Oudenbosch

Dialecten > Noord-Brabant > Oudenbosch

Oudenbosch bevat 1024 gezegden, 1281 woorden en 1 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

1024 gezegden

() vertrouwd als vroegerdan zijde wir un bietje tuis ee
(tel.) hallo met Frans; ben jij het die beltjaa mee Fraanse, mee mijn; zijde gij da Fraans, zijde gij ut?
aan jou is geen moeite welbesteedaon jou is gin eer te b'aole
al die kleren moeten nog in de kastdaor lee nog ne baarig goed om te worre opgeruimd
alles doen om te bewerkstelligenalles op aore en snaore zette
alles gaat voorbij hede we-reld draait deur ee / de tijd gao deur ee
alles gezien en doorzienkoef nergus mir vor de deur uit
alles op zijn tijdut appeltje valt wel at rijp is
als dat anders was geweestas m n taante n manneke waar gewiest dan waarut m n oom
als de voorraad onverwachts op isoew aande op un leeg plek slaon
als het niet te veel moeite isat nie te veul dol is
als iemand na stilte ineens iets zegttis stil atnie waait
als je helemaal niets kuntdan gaode mar bij de broeders
als je het maar op tijd laat wetendan mot oeweige betets late n-ore
als regen en zon er gelijktijdig zijntis duveltjeskermis
alvast een goed stuk van het werk doener un goeie snok aon geve
animose verhoudingen in het dorpwaor nie gelache wort deugut nie
baas boven baastege un peerd kunde nie gaope
begin van een nieuw verhaalen toen kwaame we Jaontjus tege (bij Keesjus opput Vaarkusmartje 1973)
Begrijp je hetEdded deur
bemoei je er niet mee, gij moogt niet meepratengij mot oew kwee-k / oewe snetter ouwe
ben je gek aan het worden!zijde gij kiens aon ut worre?
ben je nou helemaal gekzijde gij eulemaol benukt
ben je recent nog aan de Kade geweest?oeneer zijde gij vorrut lest op de Kaai gewiest?
ben je weer wat opgeknapt?bendal wir wa bekomme?
ben jij er nog?zijde gij nog nie weg?
ben jij nou helemaal niet goed geworden?zijde gij van god verlaote?
ben jij wel goed bij je hoofd?zijde gij wel goed bij oew verstaand?
beter iets dan nietsbeter scheef urin dan regtur neve
bezeer jezelf nietaggoeweige mar gin zeer doet
bij het Kruis (in het Oudland) bij Mie van de Veraande (int Touwlaant) 1945
bij je meisje in een goed blaadje willen komen te staanvrije is zachies praote en aart liege
binnenkomend iemand over wie men net aan het praten wasagge over d n duvel praot traptum op z ne steert
blijf een eindje bij mij uit de buurtlop nie so vor me voete
blijven doorgaan nadat je begonnen bentagge innut schu (i) tje zit dan motte vaore
boeren uit de polder mengen niet met zandboerendie van de klei vrije nie mee die van ut zaant (en aandersom ok nie)
Brabantse betrokkenheidgij zij toch aon oewe bliendedaarm gopereert? keb toen niks mir ghoort, eegut gholpe / eeta gholpe ghat?
Chauvinisme domheid plaatselijkne riksdaolder blienkt mar ne Roosendaoler stienkt
chauvinisme regionaaltot aon de Moerdijk aare ze bij Bels motte trekke
daar ben je altijd welkomdaor kundaltijd op de klep valle
daar ben je nog niet mee klaardaor zijde gij nog nie meej aon de nuuw erpels
daar blijf je mee zitten (oude voorraad) daor komde nie mir vanaf
daar doe je een goed werk meedaor verdiende un plekske in dun emel mee
daar ging het tekeerdaor spee-rde nut
daar heb ik nooit van gehoordda kaank nie tuisbrenge
daar heb je een grote schop voor nodigmee ne balaster gaotta veul beter
daar heb je veel meer aandaor zijde veul beter meejaf
daar hebben wij altijd veel pret gemaaktdaor ebbe wij altijd veul leut gat
daar heeft hij flink aan verdienddaoreetie ne dot geld aon overgouwe
daar heeft hij het jarenlang moeilijk mee gehaddaoretie jaore mee lope tobbe
daar heeft hij zich zijn leven lang aan gewijddaor is z n eule leve meej gemoeid gewiest
daar heeft men vaak woorden gehaddaor is wa dafgescholle
daar helpt niets tegendaor is gin moederke lieve aon te doen
daar is hij het helemaal mee eensdas kore op zijne meule
daar is hij zelf gebrek door gaan lijdendaoreetie z n eige vor motte uitkleeje
daar is niets aan te doenzo vaore de schipperkes naor Dort
daar is niets tegen in te brengendiejen beker oalde gij
daar is niets van terecht gekomendaddis int kaf gevalle
daar is tijd voor nodigda mot z n verloop ebbe
daar is weinig meer van overdaddis nikske nie mir
daar kan niets tegen opdaor zijn gin kruide tege gewasse
daar kijk je van oponzenlieveneer ee eigenaorigge kostgangers
daar kijk je van op heda daarde nie gedocht ee
daar kijk je zeker wel van op?daor staode van te kijke nee
daar kom je aan uitda breng z ne prijs wel op
daar kom je zo niet van afdaor kunde gij oew eige nouw nie so mee van afmaoke
daar kom je zo niet van afdaor komde gij zo nie mee klaor
daar komt hij juist aandaor eddum aon
daar komt veel bij kijkendaoris ne noop mee gemoeit
daar krijg jij lekker niets vandaor blefde gij mooi blaauw van
daar kun je beter geen onenigheid mee hebbenagge die op oew dak krijgt
daar kun je niet mee blijven aankomenda blef nie mooistaon ee
daar kun je niet tegenopdaor zuldut altijd tege afle-ge
daar mag je blij mee zijndaor meudde meej in oew aande knijpe
daar moest je meteen vanaf het begin in een hoog tempo aan het werkdaor kondoeweige altijd gelijk innut zweet gaon staon jakke
daar moesten zij hun eigen spullen meebrengenze moestennur dur eige gerei meebrenge
daar moet je geluk mee hebbendaor mottut mar mee treffenee
daar moet je je bij neerleggendaor kunde niks tege beginne
daar moet jij met je handen van afblijvendaor blefde gij meej oew tengels vanaf
daar verdient hij genoeg meedaor eetie ne goeie botteram aon
daar versta ik niets vandas fraans mee (j) aor
