot ze zacht zijnèrte kôoke toe se mörref zèn
even tussendoortusse de soep en dèèrepel
Ga achter in de tuin de hark eens halenGao tijne den hof de reif us haole
ga eens gaas halengao-s gaos haole
ga eens rond met de koekjes!!prissentêert us un kuukske!!
ga je mee naar dat orgel kijken.gao de meej kèèke nòr diejen örgel.
ga je mee pootje baden in de LeiGaodemee dokkelen in de laai
ga je met je vriend meemot te meej oewe maot meej
ga nu vlug weggao naa gaaw
ga wegnaaitem!
gaan we, of zullen we nog blijvengò-me, òf zu-me nòg blèève
Gaat heenGô naa gaa
gaten in je sokkenèèrepel in oew sòkke
gedeelde smart is halve smartge kunt meej tweeje meer èèrmoej lije as allêeneg
geef eens opnieuwgif-t-us oovernuut
geef me eens een zetjestuuper me-s un èndje
geef me je mes eens.gimmoemissis
Geen geld hebben om te kopen, je kooptand uittrekkenAgge gin geld het om te kope, dan kunde oewe kooptaand wel uittrekke
geen kopers maar kijkersgin kôopers mar laawers
gereed of nietaaf òf nie
Goed toebedeeld zijnHéé, gij hed ok nie aachteraon gestaon
goed voor jezelf zorgenwie zenêige bewaort, bewaort ginne rotte appel
goede raad was duurgoeje raot waar dûur
haar handen zagen paars van de kouhur haande waare pèèrs van de kaaw
haar huiskamer is een echte rommelkamerhur höskaomer is un èèchte pötjesmèrt
haar vader mocht het niet weten.höllieje paa môoget nie weete.
haast je maar niet, want je bent er bijnamòk mar gin hòst, want ge zèèt ur hòst
had hij erhaj ur
had hij het bij zich Ja, hij had het in zijn zak.hòj et bèm Jao, hij hagget in zene zak.
had hij je te pakken?haj oe?
had ik maar een haaknaald, dan kon ik hakenhò-k mar un hòknold, dan kos-k haoke
had je dat gekregenhò de dè gehat
hadden we het maar voldoendehò-me-t mar zat
haj oehad hij je te pakken
halen jullie je cokes zelf bij de gasfabriekhòl de göllie zèllef oew kòkse op ut gasfebriek
hals over kophölleke oover bölleke
hangtietendie kunde over oe schouwers gooien en terug schuppen
hé sufferd, kun je niet uitkijken!hee gaoperd, kunde nie öt oe dôppe kèèke!
hè, hè, wat een wind, niet waar!hè, hè, wè-ne wènd war!
heb je dat hele eind gelopenzèè de himmòl lôopes
heb je nu al een vlek in je nieuwe kostuumhè de naaw al un plèk in oew nuu pak
heb je ooit zo'n stuntelaar gezienhè de ôot zo-ne kloojoow gezien
heb je ze niet kleinerhè de gin klèndere
heb je, je weer laten overhalenhè de oe wir laote lèème
heb jij dat gezien Ik niet, jij welhèdde gè dè gezien Ikke nie, gij wèl
hebben we geen hemdenhè-me gin hèmme
heeft het geonweerd nou en of!heeget geonweerd as de verrèkkenis!
heeft hij dat werkelijk gezegdheettie dè ècht gezeej gehad
heeft hij eigenlijk wel hersens in zijn hoofdheetie èègelek wèl harses in zene knöst
heel erg glibberigzo glad as ne pòlling in nen êemer snòt
heel erg hypocrietzo schèènhèlleg as enen duuvel die zen èèrepel in wijwaoter kokt
heel grote paardenkoeje van pèèrde
heel weinig publiekaanderhalleve meens èn unne pèèrdekòp
heftig reagerenopstööve as unne zak meej vlooje
helemaal niets (of helemaal mis) laawloene meej de klèp toe
hem een handje helpenum un hèndje geeve
het botert niet tussen die tweetusse die tweej is ut pik èn pook
het deugt helemaal nietet dugt van gin kaante
het gaat helemaal mist-is frut meej den bok
het gaat niet zoals verwachttis klôote meej den bòk
het geluk is met de dommende grotste boer heej de grotste èèrepel
het ging allemaal overhaastig vlugjesut gong ammòl zo mar hapsnap
het goedkopere is vaak net zo goed.kromhawt braandt ok.
het is al volop dagt-is ööt licht
het is een nieuwsgierig persoonhij stao aatij ooveral bij meej zene grèèze
het is goed volk, maar ruw.t-is goej vòllek, màr raaw
het is koud buitenes iest kausse bausse
het is maar behelpent-is ònmöökele
het is mij om het eventis mèn om 't eeve of ik er neffe lig of er neeve.
het is ongelijk verdeeld in de werelddie gèld heej kan hèùze bouwe die gin gèld heej kan stêene sjouwe.
het is spijtig voor hemt-is sneuj vur um
het is toch bijna niet te geloven, nietwaar!tis tòch stèèrk war!
het is wederom slecht weer willy.....ja woutje, en wat waait het ook hard.........!!tis wir kaoj wir war willeke..........., jè woutje, wènne wènd òk, war....!!
het is zo een handige vent, hij kan letterlijk alles.tis zonnen hèndige, hij kan et gelèèk
het is zo maar weer onbestendig weert-is zo mar wir ongestaojeg weer
het kind had een speen in haar mondut jong hò un tuut in dur toet
het kindje heeft koude voetjesut bluujke heej kaaw vuutjes
het lag ernaast!!ut laag urnèffe
het leertje ligt een laatje lagerut lèrke leej un laojke lêeger
het ligt ook voor de handde wèg lopt ur ok langst de deur
het lijkt heel wat, maar het stelt niks voorvan boven bont mar van onderen stront
het loopt vanzelfut lòpt vanèèges
het oude getouw werkt weer!t-aaw ketaaw doe-g-ut wir!
het oude vrouwtje beeft van de kou.ut aaw mêenske rèèrt van de kaaw
het reilen en zeilenut rèèle èn zèèle
het scheelde maar een haartje of de strafschop had erin gezeten.et schouw mar enen hòrpèèl of de penantie ha gezeete.
het scheelt bijna niets.et schilt mar un haonekulleke
het schuifje gaat dicht (afvoern die hap) ut schuifke kreegen
het smoesje is goed maar het praatje deugt niet.ut smoesje is goet mar ut pròtje dugt nie.
het sneeuwt niet echt, er valt maar een beetje stofsneeuw.et sneut nie ècht, der valt mar en bietje griezel.
het vergt nauwkeurigheiddè löstert naaw
het volle pond betalende volle roefel betaole
het zal er spannenut za dur krulle
het zal je tegenvallen!!ut za oew kuntje vaore!!
het zijn geen goede kaantjestzen koai koikus
het zijn wel een stelletje ondeugden, maar och, vooruit maar!et zèn wèl vèèrekes van jong, mar òch, vurèùt!
hetgeen u mij nu verteld verbaast mij ten zeersteeush
hier ben ik, zei ik.......dat zie ik, zei hij...........een beetje ziek, zei ik..........ja ik ben ziek, zei hij...........hier zèèk, zik.......dè ziek, zeej......wè ziek, zik............' k zèè ziek, zeej
Hiermee verwacht ik geen problemen te ondervinden!Hendig zot!
Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden.Wé witten ut nie!
hij deed een oogje dichthè nêep un ugske toe
hij deed het ook nooit goed.hè di-g-ut nôot nie goet òk nie.
Hij deed het.Hij digget.
hij dementeerthij doeget er vort neffe
hij denkt dat hij heel wat voorstelthij heeget hòòg in z'n neusgaote: hij prot van sebiet in plots van zommedeene
hij denkt dat hij heel wat voorstelt, maar dat lijkt maar zo.hij dènkt dèttie hil wè verbildt, mar dè lèkt mar zôo.
hij denkt dat hij iets meer is dan een anderhij heeget hòòg in zun neusgaote
hij doet maar wathè klot zôo mar aon
hij gaat vaak in de fout.hij doeget er dikkels neeve.
hij gooide met het mesje van het meisje, naar het muisjehè gôojde meej ut miske van ut mèske nò-t möske
hij goot de jenever in grote hoeveelheden naar binnen en was spoedig heel erg dronken.hij gôot de klaore toepertoe dur zen kèlsgat èn was in ginnetèèt zo zat as un pinneke.
hij had blootshoofds buiten gelopen en toen een fikse kou gevat.hij hò blotskòp bèùte gelôope èn toen un goej klèts gevat.
hij had een klein sikje laten groeien en 's zondags droeg hij een vlinderdasje.hij hò un pòtverdommeke laote staon èn sondags droeg ie un nondejuuke.
hij had eigenlijk willen zeggen dat hij het niet zou doen, maar hij deed het toch.hij mènde te zègge dèttiet nie di, mar hij digget tòch.
hij had het niet gedachthè hòj ut nie gedòcht
hij had nietshè hò niks
hij had zoveel gegeten dat hij misselijk werdhè hò zunèège ongaans gegeete
hij heeft altijd geluk!!hè heej aatè prèès!!
hij heeft er de pest in.hij tèllet niks.
hij heeft tamelijk veel geld.hij heej unnen aorege sènt te vertèère.
hij hield ermee ophè scheej urööt
hij hijgt van vermoeidheidhè hèègt van de muugeghèt
hij hoeft niet zuinig aan te doen.hij hoeft nie op enen bos peeje te kèèke
hij is aan de suk kelhè-s òn ut pratte
hij is er met zijn hoofd niet bijhè wit nie waor zunne kòp stao
hij is kaalzen schaaj is ene kòp brêed
hij is niet erg slim.hij heej et zwarte gaore ötgevonde.
hij is niet vrijgevighij schèt nie vur half elf
hij is ook nogal zwak, die magere manhij heej ok nie veul bij te zètte, dieje schraole
hij is overal en nergens, je weet nooit waar hij is.hè-s as un duuveltje in un duske, zôo zie d-um èn zôo zie d-um nie.
hij is te veeleisend.hij heej vusteveul noote op zene zang
hij is weer aardig opgeknapthè-s wir aoreg opgehipperd
Hij is wel erg zwijgzaam.Hè krèègt gin blèèn op zun tong van ut praote.
hij kent het naadje van de kous.hij wit wòraon èn wòraaf.
hij kijkt niet zo nauwhè kèkt nie op unnen bos peejkes
hij komt er bekaaid vanaf.hij leej òn daachterste mèm.
hij kon geen kant meer ophè kos nie hèrs òf geens
hij kon het helemaal alleenhè kos ut hillemòl allêeneg
hij laat anderen het vuile werk doenhè lòt aander meense d-aase ötkrööje
hij liep alsmaar heen en weerhè liep toepertoe hèrs èn geens
hij loopt kreupel door de reuma.hij stao krom van de rimmetiek.
hij loopt wel erg moeilijkhè lopt as unnen òssestaawer
hij mocht er niet bij zijnhè môog ur nie bè zèèn
hij nam een vliegende aanloop en je zag hem niet meer.hè naam unne ramscheut èn ge zaagt um nie mir.
hij nam het hele boeltje meehil de reutemeteut naam ie meej
hij sprong uit zijn vel van kwaadheidhè reej um verèkkes
hij stond al vroeg aan zijn pijpje te zuigenhè ston al vruug òn zun pèpke te lörreke
hij stotterde van kindsbeen afvan klèns aaf aon hakkelde-n-ie
hij viel met zijn hoofd op de trottoirband en was meteen buiten bewustzijn.hij viel meej zen harses op de kaajbaand èn was gelèèk van zene susserd.
hij was te veeleisendhè hò te veul pertènsies
hij was zijn geweer kwijthij wies nie wor z'n gewèr waar
hij weet het niethij komt van gool
hij werd me daar kwaadhij wier me toch kaot
hij werd op staande voet ontslagen toen hij van zijn baas gestolen had.hij krêeg staantepeej gedaon toen ie van zenen baos geschoept hò.
hij wilde niet in het gareel.hij wo nie in tèùg.
hij wist helemaal niet waar hij washè wies himmòl nie waor ie waar
hij zal er wel weg mee wetenhèj za-r wèl blèèf meej weete
hij zal in zijn broek doen van angst.wè zat dun dur zun broek lôope.
hij zal je je deel gevenhè za oe oew part geeve
hij zei het met een lachhè zi-g-ut meej unne laag
hoe ben je gekomen met de hoepel is het nu goed (antwoord op een vraag naar de bekende weg) !!hoe zèè de gekoome meej de rêep is ut naa goet!!
hoe gaat hethoe gao-g-ut?
hoe heet hij ook alweerhoe hietie naa ok awir
hoe het ook gaat, het moet lukkenut gao zò ut gao, mar ut mot gaon
hoe kan dat nu (hoe bestaat het) hoe-s-t meugelek
hoe kon je binnenkomenhoe kos-te-r in
Hoe scheidt deh?Doe zit dat?
hoeveel zou dat kosten nou dat zou best eens een tientje kunnen zijn.hoeveul zo dè kòsse nou dè kos goed un tientje zèèn.
horlogemaken is een secuur werklozziemaoke is un krikkel wèèrek
hou het aan de ganghaaw ut gònde
hou je jas maar aan!!haawt oewe jas mar aon!!
hou je mondzwèèg stil
hou je mond isbakkes houwe
hou je toch eens rustighaawt oe gemak tòch es
hou op met dat gespat, kwajongen!lig nie te jiepe, kaojjonge!
hou toch op man!gao tòch bèùte speule man!