daar wordt gezinsuitbreiding verwachtdaor mot ne kleine komme
daar zal het hevig aan toegaandaor gaogut spe-re
daar zit je mee opgescheeptdaor zijde goed mee
daar zitten veel fazantendaor zitte fezaante mee multe
daar zul je veel mee te doen hebbendaor zulde oewe leut wel mee op kunne
daarin is hij bedrevendaoretie slag van
dan ben je nog helemaal niet klaardan zijde gijur belangenaon nog nie
dan berokken je jezelf nadeeldan bende ne dief van oew eige portemonnee
dan had je daar ook nogdan aade gij daor ok nog
dan heb je veel geluk gehaddan zijde deurt oog van de naold gekrope
dan is er niets meer aan te doendan zitte mitte gebakke peere
dan is er weinig meer aan te doendan zijde wijt vanuis
dan kan ik hem (jullie zoon) beter ziendan kaank diejun artiest van jullie beter zien
dan moet je maken dat je weg komtdan motte zien dagge mee gaank wegzijt
dan moet je zeggen wie dat gedaan heeftnou motte man en peerd noeme
dan schiet het open dan gaogut aartor
dan was er meer kans op een afwijkingdanaade meer kaans dattur eentje tussen zaat die nie goed waar
dan weet je waar je aan toe bentdan witte gelijk waoraon en waoraf
dan zit je met de gebakken perendan zijde gekuld
dan zit je met de gebakken perendan eddut zitte
dan zullen we het er goed van nemendan smere we de botter aont plaffon
daor is grote onenigheiddaoris stront aon de knikker
daor werd hij vernederddaor issie int slik gesloge
dat baarde veel opziendaor is nunoop om te doen gewiest
dat bedrijf heeft moeten sluitenda fabriek is over de kop
dat ben ik met je eensdaddis
dat beviel helemaal nietda waar tegenut zeer been
dat beweerde hij glashardda zeetie meej un staole gezicht
dat brengt niets opdaor kunde gij de kachel nie meej stoke
dat deed hij altijd erg graagda waar de lust van z n leve
dat deed hij slechts met grote tegenzinda deetie mar nooi
dat deed zich onverhoeds voorda kwaam as ne beer op sokke gelijk
dat gaat bijna nietda draait mee vierkaante wiele
dat gaat mij veel te verda gaodover mun out eene
dat gebeurt in geen gevaldaor kan niks van inkomme
dat gebeurt nietda gao nie deur or
dat geloof ik nietmaok da oew moeder wijs
dat had ik toch ongeveer goed geschatdaor zaat ik toch nie wijt neve
dat hebben we niet het meest nodigdaor zitte we niejom te sprienge
dat hebben we nog nooit meegemaaktdadebbe we van alzeleve nog nie meegemaokt
Dat hebben zij goed aagepaktDadebbe zullie jeul slim aon boord geleed
dat heeft er lang over gedaandas lang onderweege gewiest
dat heeft hem geen windeieren op geleverddaoretie nun dot sente aon overgouwe
dat heeft het niet kunnen bolwerkendaddis om zeep gegaon
dat heeft hij niet in de gaten gehaddaoretie gin aariging in gat
dat heeft hij nooit gekunddadeetie nooit gekund
dat heeft me al veel gekostdaor ebbik al ne jas vor kunne uittrekke
dat heeft mij goed gedaandaddee mijn veul deugt gedaon
dat heeft wat voeten in aarde gehaddaorebbe we veul mee te stelle gat
dat houdt niet overtis nie van weelde
dat in ieder gevaldas un dieng da zeker is
dat is aan de andere kant van Oudenboschdas jeulemaol dur Den Bos (s) eene
dat is daar werkelijk gebeurddaddee daor z n eige wezeluk waor voorgedaon
dat is de moeite niet waardvor ne bukkum zette we de pan nie op
dat is de slimste nietdas nie ut schaarpste mes uit de laoj
dat is de zonde waarddas wel un mis weert
dat is dichter bij hier in de buurtdas meer dees kaante -n- uit
dat is duurder dan je denktdaoris nun noop geld mee gemoeid
dat is een dochter resp. zoon van .....daddissur een (vrl) / eentje (mnl) van .....
dat is een flinke jongen gewordendas ne vandege jonge geworre
dat is een heel precies werkjeda lustert jeul naauw
dat is een heel probleemdaor zijde goed mee
dat is een heel probleemdaor bende mee aongekleed
dat is een hele belevenisdas un eule gewaorworring
dat is een koud kunstjedas makkeluk zat
dat is een meevaller geweestdaorebbe we geluk mee gat
dat is een onnadenkende doordouwerdas ne raauwe skoeffel
dat is een precies werkjedaor motte gij fijn aantjes vor ebbe
dat is een slap iemanddaddistereen van aoverstrooi
dat is een stevige grote vent gewordendas nun eule peejesteker geworre
dat is een teleurstelling die niet meevaltgij zuldoeweige op oew kin motte kloppe
dat is een tijdrovend werkmee passe en mete wor veul tijd verslete
dat is een zeer gestudeerd iemanddas ne geleerde snaok or
dat is een zinloze ondernemingdas ne brief naar Rome waor ge gin aosum op zult krijge
dat is een zwak iemanddas ne slappe gezoutene
dat is erg goed geluktdas krimmieneel mooi gedaon
dat is helemaal niet waarge liegt dat tswart ziet
dat is hem tegengevallendaoreetie z n eige lilluk op verkeke
dat is hem tegengevallendaor eetie toch z n neus aan gestote
dat is hun jongste kinddas zulliejunne kleinste
dat is iemand van nietsdastureentje van lek me vesje
dat is krasdas eepetaant
dat is kwaliteitjedas spulleke
dat is me er eendadis me ne sjaorel
dat is me er eendas un nummer
dat is mij niet meteen duidelijkik snap ut effekus nie
dat is mijn man daardaddaor is den dieje van mijn
dat is niet aan dovemansoren gezegdze laote d r gin gras over de patjes groeie
dat is niet goed schoongemaaktdaor kunde nog spurrie in zaaie
dat is niet meer van deze tijddas uit de tijd
dat is niet misdas gin klein bier
dat is niet misdas gin kattepis
dat is nog eens wat andersdas aandere olie dan zeik
dat is om gek van te wordendaddis om tureluurs van te worre
dat is over de grensdaddis over de meet
dat is precies goed van smaakdaddis sjuust van zoute
dat is relatief duurda kost klaauwe mee geld
dat is richting / omgeving .....das de kaante uit van .....