Houd je mondHoud oewe smoel
houd je mond ander neem ik maatregelen.Smoel houwe, aanders zal 't oe doadelijk meij oew bakkes op de kaaien naaien, kunde tandjes roapen mepesaant.
hout sprokkelen in de gemeente-bossen (andermans bossen) haawt spròkkele in de bosse van onze grutvadder
huisje met een tuintjeun höske meej un bojèmke
Hulten, dat is maar een klein gehucht.Hulte, dès mar twee hèùze èn en musseklèm.
iedere dag heen en weer naar Goirleèlleken dag hèrs èn geens nòr Gôol
iedereen is present, we kunnen beginnenstikt de kèèrs mar aon
iedereen presteert naar eigen vermogen.un knèèn graoft un hòl omdèt gin kôoj kan timmere.
iemand die er financieel goed bij zitunne rèèke Jan Koole
iemand die kalm en rustig werktunnen opstaoje meens
iemand die loenstsheil dientju
iemand die men verdenkt van zwarte kunstdie hee ut zwarte oog
Iemand er ernstig op wijzen dat zijn gedrag raar isdoes normaol koekert
iemand onder zijn kloten schoppeniemand vur zun klèp schuppe
iemand terwille zijnlegt er mar aaikes onder
iets beloven maar niet doenlaawloene meej de klèp toe
iets over het hoofd zienwé zé de toch 'n schél Dien
ik ben doodop!k-zèè kaaj mûug!
ik ben een boerik kom uit de biest
ik ben gescheiden van mijn manik zèè geschaaien van mene vent
ik ben goed rooms (gebruik veel melk), maar slecht katholiekk-zèè goet roms, mar slèècht katteliek
ik ben je spuugzat.ik kan oe misse as kaaw pap.
Ik ben zwangerK zit op kiep
ik dacht de heletijd al wat tocht het hier, maar mijn gulp stond open.Ik docht ok al hil den tèd bè m'n ège, wè trekket hier mar gin wonder, 't hat mènne vurbroek nog openstoan.
ik drink eigenlijk nooit alcohol, maar zo nu en dan mag je wel eens zondigen.ik drink èègelek nôot, mar zo meejèndan meude wèl es van oe gelêûf valle.
ik ga er snel vandoorik pees em gaaw
ik ga even plassenk-gao wè doen, dè de kiepe nie kunne
ik ga maar eens wegik naai der uit
ik ga te voetk-gao meej ut pèèrd van Sinte Frààns (St. Franciscus)
ik ga vlugk-gao gaa
ik ga voort werkenik doe m' n affeseerschoenen oan
ik gaf hem toch een optaterk-gaaf um tòch un opn euker
ik heb er niks meeik heb er ginne naord mee
ik heb er zo'n hekel aank-hè-r zo ut laand aon
ik heb gezwommen.ik zèè wiste zwèmme.
ik heb hem bij mek-hè-m bè me
ik heb hem door, hoor!k-hè-m deur, hur!
ik heb het een liever dan het anderIk heb liever kèè as un aai
ik heb het hem nog zó gezegd.!ik hèb et em nòg zôo gezeej gehad!
Ik heb het overIk het in overensie
ik heb liever het een dan het anderIk heb liever kèès as un aai
ik heb me suf gezochtk-hè munèège ut laplaazeres gezòcht
ik heb met mijn kruiwagen een kikker tegen het trotoirband doodgeredenik ree mee munne kreugel nun kinkendut tege de kaaibaand kapot
Ik heb slechte kaarten in de handwen tadderakken
ik hou niet van voetbalik gao naor willem 2
ik kijk niet zo fijn, als het maar redelijk isk-kèèk nie op unnen bos peeje, a-k ut lôof mar hè
Ik kijk wat ik leuk vind anders zet hem niet aanIk kiek wé k leut vind enders zet um nie oaan
ik kon haar met hard roepen bijna niet bereikenik kosse bekaant nie bekweke gekrege krijge
ik kon het niet uithouden van de pijnk-kos ut nie keere van de pènt
ik kon het niet uithouden van de warmtek-kon ut nie haawe van den hits
ik kon niet begrijpen, dat ze dat kondenk-kos nie begrèèpe dè se dè kosse
ik krijg hoofdpijn van dat lawaaik-krèèg kòppènt van dè gewèld
ik liep met mijn hoofd tegen een lantaarnpaalk-liep meej mèn harses teegen unne lantèèrepaol
ik lust daar ook vank-hè ok gin houtere bakkes
ik moet nodig plassenik moet pissen as un klèn pertje
ik moet nog een mooie hoed bij mijn nieuwe jurk kopen.ik moet nòg un schôon huudje bè men nuuw kleejke kôope.
ik moet plassen zei ze en meteen toen ze zat liet ze het lopen.k-mot pisse zisse èn meejdèsse zaat zêek ze.
ik moet vreselijk plassenHe ene stang zeik bij waor une aop op kan turne
ik reed zojuist met mijn kruiwagen tegen de trottoirband een kikker dood.ik reej krèk meej mene kreugel teege de kaajbaand ene kinkenduut kaajkepòt
ik sloeg hem tegen zijn hoofdk-naajden um vur zun harses
ik was eerste en jij tweede.ik waar irstes èn gij twiddes.
ik wil geen velletjes in mijn theek-mot gin pestôorshèm in munne teej
ik wil het best gelovenkan goet gebeure
ik wil van die en van dat.ik wil van de zuk èn van de zon.
ik woon er behoorlijk krapk- woon-r rèùm krap
Ik woon in een gatIk woon in Boarschot
ik wou dat het eens huildek-wò-t us kwêek
ik wou dat ik een wokpan had, dan kon ik ook wokken zoals die chinese koksk-wo dè-k unne wòk ha, dan kos-k ok wòkke gelèèk die sjineese kokke
ik wou dat ik wijzer wask-wo dè-k wèèzer waar
ik wou dat ze begonnenk-wo se begosse
ik wou dat ze begonnen. Dat zouden ze wel doen als ze konden.kwosse begosse. Dè zon ze wel doen asse mar kosse.
ik wou dat ze wisten wat ze wilden.ik wosse wiese wèsse won.
ik zag het toevalligik zòt nie gezien hebben, mar ik zaaget.
ik zal eens een flinke plak kaas afsnijdenk-za-s flink langs de kèès rêepe
ik zal eens gaan zienk-za-s gòn kèèke
ik zie dat je er ook bentk zie dè ge der ôk zèèt
ik zie je niet vaak meerk-zie oe nie dikkels mir
ik zorg eerst voor mezelf!irst ikke èn de rèst kan stikke!
ik zou willen dat ik een ei had, dan at ik eieren met ham, als ik ham had.Kwok un aai ha, dan aat ik aaier mee ham, ak ham ha.