dat is sterke (bv. cognac) das straffe / staarke
dat is teveel om rekening mee te houdendaor kun dallemaol nie mee rekene
dat is toch geen moeitedaor oefde oew koont toch mar eve vor op te lichte
dat is toch niet te gelovenbegrepte gij da nou?
dat is toch niet waar zekerut zal wel zijn
dat is toch niet zo ergwa nukt da nou
dat is ver wegdas nie bij de deur
dat is vergezochtdaddis zeik op unne riek
dat is vlug gegaandas aart gegaon
dat is voor hem altijd te veel geweestdaor istie nie mir overeene gekomme
dat is voor hem verkeerd afgelopenijee z n eige in de kaant gereje
dat is wat hij wildaddis spekske naor z n bekske
Dat is weer duurder gewordenDaddis wir opgesloge
dat is weggegooid gelddaor kunde beter un paor biefstukke vor in de plek ete
dat is zeer slechtdaor deugt gin aor of steert van
dat is zeker waardun dieje nedde gij
dat is zeker waarze-g ta wel vrouke / manneke
dat is zeker zodas zo vast as un uis
dat kan gebeuren niets aan te doendaddis allabonneur
dat kan hij niet uitstaanda kannie nie lije
dat kan ik niet goedvindendaor kan niks van inkomme
dat kan niet waar zijngeloofde gij da?
dat ken ik nietda kaank nie tuisbrenge
dat ken ik niet van huisuitdaor zijnk nie mee grootgekomme / opgebrocht
dat klopt nietda klopt van gien kaante
dat klopt nietdas nie in dun aok
dat komt goed uitdas mooi waark
dat komt niemand te wetendaor kraait niemant naor
dat komt niet meer goeddaor gevik gin vijf sente mir vor
dat komt op hetzelfde neerdas saus naor ut kommeke
dat komt op hetzelfde neerda kom opt zelfde straotje nuit
dat kost geen moeitedas un flu-tje van ne sent
dat kun je haar wel toevertrouwendie wit daor wel raot mee
dat kun je niet laten lopendie kaans motte waorneme
dat kun je wel vergetenda kunde op oewe buik schrijve
dat kun jij gemakkelijk zeggengijet mooi praote
dat kunnen we ons niet veroorlovenda kan de bruine nie trekke
dat kwam erg goed uitdaddaar nie beter kunne treffe
dat levert nog niet veel opdaor doede nie veul panne van op ut vuur
dat liedje van verlangen kennen wegaode gij oew plaote mar ergus aanders afspeule
dat lijkt maar half gedaan te zijndaor bende zeker mar mee den raauwe borstel overene gegaon?
dat lijkt nergens naarda trek nergus op
dat loont nietdas de moejte nie wee-rt
dat lust ik erg graagdaor tuffik nie in
dat maak je niet meer meedan le-de allaang op ut kerkof
dat maakt een groot verschilda schil un meukesmaandje
dat meen jejao zeetie
dat meisje is tenger uitgevallenda meske issun baomiskatje
dat moet in het donker bewaard wordenda motte uittut ligt ouwe
dat moet je bijhoudendas pappe en nattouwe
dat moet je nodig even schoonmakendaor meude wellus ne bessem deuraole
dat moet niet op die manierdaddis gin doen
dat moet nodig geverfd wordenda kan wel un kwasje gebruike
dat moet nog steeds opgeruimd wordenda blef taor mar staon te blijve rije
dat moeten we nog proberen uit te zoekenda motte we nog zien uit te funtere
dat past maar net preciesdaor zit gin speulieng mir in
dat scheelt al aanzienlijkda schil al ne slok op ne borrel
dat sla ik niet afdaor ze-g ik gin nije op
dat slaat nergens opda staolt nerges op
dat smaakt lekkerdas net un engeltje da op oew tong piest
dat spreekt voor zichda begrepte wel
dat valt niet meeut gaodallemaol nie vaneigus
dat verdraag ik nietda kaank niej uitstaon
dat viel hem erg tegenda viel um koud op z n dak
dat vind ik ookze-g ta wel
dat wordt nietsda wor un pan mee spreeuwe
dat zal toch nog wel meevallen?da sal toch nog wel loslope zeker?
dat zien we later welda zien we tege dieje tijd wel
dat zit muurvastda gif nie mee
dat zit niet goeddas nie sjaokies
dat zit niet goed tussen die tweedas piek en pook
dat zit nog maar net vastda zit nog mar meejun piske vast
dat zit wel goeddas dik vor mekaore
dat zou je toch niet verwacht hebbenda zoude toch nie gezeed ebbe / saor staode toch wel effe van te kijkenee
dat zul je moeten bezurend n duvel leetur meej jonge
dat zul je wel merkenda zulde wel gewaor worre
de baby heeft nieuwe kleertjesde kleine ee nuwe klirkes
de beste tijd ligt weer achter onswebbe nut gat net as d n os
de betaling volgt laterwe zulle nut op dun boek schrijve
de club heeft verlorenzebbe de velle gat (VES 35 )
de dorpswaan zit hoogne grote wulle zijn op un klein dorp
de eerste winst zegt nog nietsdeerste winst is kattepis
de eerste zondag na tweede woensdag in augustusmee Bosse kermis
de eerstkomende dagen ben ik afwezigde kommede dagen zijnkur nie
de genade moet weer van bovenaf komentis wir oremus
de kast op z n mooist opgeruimdhet schoonste van bove en ut lochste van ondere
de kleuter was op de vensterbank geklommenut manneke waar op ut raom geklomme
de middelbare leeftijd naderenddiejis allang alwir uit de kleine manne
de moeilijkheden zijn weer voorbijut lek is wir bove waoter
de ontsnapte renner had een grote voorsprongdun eeste fietser laag un straot voor
de waarheid komt wel boven waterelke speek vant wiel komt bove
de zaak is bijna opgelostwe zijn er tenaostebij uit
de zaak is teloor gegaande zaok is over de kop gegaon
denk je dat je hem kunt laten doen wat je van hem verwacht?oe laotte gij de kat bukke?