Ik zou willen dat ik ham had, dan at ik eieren met ham, als ik tenminste eieren zou hebbenKwok ham ha, dan aat ik aaier mee ham ak aaier ha
ik zou willen dat ze het konden.kwosse et kosse.
in dat huishouden is altijd ruzie.daor is aatij kêet in de kiet.
in de belangstelling staanin de kèèkert staon
in de keukenkast staat het serviesin de keukekaast stao et gelaajgoed.
in de middagop de middag
in die kerk is genoeg plaatsin die kèèrek is plòts genogt
in die mist zie je die mest nietin dieje mist zie de dieje mist nie
Indien u dat nogmaals uitvoertAgge da doe...
Indien u dat nogmaals uitvoert ben ik bang dat ik een pak slaag uit ga delen.Agge da doe dan stomp ik u himmel noar den erdal!
irstes zèède bezoope èn twiddes zèède tòch nôot himmòl hèlder.ten eerste ben je dronken en ten tweede ben je toch al nooit helemaal bij de tijd.
is dat opschieten Volgens mij ben je maar een beetje aan het klunzen.is dè affeseere Vòlges mèn zèède mar en bietje òn et mèùkele.
is dat taal die jij uitslaat! spreek net als ik, dan spreek je pas goed.is dè praot die gè pròt!! pròt praot nèt as ik praot, dan pròtte pas praot.
is er niemandis ur niemes nie
is je vader thuisis öllieje pâa töös
Is U gevallen nee hoor zo stap ik altijd van mijn fiets af!zèède gevalle nèè zôo stap ik aaltij van mènne fiets aaf!
Is U gevallen? nee hoor zo stap ik altijd van mijn fiets af!zèède gevalle? nèè zôo stap ik aaltij van mènne fiets aaf!
ja als! Er moet een wonder gebeuren wil het lukken.asset lukt kalleft den os!
ja als..........as me ham hòn kosseme snippere.
ja ja, het is me wat!jè jè, tis wè!
Ja, ik wil. (trouwbelofte) Dè wel dè jè
ja, inderdaad het is me allemaal wat!jè, jè, tis m-ammòl wè!
ja, zo denk ik er ook over.jè, dès mèn gedaacht ôok.
je belazert de boelge vernukt de klööt
je bent er wel mee uit als je die man over de vloer krijgt.ge zèèt er wèl meej gedallaast as ge dieje meens in hèùs krèègt.
je bent het waardge zèè-g-ut wèrd
je doet het ook nooit goedge doe-g-ut ok nôot nie goet ok nie
je doet toch wel een jas aan met zo'n koud weerge schiet tòch wèl unne jas aon meej zo-n kaaw
je gulp staat open!oe vurbroek stao oope!
je hebt een mooi pakje aangè hèt un schôon pèkske aon
je hoeft nu geen berouw meer te tonen er is toch niets meer aan te doenstao naa mar nie te kwèèke t-is naa toch immel gebeurd
Je kan heel goed zwijgenGe kunt èselik goed zwège
je komt maar achteromge komt mar oover den hòfpat
je kon er makkelijk bijge kost ur hèndeg bè
je kreeg nog geen antwoord al had je het graagge krêet nòg gin òssem al ha de-t gèèr
je krijgt mij niet op de kast.ge moakt menne zeik niej laauw
je kunt 't niet vindenge zuukt mee oe neusgoaten
je kunt er niets mee aanvangen.der valt gin goej gaore meej te spinne
je kunt hem opblazen (naar de donder lopen) ge kunt um optuutere!!
Je kunt het hebben zoals je wiltge kunnut krèège zogget wilt: dik, dun of dur un duukske
Je kunt het krijgen zoals je wilt!Ge kun ut krègge zo as ge ut wilt, opgerold of op un bolleke!
je kunt het maar nooit wetenge wit ôot nôot!
je kunt je verdriet ook verdrinken.traone èn sneevel geeve gin vlèkke.
je kunt kapot vallenge kunt un dikken tokus krijgen gij
je mag er niet aan denkenge meut ur nie òn dènke
je mag niet altijd op geruchten afgaanvan heure zègge is unne slèèchte raodgeever
Je mag om de beurtGe meugt èèn vur èèn
je moest hem altijd met alles achterna hollenge most um atèèj meej alles aachternò rêepe
je moet die lucifers niet zo onnodig aanstekengè mot die luusiefèère nie zo onverdoens verschrappe
Je moet eens komen kijkenGe mottis koome kèèke
je moet het tijdig laten wetenge mot ut intèts laote weete
je moet je schamen, , dat je je eigen moeder zo voor de gek houdt!ge moest oewèège schaome, dègge oew èège moeder zôo vur de gèk haawt!
je moet niet aan dat balletje peuteren.ge mot nie òn dè bölleke pölleke.
je moet niet zo'n onzin vertellengè mot nie zo-ne lulpraot verkôope
je rug wassen (strelen) oover oewe ruggestrang roefele
je schade inhalenoew schaoj inhaole
je weet wel, kom, hoe heet hij ook alweerge wit wèl: dinges, òch kom, hoe hietie naa ok awir
je zou er een hekel aan krijgenge zo-t-ur ut hòr van krèège
jezelf kwaad makenoewèègen opsteuke
jij bent aan de beurt, treuzelaar!gij meut, meut!
jij bent me een mooi, hoor.gè zèèt un schôon taante, gij!
jij bent me een mooie!ge zèèt ene schôone, gij!
jij hebt wel een grote mondgè zèèt wèl unne veulpròts dè gè zèèt
Jij hebt ze niet allemaal op een rijtjeVerrekte koekwous!
jij lastige verveeloor die je bentgè laasteg pòtstuk dè ge dòr zèèt
jij mag niet meegè meut nie meej
jij mocht ook wel eens wat hebben!!gè môot ok wèl us wè hèn!!
jij wil ook overal bij zijngij moet òk overal bij zén mee oewe grèze
Jong geleerd is oud gedaan.Oudjes kunnen niet jongleren.
juist gepast, met gepast geld betaaldpersies gepaase
juist ja, dat dacht ik ookjènèt, dè mèndenik ôok.
Ken jij de Heuvel? kan je morgen beginnen!Witte gij d'n Heuvel? Kende mergen beginnen!
Ken jij de weg naar Rome (Witte gè de wèg naor Rôome ) (Witten is ook met witkalk bestrijken) Indien ja het antwoord is, dan hèdde veul witkalk nôodeg!!
kiezen of delenaaier of jong?
Kijk daar eens!Sjoert doar!!
kijk daar nou is kijkenkikt doar nouw is keke die sgele loerie
kijk eens of hij kijkt en als hij kijkt nietkijkenkiek is ofter kiek en aster kiek, nie kieke
kijk eens of hij kijkt, en als hij kijkt, niet kijkenkèkt tis offie kèkt en assie kèkt nie kèèke
kijk eens wat een klein harmonikaatjekèk us wè-n klèèn môoniekake
Kijk hem eens leuk hebbenKiekt um leut hebbe
kijk maar wat je doetkèk mar wè ge sjouwt
Kijk nou eens!Sjoert dan!!
kijk toch uit je doppen!kèkt tòch öt oe soepôoge!
kijk uit je doppen, sufferdkèkt öt oew soepers, gòlliepaop
kijken of hij kijkt, en als hij kijkt niet kijkenkèèke òf ie kèkt en as ie kèkt nie kèèke
klagers hebben geen nood en snoevers geen broodklaogers gin nôod, zwètsers gin brôot
klem zittenginne kaant mir op kunne
kleuren tot achter mijn orenblôoze toe mun gat toe
kloeke vrouwpront frammes
knal toch niet zo tegen de trottoirband, zo dadelijk heb je een lekke band.knòts tòch nie zo op de kaajbaand, sebiet hèdde unne lèkke tuut.
knoeien zou zonde zijnkwaansele zò sund zèèn
kom je maandag ookkom de gè un mòndag ok
kom je weleens op het Goirkekom de ôot op ut Gurke
kom nou kerel, mij voor jouw zaken laten opdraaien!maok et Pius, gij in de pòt schèète èn mèn laote stinke!
kom, doorwerken!kom, nie praote, mar braaje!
komen ze met zijn allenkoome ze meej zun ammòlle
kopje slappe theekupke sloot woater
krijg ik jouw schoenveter want het peesje van mijn zweepje is kwijtkrèèg ik oewe nissel, want men piske van men zwipke is kwèèt
kun je dit ondertussen ook niet eventjes doenkunde dees tussenbaaje ok nie èfkes doen
Kunt u mij een prognose geven van de winstcijfers?Wè schuift dè?
laat eens voelen hoeveel het weegtlòt us kwikke hoe zwaor dè-t-is
laat haar maar begaanlòt heur mar ònkoetere
laat hem maar betijenlòt um mar öttööjere
laat maar in de lade liggenlòt mar in de laoj ligge
laat me nu ook eens een keertje uitpratenlò-me naaw ok us unne kêer ötpraote
laat mij maar met rustlò-me naa mar
laatst was jij de laatstelist waar de gè de lèste
lastig iemand!!laasteg pòtstuk!!
leen mij je mes eenslin m-oe mis us
loensenblomzuut kèke
lomp, onbeholpenöt de klaaj getròkke
loop naar de maanblaost um mar op
loop naar de maan!!lop nor de klôote!!
losbandig zijnden bonten bôêr öthange
maak dat je weg komt!naaitum pius!
maak dat je wegkomt!!smèèrt oew kööte!!
maak het niet te bontmaok ut naa èfkes
maak je maar geen zorgenzit ur mar niks oover in
maak je niet te drukmòkt oewèège nie sappel
Maak je schoenveters vastDoe' w nissels vaast
maar jongen toch!mar mènneke tòch!
maar Piet, wat heeft die koe een flinke uier!!mar juu Peer, wè heej die koej unnen öör!!
mag je dat?meug de dé?
mag ze met mij meemaag ze meej mèn meej
mannen behoren elkaar niet te kussen.hout op hout zaogt nie!
meer dan erg!!bè de knèène aaf!!
men neemt het in Tilburg niet zo nauw met de afgesproken tijd.un Tilbörgs ketierke duurt sewèèle wèl un hallef uur.
meneer, mogen wij eropmeens, meu-me-r op
mens, zeur niet zomeens maaw nie zo
met de voeten naar binnen gericht, lopenhòks lôope
met Pasen hebben we allemaal nieuwe kleren aanmeej de Paose zè-me ammòl in-t nuut
met z'n allenmeej zun ammolle
met zo'n kostuum aan kun je voor de dag komen.meej zon pak aon zèède wèl et mènneke.
met zulk een slecht weer zou je kwaad wordenmeej zon kaoj weer zo de kaot wòrre
mevrouw wat moet er op het konijn, wijn of azijn?Wè moet er op ' t kenèèn, wè
Mie, mogen we met je meeMie, meu-me meej oe meej
mij maak je niks wijs, mij hou je niet voor de gek.ge mòkt mènne zèèk nie laauw
mij mocht ie wel, maar haar kon hij niet verdragenmèn leej ie, mar heur kòs ie nie veele
mijn duiven zijn aan het parenmen deuven zèn aont tréeën
mijn haar ziet er maar onverzorgd uitmèn haor ziet ur vort ööt as unne knoezelbos
mijn moeder laat u groeten en vraagt om even langs te komende komplemènte van ons moeder èn ze lòt vraoge òf dè ge èfkes wilt kôome
mijn moeder, mijn oma en mijn zusje Catoons moeder, onz-oomaa èn ons To
mijn nieuwe schoenen zijn nog als nieuwmèn nuuw schoen zèn nòg as nuut
mijn ome Bartònzen Bartôom
mijn vader heeft zich bij het scheren in zijn gezicht gesnedenonze paa heej meej zun schaors in zun bakkes gesneeje
mijn vader tegenkomenonze vadder teegen ut lèèf lôope
mijn veters zitten in de knoopmun nissels zitten in de knêûp
mijn vrouw wou er mee ophoudende mèn wo-t-ur meej paase.
misschien komt oma a.s. zondagmeschient komt z-oomaa un zondag
misselijk worden van (te veel) eten.den vöölen opböllek krèège
moet ikmot-k
moet je een pak slaag hebbenwi de peut beure
moet je hemmot-te-m
moet jij een vork hebbenmoete gij ene riek hebben
mogen wij hetmeu-me-t
mooie gele bloemen zijn niet lelijkschôon gèèl blomme zèn nie lillek
mosterd na de maaltijdmeej oew aajer nò Paose koome
naar bed gaannaor oewe niepert gaon
naar bed jullie, en vlug een beetjenòr bèd göllie, èn vietempeu
naar bed jullie, en vlug een beetjenòr bèd göllie, èn rap ôok
naar de meeste van de laatste feesten is hij mee geweestnòr de miste van de liste fiste is ie meej gewist
naar mijn meningnie beeters te weete
naar zijn zinnòr zunne taand
naast wie zat jijnèffe wie zâate gè
Nee nu niet maar straks welNeh na nie mar subiet wèl
neem me niet kwalijksorrie zee nen haon assie van un int afstapt!
net toen ik hem zag, wist ik hetmeejdè-k um zaag, wies-k ut
net toen ik het deed dacht ik: dat had ik niet moeten doen.krèk dèk et deej dòcht ik: dè hak nie moete doen
niet misnie prut
niet praten maar breiennie praote mar braaje
niet treuzelen maar voortmaken.nie dröppele mar durpisse.
niet treuzelen, dooreten en vlug naar school.nie sèmmele, dureete èn rap nòr school.
niet weten te vertrekkenblèève plèkke
niet zoals nunie as naaw
nogal wiedesgemak zat
nooit van mijn levennaanie, dannie en nòòtnie
nou dankjewel hoordègge bedankt zèèt dè witte
nou vooruit tot ziens maar weer.alleej, kom haawdoe war.
nou vooruit, hoe zit het ermeenou verèùt, hoe schaajet
nou vooruit, het ga je goed en tot ziens hè!alleej, haawdoe èn saluu (t) war!
nou, dat zou ik zeker maar doennou, dès oe geraojen ôok
nou, ik ben er erg mee ontriefdnaaw, k-zèè-r lillek meej afgespanne
nu alnaaw àl
nu gaat het spannennaaw naaw ut ur
Nu had hij erbij die hij toen niet had.Naa hadjer bem diettie toen nie ha.
nu niet, nooit nietna nie, nót nie
och, dat denk je maar.òch, dès mar verbilding.