denk jij dat?zouwut?
des te eerder is het Pasenzoveul t-eer is ut Paose
diarree hebbenaon dun dunne staon
die heb ik genoegdaorekkur genog van
die heeft daar toen goed zitten feestendiejee daor toen z ne kaonis goed volgevrete
die heeft geld genoegdie kraauwde gij nie bloot
die heeft geld genooegdie zit er goed voor
die heeft het gemakkelijkdas un luizeleve op un zeer ooft
die heeft het gemakkelijkerge mot ooie as de zon schijnt
die heeft te veel moeten studerendiejee z n eige achterover geleerd
die heeft zichzelf erg benadeelddiejee zunneige lulluk in zun viengers gesneje
die is al lang dooddiejis allang uit de tijd
die is er goed van af gekomendiejee niks geleeje
die is er vandoor gegaandie istum gaon gepse
die is ernstig tot de orde geroependiejis daor un kirke goed onderaande genome
die is ernstig tot de orde geroependiejebbe ze daorus goed bijgewerkt
die is goed terechtgekomendiejis mee z n koont in de botter gevalle
die is heel goed bijdiejis nie mee de leste rege gevalle
die is helemaal gekdiejis van god verlaote
die is maldiejis zo gek asun deur
die is met hen bevrienddiejis mee zullie aongespanne
die is meteen volledig misluktdiejis regt de keers ingevloge
die is niet bij zijn verstanddijee un klap van de meule gat
die is plotseling verdwenendiejeet de kuierlatte genome
die is te grazen genomendie jebbe ze mooi bij z ne veter gat
die jaag je zo op stang / op de kastdiejedde gij zo op z n peerd zitte
die jurk had je best willen dragenda jak aadde gij gere genog aangat gat
die kan beter maar niet terugkomendijee z n aartenuit
die kleur blijft zoals die is (bv. in de was) die kleur gif niejaf
die kleuren staan / passen niet bij elkaardie kleure fokkedeere nie
die komt zeker verhaal halendie komt zeker z n aore truggaole
die kun je nu verder met rust latendie kunde nou rustig laote petije
die laat geen loopje met zich nemendaor gaode gij nie mee kuiere
die laat zich niet in de maling nemendaor gaode gin melk aole
die lijkt op zijn familiediejeet d n aort nie naor ne vremde
die maakt opmerkingen om rekening mee te houdendas ne nuttige
die moet aangepakt wordendie motte ze bij ze lurve pakke
die moet je eens tot de orde roependie motte gij us op z n vesje tuffe
die moet je niet de kans gevendie motte nie de lengte geve
die moeten ze eens stevig aanpakkendie motte ze un ee-ntje out in z ne nek le-ge
die redt zich wellaottem mar schuive
die tijd is nu wel voorbijdas op, gewiest en gedaon
die vinden erg veel aftrekdie gaon aart
die vlieger gaat niet opdiejen e-ring braoit nie
die weet van de hoed en de randdie is al mee naor dun bee-r gewiest
die zie je niet meerij isser mee weg
die zijn allebei even ergdie zijn vantzelfde laoke en pak
Die zijn we kwijtDie zijn ut bos in
die zit op zijn gelddas ne meuleneer
dit beantwoordde niet aan onze verwachtingenwe blijve op onze-n-onger
dit loopt niet goed af met zijn gezondheidij staot aon un kwaoj e-ndje
dit moet nodig gemaakt wordendaor kunde rustig mee naor smid Dekkers (1960)
dit moet wel genoeg zijnier ziede gij mar mee toe te komme
dochters in volgorde van leeftijd laten trouwentouw brood mot eurst op
doe dat maar wegda kan bij ut kachelout
doe eens normaal manzijde gij dun leutigste tuis
doe flink je bestlaot oe eige nie kieste n or
doe je handen uit je zakkenbendoe knikkers aonut telle?
doe niet zo vervelendmispunt dagge daor zijt
doe wat rustiger aanstao nie so te jakke jong
dommer dan oliedomijis nog te loomp om lege zakke recht te zette
doodarm zijngin luis ebbe om dood te trappe
dorstige kinderen die om drinken vragendan gaode naar Jantje Worst dieee un hondje en dat piest oe in oew mondje
durf dat eens te doendadaolde nie in oewe kop
durf dat eens te doenda zulde wel uit oew lijf laote
durf je niets te zeggen?bendoe tong vergete / verlore?
durf je niets te zeggen?eddoe tong ingeslikt?
een beetje buik mag je wel hebbenvor goei gereedschap eddun goei afdak nodig
Een boodschap doenEen commissie maken
een buitenkans hebbenut gat van opzij ebbe
een doodshemd heeft geen zakkenat zowijtis kunde gij niks meeneme
een goeie tweede is ook mooioonze Fraans is toch flienk geleertor okkal istie gin pestoor geworre
een kind met wit haardaddistur eentje van de mulder
een meisje met gelddaddistureen mee mos achter de knieje
een zeer smerig iemandhij is te " pekkig" om aon te pakken
eerst verwerken om verder te kunneneurst deur d n keurdo-ns eene motte
eigen schuld dikke bultwie z n gat verbraant mot op de blaore zitte
elk schot was raakdan kunde nie schiete denk
elkaar de loef afstekendas dun ene tege dun aandere ommoo-g
en jij kunt er natuurlijk weer niets aan doengij kuntur wir niks aon doen ee?
en nu is hij doodnou leetie daor mee strakke billekes
en nu moet je ophouden!en nou scheerder uit!