Om aan de man te komen gingen vroeger (maar ook nu nog) de dames op bedevaart naar het Sinte Anna's kapelleke te Molenschotvur un goej en lèkker mènneke gonge de mèskes vruuger ter bèèvert naor ut Meuleschots, St. Anneke's kepèlleke.
ondanks dat hij zo geleden heeft ligt hij er toch mooi bijNaovenaant dettie zo geleeje hee, leetie toch schôôn in de kiest.
onder invloed (dronken) nie mir bekwaom
ongeveer 4 kg aardappelenunne kòp èèrpel
Onverwachte tegenslagZitte net lekker te schète, hèdde te wènig stront !
onverwachts, maar plezierig bezoek.hoe laoter op den aovend hoe schonder vòlk
Onze jongens hebben makkelijk praten, maar daar hebben onze meisjes niks aan.Ons jonges hebben ammol goei lullen mar daor hebben ons meskes nog niks mee in durren bök.
onze meisjes hebben gemakkelijk pratenons mèskes hèn goej lulle
ook al ben je niet getrouwd toch aan je trekken komenwèl aajer eete, ok al hèdde gin kiepe
ook kleine hapjes zijn lekkerieder pruufke hee un smokske
op afbetaling kopenop de reutel kôope
op de bovenste plank van de kast lag het maandverband.op de booveste plaank van ut kammenet laage de spulle van ons moeder.
op elk potje past een dekseltjeieder pruufke heej zun èège smòkske
op het bankje lagen een plankje en een tangetje.op ut bènkske laag un plènkske èn un tèngske.
op het moment hebben we er voldoendeop den ôogenblik hèn we-r genògt
op je donder krijgenop oew klôote krèège
op je gat vallenop oewen öster valle
op je tellen passenötkèèke èn daoge tèlle
Op stap gaanOp d'n chanternal goan
op stap gaan, aan de zwier gaanden hòrt op
op stel en sprong erop uitgaante pòst èn te pèèrd te vèld
op woensdagavond is het vrijavondSwoensdagsaoves is ut rêepaovend
op zondag het lof overslaanop zondag ut lòf raande
openstaande dubbele openslaande deurenoopestònde dubbele pòrtefeseedeure
opletten dat er niemand binnen komtop de deur paase
oud beginnen te wordenbegiene te kraoke
paard en wagenpèèrd èn kèèr
pakken wat je krijgen kuntvatte wè ge krèège kunt
Pardon, ik heb u niet zo goed begrepen, zou u dit willen herhalen
paukpawk (mv paawke)
piet kijk eens of hij kijkt en als hij kijkt dan niet kijkenpietje kèk is of ie kèkt en as ie kèkt nie kèéke
Pim Fortuin kon goed praten!!Pim Fortèùn waar wèl mondfiejat!!
precies hetzelfdekrèk haorinder utzèllefde
precies zijn vaderkrèk den aawe
prima voor elkaardikke mik meej zuure zult
rijden (ww) rèèje (tt rèj, vt reej) (ww)
schelden doet geen pijn, en schoppen durf je toch niet!schèène doe nie zeer èn schuppe hèddet hart nie!
schuine scheiding in je haarsgeune sgai in oew haor
sinds hij niet meer rookt, drinkt hij te veel.sèns dèttie niemir rokt, zöptie.
sla met ui met ei met aardappelenslaoj meej jöön mee aaj mee èèrpel
smeerpoets, viespoesvööl poetje, vèùl poetje
Smeren jullie de tandwielkastenollie de gullie den jullie'en òk
spareribs mag je met je handen eten.platte ribbekes meude meej oew tien gebôoje eete
spelen jullie niet met henspulde göllie nie meej höllie
spijkers met koppen slaannaogels meej heu maoke
te voetmeej den binnewaoge
tegen de draad in, in de contramine, tegendraadsteegen ut regeur in
tegen jou in vertrouwen verteldteegen oe gezeej èn gezwêege
ten eerste ben je dronken en ten tweede ben je toch al nooit helemaal bij de tijd.irstes zèède bezoope èn twiddes zèède tòch nôot himmòl hèlder.
ten eerste heb je ongelijk en ten tweede zit je te zwetsen.irstes hèdde gin gelèèk, èn twiddes zitte te saawele.
tijdens de kermis staan overal palingkramenmeej de kèrremes stòn ooveral pòllingkraome
Tilburg is de mooiste stad van ons land en onze vader is febrikantTilburg is de schoonste stad van 't laand en onze vadder is fabrikaant
toe, vooruit, ga achteruit.alleej, verèùt, aachterèùt.
toen de stroom uitviel, hebben we maar een kaarsje aangestoken.toen den illektriek ötviel, hèmme mar en kèrske gebraand.
toen er aangebeld werd, stond er een kind aan de deur met kinderpostzegels.toen er gebèld wier, ston er zon klèèn klutje òn de deur meej kènderposzeegels.
toen hij de politie-agent zag, nam hij de benentoen ie de waawt zaag, pôojden ie um
toen pissen, plassen werd, is het gezeik begonnen (roomser zijn dan de paus van Rometoen piesse, plasse wier, is-ut gezèèk begonne
tussen de rails ligt veel grinttusse de rilze ligge vêûl kietelkaaje
U heeft drie pogingen om achter de waarheid te komen!Drie k'raaien!
uit vrijen gaan, op vrouwenjacht gaanop rêep gaon
uitscheiden met het zelfde aantal als je begonnen bentkiet speule
van hier tot daar is alles van mijvan hierte toe daorte is gelèèk ut mèn
van hier tot gindervan hierte toe daorte
vandaag dit en morgen dat, het is altijd wat.vendaog dees èn mèèrege dè, tis aatij wè.
vast en zeker, zijn hele levenal zun lèève
veel verdienenunne slòdder beure
veel voor weinigveul vur wènnig
verdwijn en vlug!!pees te-m naa gaaw!!
verse broodjes met ouwe kaasvòrse brôojkes meej aawe kèès.
vind je me leuk?ziede gij men gère?
Volgens mij klopt dat nietDè nie!
voor kleine kinderen is veel slapen gezond, voor oudere mensen is het een veeg teken.klèèn kènder slaope derèège grôot èn aaw meense slaope derèège dôod.
voor Pasen mag ik komen passenvur Paose maa-k kôome pâase
voorheen deden we dat anderstoen irst din we dè aanders
vraag aan jongen die zich hanig gedraagthoe is ut mennuku? heddur al un bintje in????
vreselijk hard liegenliege dè de lèùze op oewe kòp dervan barste
vrouwen zijn er in soorten.ge hèt kaoj èn verrèkte kaoj.
waar heb je dat vandaanwòraaf hèdde dè
waar kijk je naarwaor kèk te naor
waar ligt hetwaor lee-g-ut
waar werk je?Wè schuifde ammel
waar woon je in tilburg?ik koom van ut kurvuls huuksku
waarom nu dat gevitwörum naaw dè geknaaw èn gemaaw
wachtte hij nietwòchten ie nie
wanneer het nodig is, zie je geen politieas-t nôodeg is, zie de ginne pliesie
wanneer hij niet rookt, raakt hij van de wijsas ie nie rokt, ròkt ie van de wèès
wanneer hij niet rookt, raakt hij de kluts kwijtassie nie rokt, ròktie van de wèès
wanneer je jezelf niet verwent, heb je nooit ietsa-ge oewèège nie kietelt, hè de nôot niks
wat ben ik toch domwè zèk toch nen öl
wat ben je toch een inhalig figuur, gun een ander nu ook eens wat!wè zèède tòch enen hèbberd, gunt en aander naa ok es wè!
wat ben je toch een zeurpiet, het is bij jou nooit goed.wè zèède tòch ene maawerd, tis bij jou nôot goed òf et dugt nie.
wat ben jij toch een bandietwè zèè de gè tòch unne krööshêer
wat een beetje!!wè-n klèèn kwèkske!!
wat een halve garewenne koekesjoeres
wat een ondeugend kindwennu tadderak
wat een verrassing!! leef jij nogval dôot!! lèèf de gè nòg
wat een weer hè.wèn wir war.
wat een weertje!wen weer wir war!
wat gebeurt daarwè-s daor te doen
wat geeft het, dat hij de verkering verbreekt!!wè maok ut ööt, dèt ie ut ötmòkt!!
wat goed is, moet je zo latenwè klòpt, motte laote blèève klòppe
wat hij beeft!!wèt ie rèèrt!!
Wat is dat dan?Wehs deh dan?
wat is dat nu weerwè-s dè naa wir
wat is het toch een teer baasjewèt is ie tòch un krikkel bòske
wat is het toch zwaar bewolkt er komt regenwè-s-t tòch unne lööplocht dur komt rèège!!
wat is hier nu weer aan de handwès hier naa wir gònde
wat lever je me nu toch!wè mòkte me naa tòch!
Wat nu weer met hem?Hedde d'n dieje weer aon...
wat Oooooh dat!!!!!!!!!!!!!!wè zeetie, astie nie stao dan leetie
wat recent gebeurd is, herinnert men zich het best.et liste heugt et miste.
wat schuimt hij!?wè schuimtie?!
wat voor een hondje hadden ze daarhoen hundje han ze daor
wat voor een koekje wil jehoen kuukske wi de hèn
wat voor kinderwagen had zijhoene kènderwaoge hò ze
wat werd hij weer nijdigwè wier ie wir nèèg
wat zei je, zei hij, zeg het nog eens, ik ben een beetje doof, weet je.wè zidde, zeetie, zègget nòg es, ik zèè un bietje dôof, witte.
wat zit je nu toch weer allemaal te prutsenwè zit te naa tòch wir ammòl te pielieje
wat zullen we nu weer hebbenwèsdè naa tòch wir
we gaan naar de bossenwe gòn de maast in
we hebben regen genoeg gehadwe hèn nat zat gehat
we zijn samen, in elkaars buurt, opgegroeid, we hèbbe saome in dezèlfde waaj gelôope.
we zullen hem eens te pakken nemenwe zun um us un ôor ònnaaje.
we zullen je buiten gooienwe zun oe de kaaje op knikkere
we zullen zo ophouden met werken.we zun zôo de schuup schôonvèège.
weeg dat beetje eens. Nou het is toch nog heel wat!kwikt dè kwèkske es. Nou tis tòch nòg enen hêele kwak!
wees eens wat voorzichtiger met die melkkan!!kwaansel nie zo meej dieje rôome!!
wees er op bedachthaawt ur èèreg in
wees zo je zei dat je bentzèè zo ge zit dè ge zèèt
weet je het aantal al dat er mankeertwit te-t optal al, waor ut schaajt
weet je wat hij meebrachtwit te waor-t-ie meej kwaam òngezèt
Weet je wat je kunt, de pot op.witte we ge kunt de pot op
Weet je wat je kunt......... je kunt er helemaal niets van....!witte wègge kunt.......... niks kunde.........., dè kunde.....!!
Weet je wat?Witte wè?
wegwezen, daar heb je de politie!pôojtem, daor hèdde de pliesie!
wel heel erg scheel!zo schèèl kèèke dègge et zwêet krèùslings oover oewe rug ziet lôope!
welke bedoel jede wèffere mènde
welke vrouw spreekt jou het meeste aanwellek wèèf vèn de gè ut lèkkerste
welnu, wat denk je hiervansòpt hier oewen èèrepel mar in
wie (of wat) breng je nu weer meewòr kom de naa wir meej ònzètte
wie mag dat pannetje leegschrapenwie maag dè pènneke ötschèère
wie zit er zo te stinkenwie zit ur wir te jèùne
wiens haan is dathoens haon is dè
wij spuugden hem in zijn nekwèj kitste um in zunne nèk
Wij zitten goed!Wij lòòpe hier op un goei waai!