en nu moet je verder rustig blijvenen nouw oudoe eige koest
er goed van afgekomen zijnover d n kuil gewipt zijn
er iets (voordeel) aan overhoudendeur de baank genome komdur wel aon uit
er is altijd een kleine kansnee edde en jao kunde krijge
er is daar hard gewerktzebbe daor nie stilgezete
er is een kink in de kabel gekomenderis un aor in de botter gekomme
er is luidruchtig en lang feestgevierdzemme de manne van de schouw gespeult
er is niet iemand anders die dit voor jou doetoewen eige rug zelluf motte kraauwe
er is niets aan toe te voegenen daormee ebbewutgat
er is niets overgeblevenalles is kuis opgegaon
er is veel schijn in het zijn (P.C.Hooft ; Granida) de fijne zijn de mijne zee de duvel
er is veel veranderdde tijd eenie stilgestaon
er kwam geen eind aanda waar un mis mee driejere
er lopen me wat merkwaardige mensen rondoonze lieveneer is nun geduldigen meens
er lopen vreemde mensen rondoonze lieve 'eer ee vremde kostgangers
er mankeert altijd wel wat aan ietstis nooit nie kaant en klaor ovvur aopert hier en daor wa
er moet wat te doen zijndur mot leve in de brouwerij zijn
er voor spek en bonen bij zittener vor kee-s en brood bij zitte
er wordt veel lawaai gemaaktde duvels ouwe kermis in d el
er zal weinig overblijvenvan mijn geld zulle ze gin kuiltjes pisse
er zijn daar heel veel mensen geweestderis daor ontaort veul volluk gewiest
er zit hem iets dwarsd r zittum un scheet dwars
erg veel etenvrete as ne Rukfenner
erger kon nietdas taarigste vant taarigste gewiest
ervan genieten als het kangin beter leve dan un goei
ga eens wat opzij als je wiltschuif us un end op jong
ga jij nu eens even weg hiergaode gij nou mar es un rondje deur d n Bogerseweg lope of tAlbaonostraotje agge wult
ga jij ook mee?edde soms zin om mee te gaon?
gaat alles goedgaogut un bietje
gebiologeerd hebben zitten kijken naar iets nieuwskhebtur mee verstaand naor zitte kijke
gedraag je!voeg oeweige!
geen boekhouding voerenalles uit de schuif betaole
geen cent te makken hebbengin puit kunne biechte
geen speld tussen te krijgenda klopt as un bus
geheel versletentot op den draod verslete
geloofsleven te OudenboschSienterklaos en zwaove
gewin halen uit streekwoorden, woordstreke uitaole,
gey heb je daar van terug?luste gij nog peultjes?
gezinslid dat bij overige broers en zussen wat is achtergeblevendas ut kaokulnesje daor bij zullie tuis
halverwege Roosendaal en Wouwbij jut Aankur
heb je dit jaar al kikkervisjes gevangen?bende vantjaor al dikkopkus wiesse vange?
heb je hem het al gevraagdedduttem al gevroge
heb je het communicantje al gefeliciteerd?bendal wiesse strooje?
heb je je al een gebit laten aanmeten?bendal wiesse (n) appe?
heb je je zakgeld al gekregeneddal oewe pree gad
heb je trek in een biertje? (sic) luste / motte gij un potje bier jong?
heb je veel tanden moeten laten tr ekken?edder veul motte laote snokke? (bij de Gud aon ut spoor 1950 )
heb je weer iets gedaan wat niet mag?edde wir onder d n draot deur gevrete?
heb je zo n pijn?doettut zo zeer?
heb jij daar de hele ochtend zitten wachtenwachttenegij daor jeul dun morgen al
hebben jullie die van jullie ook?edde gullie d n ulli-e ok?
heel erg domzo lomp as un vaarke
heel erg huilentraone meej tuite schreeuwe
heel erg loensennaorut Kuivezaand motte kijke (vanuit het Weelestraatje met de rug naar wasserij De Hoop) om d n Einsbaarg (van d n ouwe van Merrienboer ) te zien le-ge
heel treurig kijkenz n lip opt onderste knopsgat laote naange
helemaal niet vreemd hoewel van ver komenddaor kunde gij gewoon mee praote ennun potje bier mee drienke
help me dat onthoudenschrijvut mar op de kalender
hem moet je aansporendie motte achter zun koont aonzitte
hem moet je in de gaten houdendieje naon motte nie in de botter braoje
het begin is niet moeilijk maar wat daarna komtdas ves (vers) twee
het doel heiligt de middelenebbe nis ebbe en krijge de kunst
het doen metr wat er iszaaje mee wattur in de zak zit
het een stuk rustiger aandoennog zo mar un bietje aanklote
het ene verzinsel na het anderetis allemaol geschete en geloge
het ergste is alweer voorbijut stienkt nie mir mar ut ruukt nog
het gaat weer om de centenut draait om de knikkers jong
het goed getroffen hebbengin beter leve dan un goei
het heeft me niets gekostkheb kiet gespeuld
het huis is klaar t / m het dakut uis is onder de kap
het ijs : houdt het al (op de Weel ) ?zijn de paoters al op de weel gewiest?
het ijs houdt al op PagnevaartPosjevaort out al
het is als bij de konijnenut is bij de kenijne af
het is bijna gedaantis wijtop
het is bijna zo verwij zijn aont aftelle
het is daar een zooitjedaor kan un bliend peerd nog gin schaoi doen
het is een droevige situatietis laloen met de pet op
het is er erg aan toe gegaandas weert gewiest
het is grote vriendschaptis panneke tot aon ut steeltje toe
het is hem voor de wind gegaanijee nie slecht geboerd
het is hier erg krapge kunt ier oew koont nie kere
het is kiezen of delenebbe en tegoetouwe gao nie gelijk
het is maar de vraag of dat waar isat waor is zienge ze in de kerk
het is nog maar de vraagda zit nog in wije zakke
het is nogal wat / wel welut is wad - aanders
het is overal wel watelk u (i) ske ee z n kru (i) ske
het is te slecht weer om naar buiten te gaantis gin weer om dureene te gaon