Wilt u een plakje hoofdkaasMôate gij zult
zalig kerstfeest, een zalig uiteinde en een goed beginzaolege kèrsemes, un zaoleg ötènde èn un goej begien
zat jij naast die kalezaat te gè langs dieje kaole
ze deden het helemaal niet graagze din ut tòch zo nôoj
ze gaf zo'n vinnig antwoord dat ik ervan schrok.ze gaaf zon nèèg respons, dèk ervan verschôot.
ze had een harde stemkwèèke dèsse kos
ze hadden hem danig te pakkenze hòn um lillek te pakke
ze hadden hem niet nodigze hòn um te hoeste
ze hadden je nodigze mossen oe g-at hèn
ze hebben de ruzie bijgelegd, het is weer allemaal koek en ei.tis ammòl wir klaoren blom èn dikke mik tusse hullie
ze hebben goed werk geleverdze hèn goet gepresontêerd
ze is dik omdat ze het zonde vindt iets eetbaars weg te gooien.zis dik vant sund
ze is stapelgekze is zo zòt as un kèrrad
ze is zes jaar, zei zezis zis, zisse
ze is zo dol als watz-is zo gèk as un kèrrat
ze konden hem niet beroepenze kossen um nie bekweeke gekrêege krèège
ze kwamen met velenmeej hôope kwaame ze aongelôope
ze maken het daar tamelijk goedze stèllen ut ur rillek goet
ze moest plassen zei ze en meteen toen ze zat toen plaste ze.ze mos pisse zi ze en mêe toen ze zaat toen zêek ze!
ze moeten allemaal, helemaal opnieuw beginnenzè motten òmmòl, himmòl oppernuut begiene
ze moeten er maar goed opslaan, als ze maar niet allemaal op de vlucht slaanze motten ur mar goet teegenòn pèère, as-se-r mar nie àmmol tussenöt pèère
ze reageerde nietze gaaf ginnen òssem
ze stond aan het aanrechtze stin òn den òrecht
ze waren naaktze hòn niks op òf aon
ze waren straalverliefd op elkaar.ze zaage mekaare verrèkkes gèère.
ze was al een tijdje in verwachtingze waar al un tèdje in peziesie
ze was helemaal in het nieuwze waar himmòl in-t nûut
ze was zesenzestig zei ze dat zou je zo niet zeggen, zei ik.ze waar zisensisteg zisse dè zodde zôo nie zègge, zik.
ze zeiden het en ze deden het.ze zin-t èn ze din-t
ze zijn absoluut niets waardze zèn gin pèèp tebak wèrd
ze zouden alles in elkaar rijdenze zò-n alles in bekaare rêepe
ze zullen mij niet beetnemen!!ze zun mèn nie klèppe!!
zei ik iets verkeerdsmissin-k-wè
zes hoeden had hij bij zichzis hoej haj bèm
zich in het nauw gedreven voelen.zenèège vuule as en vlôoj tusse twee naogels.
zich opgelaten voelendur meej genillest zèèn
zie je wel, dat heb ik altijd al gezegd.ziede wèl, dè hèk aatij al gezeej gehad
zij verdienen meer aan jullie dan jullie aan hen.`zöllie verdiene meer òn jöllie as göllie òn höllie.`
zij waren er ook mee opgehoudenzullie waaren ur ok meej ötgescheeje
zij was anders al vroeg ongesteldzè hòj aanders al vrûug de rêegels
zij was vroeger nogal een uitgelaten, jongensachtig vrouwtjezè waar vruuger nògal unne wilde rammel
zij zijn heel wat rapper dan jij denktzè hèn al geschêete vurdè gè oew broek omblêeg hèt
zijn bij jullie de kruisbessen al rijpzèn de knoezels bè öllie al rèèp
zijn hoed was totaal versletenzunnen hoet waar köös versleete
zijn jullie seringen paars of witzèn öllie kröötnaogel pèèrs òf wit
zijn mond houdenzunnen bèbbel haawe
zijn tuin was niets dan onkruidzènnen hòf waar niks as rögt
zijn weduwe bleef achter met een stel kleine kinderenzèn wuw blêef zitte meej un kwak klèèn jong
zit niet altijd in je neus te peuteren!!zit nie aatè in oew neus te pölleke!!
zit niet zo te knoeien met je eten, druiloorzit nie zo te pitse, pielieklôot
zo gezegd zo gedaanzóó gezeejt zóó gedaon
zo heet hijzôo hiet ie
zo lomp als een ezelzo lomp as ut pèrd van Christus, èn dè waar unnen eezel
zo meteen zijn we erzommutêene zèmmer
zo, ben je het verloren. / zo, ben je er van afzôo, zèè-de-t kwèèt
zoals hij zei, zijn ze allemaal zoet.zoj zi, zèn zammòl zuut
zometeen op je linkerhoektandmeepesaand op uw linkerhoektaand
zonder iets thuiskomentöskoome meej niks
zorg dat je het goed doet!!mòkt dè ge-t goet mòkt!!
zou het zo zoet genoeg zijn`zot zôo zuut zat zèèn`
zou het zo zoet genoeg zijn?zôt zoo zuut zat zèn?
Zou u dat nog eens willen herhalen?Wé zeetie nou?!
zouden kauwen het ook koud hebbenzo-n kaawe ok kaaw lije
zover als het oog reiktunne kèèk wèèt
zuinig calculerenmeej en dun pòtlôod schrèève
zulke dingen doe ik ongaarne, als ik ze al doe.zukke dinge doek nôoj, akse al doe.
zullen we bij `het Dorstige Hert` iets gebruikenzu-me bè-t Dòrsteg Hèrt ònlègge
zullen we dat dan maar doenzumme dè mar doen dan
zullen we de hond eens ophitsenzu me den hond us opkieste
zullen we gaan, en gaan we dan op de fiets of nemen we de buszumme gaon, èn gòmme dan op de fiets òf vatteme de bus
Zullen wij onder het genot van een alcoholische versnapering deze bijeenkomst afsluitenGoade méé zuipeh!
zwijg daar maar overdaor motte ginne praot van maoke!!
zwijg en eet.haawt oewe mond toe èn it.
zwijg nu maar, ik kom zo.zwèèg naa mar stil, ik koom sebiet.
zwijgen en wijs kijkenzwèègen èn wèès kèèke

6 opmerkingen

 1. Bij een paardenkar zit onder bij de bevestiging van de burries, een hout met twee haken, waaraan de strengen bevestigd worden.
 2. Brokwaai - De algemeen gangbare benaming voor de eerste autobus dienstregeling in Tilburg. Van Heerkens.
 3. De vertaling van hegmölder, al zou het een aan lager wal geraakte molenaar zijn, daar heb ik mijn twijfels over. Molenaars stonden echter al wel snel bekend als oplichters, omdat ze het meel zouden vermengen met goedkoper materiaal, om zo het gewicht omhoog te krijgen.
 4. Een kaajbuuter is een inwoner van Tilburg ten zuiden van de spoorlijn.De bijnaam is waarschijnlijk ontstaan doordat in het centrum van de stad de eerste verharde wegen werden aangelegd.
  De Markt en een gedeelte van de Zomerstraat zijn
  vóór 1656 'in het harde gelegd' en waren daarmee de eerste bestrate wegen van Tilburg.De Heuvel-
  straat volgde in 1659 en werd 'Steenwech'gen-
  oemd.Letterlijk betekent het woord 'iemand die de straat hersteld of met een scherp voorwerp
  rommel b.v. gras wegkrabt.Ten noorden van de
  spoorlijn werden de Tilburgers 'Törken' genoemd.
 5. als iemand zichzelf ophemelt - `witte wè gij kunt van goei broad stront maken`!
 6. hoe gaoget mee oew pert?
  un pert gao nie, un pert lòpt!
  òh, hoe lòpt oe pert?
  't gao....