het is vaak wattis dikkels nogal wa
het is ver gedaan met mijde beste pere zijn geplukt
het is waardeloostis lauwloen mee de klep dicht
het is weer heel erg warm vandaagut is wir zo eet datt de musse vant dak valle
het kost nietsut eet gin brood
het laatste restje is voor jougij meut de pan uitlekke
het liep voor hem op een mislukking uitij kreeg de pin op z n neus
het mooi gaat er nu vlug afut blommeke is geplukt
het ontvangen bedrag is juistda klopt as ne zwe-rende vienger
het regent heel ergut reget dattut giet
het stonk daar ergdaor ieng me ne lucht
het tocht hierge zit ier op de trek
het toeval laten beslissenstroojke trekke
het uitschreeuwen van pijnalle eilige in d n emel bij mekaor kwe-ke
het vroor erg strengut vroor dattut kraokte
het was weer niet goedut waar wir ier te breed en daor te lang
het wordt weer avondzulle we de laamp aondoen dan kunne we zien wa we zee-ge
het zit daar barstensvol vliegenut stikt daor de moord van de vliege
hetzelfde is het geval meten zo gaogut ok mee
heur blouse stond openzaartur tabbernaokul ope
hier en daar zijn er mensen plotseling overledende duvel ee wir op stelte gereje
hier moet je zijntiszhier te doen
hij belooft wel maar doet niet (s) ij laot alles aon z n koont droge
hij deed me daar een grote stapij nam un raom
hij denkt dat hij meer isijeetoog in z ne kop
hij deugt nergens voorijis nergus bekwaom vor
hij doet alsof hij wat isdas onzenlieveneer in burger
hij doet het meest zijn bestijis ut beste peert van stal
hij doet het niet meerijee dun piek innut dak gestoke
hij doet nooit de deur achter zich dichtijis in de paoterskerk gebore
hij doet willekeurig van alles en nog watij doet alles mar vor ut vaoderlaant weg
hij had gedacht daar iets van te zullen krijgenijaartaor boontjes in de weik gelege
hij had moeten weggaanvurplek weg te gaon bleeftie staon
hij heeft alles op een hoop gegooidijeet dun eule mikmak bij mekaore gegooid
hij heeft alles uit de kast moeten halenijee z n eige bleine op z n tong motte praote
hij heeft buikpijnzunne buik doe zeer
hij heeft daar wel de bloemetjes buitengezetijeet t daor wel versiert or
hij heeft dat nooit kunnen begrijpenijis daor nooit aon uit kunne komme
hij heeft een (groot) streepje voorij mag daor op taofel piese
hij heeft een onrustige nacht gehadijee vanacht ligge woelwaotere
hij heeft geluk gehadijeegut goed getroffe
hij heeft geprobeerd zijn huid duur te verkopenijee le-ge spartele as ne duvel in un wijwaotervat
hij heeft hard liggen snurkenijee ligge slaope as nun os
hij heeft hem financieel aan banden gelegdijeettum ut vel van z n neus gaold
hij heeft het naar behoren gedaanijeenie slecht geboerd
hij heeft het niet meerij wit nie mir waordiejut moet zoeke
hij heeft het niet volgehoudenijeegut afgepikt
hij heeft het niet volgehoudenijee un klap mee d n oute aomer gat
hij heeft het op zijn heupenij eet ut / ijeegut aon z n streen
hij heeft iets aan zijn benenge kuntt zien aon z n lope ij loptur naor
hij heeft op zijn kop gehadij eej op z n oge gat
hij heeft op zijn kop gekregenijee tatte gad
hij heeft thuis de hele dag heen en weer gelopenijeet dun eule dag thuis over en weer lope lope
hij heeft veel tegenslagijis aon ut tobbe
hij heeft zich er gemakkelijk van af gemaaktijeegut op zun alfsegat gedaon
hij heeft zich erg ingezetijeet de bene onder z n gat uitgelope
hij heeft zich overwerktijis over dun steert gegaon
hij heeft zich overwerktijee z n eige achterover gewaarkt
hij heeft zijn buikje lekker vol gegetenij gao gin zaand mir af
hij heeft zijn verstand verlorenijeegut in z n bovekaomer gekrege
hij hoeft voor niemand te zorgenijee kiend noch kraai
hij is altijd buitenijis un echt straotvaarke
hij is arrogantij verbeelt z n eige te veul
hij is bijna dood geweestdiejis bekaant vannut matje gewiest
hij is daar kind aan huisij lopt daor de deur plat
hij is daar net of hij thuis isijeetur z ne lepel int rek ange
hij is daar wel en verzorgdijis van de straot af
hij is daar wel tekeer gegaanijeetaor geef d n beest uitgaange
hij is doodij lee mee z ne wijzer opzij
hij is door zijn geld heenij zit op zwart zaod
hij is een groot innemer geweestijee altij gezope asun eggel
hij is een pietjepreciesij ister zowene vaan mun emmer raok me gat niet
hij is er mee vandoor gegaanijistur mee vandeur
hij is er vandoor gegaanijissur tussenuit geknepe
hij is erg bang geweestijee oute pijle / ooi geschete
hij is erg ondeugendij zit vol streke
hij is erg uitgeslapen / geslepenij is zo lienk asun lo-je deur
hij is financieel te gronde gegaanijee gin broek mir aon z n koont
hij is gaan zoekenijis de boer op
hij is geheel hulpbehoevendze mottenum effe en draoge
hij is gekij ziet ze vliege
hij is graag van alles op de hoogteij stao ge-re mee z ne snuffert voraon
hij is heel erg gierigijee zun ore te dicht bij zunne kop staon
hij is heel erg magerdie kunde deur un laampeglas aole
hij is iemand die maar aan een stuk door blijft pratenbij dun dieje kundur ginne stok tusse krijge
hij is kort aangebondenijis kort aon de kaar
hij is langs Fijnaart weggegaanijis over de Fendert weggetrokke
hij is maar aangetrouwdijis van de kouwe kaant
hij is met de noorderzon verdwenenijis mee doute klok vertrokke
hij is niet goed snik gewordentissum in z n bovekaomer gesloge
hij is niet helemaal goed meerij kannut noorde nie mir vinde
hij is niet te vertrouwenijee gin aor op z ne kop da deugt
hij is nog lang kwaad geweestijeettum nog lang zitte rije
hij is nooit buiten de deur geweestijis nooit op un aander gewiest
hij is ongeneeslijk ziekij mot om klappes
hij is op vrijersvoetenijis op legerte
hij is op zijn gezicht gevallenijis op zunne snuffert gegaon
hij is overledenijis kasje zestien
hij is overspannenijis al un tijdje over z n toere
hij is stilletjes vertrokkenijisur stiekum vanonder gemuisd
hij is stilletjes weggegaanijis stillekus weggemuist
hij is tot het uiterste moeten gaanijee zwarte sneeuw gezien
hij is uit op eigen voordeelut is nun eule goeie totdaggurdur mee mot dele
hij is uit zijn lijden verlostijeegut ur opzitte
hij is vaak voorgetrokkenijee daaltijt un stripke voor gat
hij is van kwaad tot erger gekomenijis van d n klaover op de bieze geraokt
hij is vel over beenge kun z n knoke telle
hij is verwaandij lopt neve z n schoene
hij is watervlugijis zo vlug as un duveltje uit un doske
hij is weer dronken geweestijeetum wir om gat
hij is weer erg vervelend geweestmeejem waar wir gin uis thouwe
Hij is werk moeten gaan zoekenIjis oppun Sander motte gaon werke
hij is zeer onhandigijee twee lienksaande
hij is zeer onhandigij kan nog ginne spijker recht in de muur slaon
Hij is zeer onhandigHij kan nog gin fleske cola opemaoke
hij is zich slecht gaan gedragenijis op kwaoi spoor terechtgekomme
hij kan alles etenijee un maog asun peerd
hij kan alles nog etenij mag alles nog ebbe
hij kan nog mee op een kinderkaartjeij mag nog vor allef geld mee
hij komt altijd heel stil binnenij kom altijd deur ut bovelicht binne
hij komt er aanijis onderwege
hij kon zijn ogen niet gelovenz n oge verschoote
hij kon zo n zeurpiet zijnij kon altijd zo le-ge melleke
Hij kreeg de dingen precies zoals hij wouIjaar zun die Gé wel op punt en krek naor zun eige plooi
hij kreeg erg op zijn kopij kreeg z uitgemete
hij kreeg zijn bord niet leegz n oge waare groter dan zunne buik
hij kwam veel te laatij kwaam un kaar te laot
hij laat zich niet gezeggengettum nie aon un touke
hij lag vooropij kwaam as eurste deur
hij let wel opijee z n oge nie in z ne zak zitte
hij liegt altijdij zal van de leste leuge nie doodgaon
hij liep een tegenvaller opijeet t deksel op z n neus gekrege
hij liep kwaad het huis uitij gieng vierbeens de deur uit
hij liet zich de maaltijd welgevallenijee mee smaok zitte nete
hij lijkt op zijn oudste broerijeet d n aort naor zullie jene oudste
hij loopt naast zijn schoenenij denkt dattie -j-ut is
hij lust graag een biertje of borreltjeijis goed van inneme
hij maakte zich snel uit de voetenij wies nie oe gaauwdie daor moes zien weg te komme
hij mocht hem nooit zo ergijaar altijt de pik op zijn
hij neemt alles mee wat van zijn gading isij schaart alles mee
hij reed naar Fijnaartij ree aon de Fendert
hij schrok zich doodij sloog steil achterover
hij speelde klarinetij blaosde klarinet
hij staat daar goed aangeschrevenij lee taor midde in bed
hij staat zijn mannetje welij lao zuneige nie ondersneeuwe
hij telt meeij kan goed mit d n oop meekomme
hij trekt zich nergens iets van aanij veegt overal z n koont aon af
hij valt vaak uitij schiet makkeluk uit z n pak
hij verdween geheel onder waterij gieng eulemaol kopkenonder
hij viel flauwij gieng van zijne sus
hij voert iets in zijn schildijee un panneke vet opstaon
hij was / raakte van slagijwaar van zunne melluk
hij was aan het eind van zijn krachtenbijem waar ut vat af
hij was aangeschotenijaar un stuk in z n kraog
hij was aanzienlijk aangeschotenijaar un stuk in z n koont
hij was altijd aan het werkij zaat altij op z ne pikkel
hij was altijd bezigij waar altijt in de weer
hij was dronkenijaar un stuk in z n kloote
hij was erg in de warij waar eulemaol de kluts kwijt
hij was geheel uitgeputij kon ginne voet mir vor d n aandre verzette
hij was helemaal uit zijn gewone doenij waar eulemaol uit z ne rabat
hij was kwaadij reetum
hij was nooit te vertrouwenijee altijd vol streke gezete
hij was stomdronkenij waar kachul
hij weet het niet meerijis de kluts kwijt
Hij weet van nietsIj'tje mee zunne rug naor toe gezete
hij wil graag de baas spelenij wul atijd gere lope kommedeere
hij wist niet meer hoe hij het hadijwaar van zunne mellek af
hij woont erg afgelegenhij zit daor ok mar moederziel aleene
hij woont niet meer thuisij woont op z n eige
hij wordt daar niet in huis toegelatenij mag tur daor nie inkomme
hij zal zich wel schoon pratendie zal zunne assie wel uitkruije
hij ziet er uit als een vogelverschrikkerdas ne goeie om in dun kerseboom thaange
hoe gaat het daar met hem?oe maok tie ut daor?
hoe is het mogelijk?begrepte gij da nou?
hoe kom jij daaraan?waor edde gij da opgedaon?
hoe kun je dat denken?oe komde daor nou op?
hoe laat zijn zij weggegaan?oelaot ebbe zut afgetrapt?
hoe lang is zij in verwachting?oelang is zij in pezisie?
hoe lang is zij zwanger?oelang is zij nou onderweg?
hoe moet je het dan wel goed doen?tis nooit nie goed of ut deug nie
hoeveel heeft dit jou opgebracht?oeveul edde daorvor gebeurt?
hoeveel kinderen heeft zij?oeveul gaote eezij in d r broek gat?
hopeloos om aan te beginnenasun ouwe schuur braant dan braantie aart
hou je maar gedeisdou d'oe gerege
hou mij ten goede als ik mij vergist hebja dan eb ik niks gezeed or
hou op johscheiteruit jong
iemand die onder het mes moetdie mot gereept worre
iemand die steeds maar doorpraatdas net ne knikker die aarbaarg out
iemand gaan uitnodigen om mede deel te nemenkwaamus kijke ofde gij ok wult meedoen
iemand ruim complimentereniemant un veer in z n koont steke
iemand vilein benadeleniemant ne poot uitdraoie
iemand wegstureniemand de zak geve
iets helemaal niet fijn vindenda kannik misse as kouwe pap
iets helemaal uitleggeniets van de naold tot d n draot vertelle
iets vergeten mee te nemengoed da oew gat vastzit anders vergaate da ok nog
ijsberenge kun n ei in z n gat gaorkoke
ik ben doodmoeik kan gin pap mir ze-ge
ik ben doodopkzijn aflegges klaor
ik ben helemaal niet lenig meerkzijn zo stijf as ne bok
ik ben het die binnenkomtblef mar
ik ben leraar gewordengeddoeweige mooi opgewerkt jonge
ik ben niet de baas over hemkheb um nie aon un touke
ik ben sedert lang niet meer in Oudenbosch woonachtigkzijn allang dun Bos uit
ik ben wel eens vaker bedrogen uitgekomenkep wellus meer ne gladde paolieng bij z ne steert gat
ik dacht dat jij iemand anders wask versleet oe vor un aander
ik doe het niet meerkzijn ut beu
ik geloof het welut zal mijne tijd wel dure
ik geloof niets van wat je zegtgaode gij mar un deur wijer
ik had beter iets anders kunnen doenin plek van dak da nou gedaon aar
ik had graag willen meedoenmun aande begonne te juuke
ik had moeten zorgen daar eerder weg te gaankhaar eerder zijn motte gaon lope
ik heb (tot nu toe) niets verlorenik staon op zaot
ik heb genoeg meegemaakt de laatste tijdkeb genog in de laoj gat de leste tijd
ik heb hard moeten werkenkheb meneige motte afbeule
ik heb hem alle kans willen gevenkeppum d n pap in z ne mond gegeve
ik heb jou fijn beetgenomenkeb jou mooi tukgat
ik heb jou mooi beetgenomenjouw aar ik mooi le-ge
ik heb mijn hoofd gestoten' keb m' narses gestote
ik heb te weinig klein geld bijkan ut nie sjuust passe
ik krijg hem nog welij kom nog wel in mijn straotje
ik laat mij niet door jou bezighoudengij maok mee mijn nie de kachel aon
ik leef niet lang meerik maok ut nie lang mir
ik moet kijken of er iemand komtik kan de deur nie alleen laote
ik moet nog ergens anders langs gaankgaon wirrus un deur wijer
ik voel me niet goed vandaagkzijn niks weert vandaog
ik weet daar helemaal de weg nietik wit daor gein eg of steg
ik weet niet wie mij kentkweenie wie amme kent
ik weet niet wie ons vader gekend heeftkweenie wie a faoders ge-kent-eed
ik weet nog waar hij woondekheppum daor altijd wete woo-ne
ik weet wat jij niet weetwadde gij nie wit is vor mijn un weet
ik word door pech opgehoudenik staon mee mankemente
ik zal je mores lkerenkzal jouwes riengelore
ik zal jou eens onderhanden nemenksal jouw neus us tusse twee ore zette
in cafe de Roskambij Nordjes (1965)
in de buurt van Wouw kreeg ik bandenpechonder Wouw reejik ne lekke baand
in de winter gaat het vriezenas de daoge lenge gaon ze strenge
inslaan als een bommee de groten bo-ns neerkomme
is dat echt waar?is da wezeluk waor?
is het al tijd om naar de kerk te gaaneegut al geluit
is het niet te veel?kundut aon?
is het werk al gedaan?isut werk al aon de kaant?
is hij er al gewendeetiejur zunne draai al kunne vinne
is hij pas zo laat weggegaan?eetiejut nog zo lang gemaokt?
ja dat spreekt voor zichjaa daor zee-gde gij wa
ja reken maarda kunde wel zee-ge ja
je bekijkt het maargij kunt de pot op
je bekijkt het maarge kunt opt dak gaon zitte
je bent jaloersgij zij ne sjaloersen aop
je bent niet goed man!bende nouw eulemaol gek geworre
je branden aan heter dan gloeiendheetgij verbraant daore op oew ziel
je brengt mij van de wijsgij breng mij van m ne aprepoo af
je broek staat openoew fluit staot ope
je doet er een heel goed werk meege vurdientur un plekske in dun emel meej
je doet er helaas niets aanjaa jong tis wa
je haasten is slechtgauw is dood en lui lif nog
je hebt hem niet zekergettum zo zeker as n scheet in n netje
je hebt het of je hebt het nietge-gut of ge-gut nie
je hebt mij wederom teleurgesteldge zijt un stuk ellende en daor zijde gelijk mee gepreze
je hebt nog helemaal niets gedaang-e nog ginne-ene nondeju gedaon
je hoeft helemaal niet zo verongelijkt te kijkenghoef jeulemaol nie zoone toot te trekke
je hoeft jezelf niet zo te laten wegzettenghoeftoeweige nie alles so te laote vilipendeere
je hoeft niet bang te zijn om over te schietenwe kunne noe altij nog in detalaoge le-ge
je hoeft niet bang te zijn om over te schietenze bijte allemaol wel as ze brood zien en das tijd genog
je kon nooit van hem op aangaartum nooit zeker
je kunt de pot opmijne zak kunde opblaoze
je kunt niet altijd de baas zijnge kun nie altijd mee de bessem veege
je mag geen ruzie aanwakkerenstoke motte nie doen
je mag hier nietsda meude nie en da meude nie
je mag niet achterblijvenge mot meej oewe tijt meegaon ee
je moet daar goed uitkijkenge mot daor goet op oew kievieve zijn
je moet een ander ook wat gunnenleve en laote leve ee
je moet geen kans voorbij laten gaange mot mee alle knuppels gooie
je moet gewoon volhoudenge doedoeweige voort
je moet hem tot de orde roepenge mottem is op zun nummer zette
je moet huichelaars niet gelovenvan fijne praoters en fijne regen daor worde nat van
je moet je kunnen bedruipend r mot olie zijn
je moet je niet laten klein krijgenge mot oew eige nie laote kieste
je moet je plaats wetenge monnie oger wulle kakke danoew gat staot
je moet niet alles weggooienwie wa bewaort diejee wa
je moet niet steeds zo overdrijvenge mo nie van elke scheet un donderslag maoke
je moet nodig je schoenen poetsenwaddedde wir n paor kaole teute
je moet nog even geduld hebbentappultje valt wel at mar rijp is
je moet op tijd naar huis komenge gao nie blijve plakke
je staat voor aap schaam jege stao vor schut
je ziet er slecht uitge zietur uit of ge puite vangt
je ziet er slordig uitge lopt r vor schandaol bij
je ziet hoe dit uitpakteda ziede gij mar wir
je zit veel te kieskeurig te etenge meu nie so zitte pitse
je zou er wat van krijgenge zou toch nun aop laote jonge
jij bent echt heel vervelendgij zij nun echte judas
jij bent me er eentjegij zij ne mooie waoterchinees
jij bent te duchtengij zij ne mooie
jij bent veel te preciesge mo nie so naauw kijke jong
jij moet beter luisterengij mottoew ore laote uitspuite
jij valt mij tegentis niks mee jou
jij weet het mooi te vertellengij zij ne mooie
jij weet het mooi te vertellengij ziengt tut mooi, gij kun me wa
jij wordt veel te vlug kwaadgij lijket aoske pek wel
jij ziet er niet uitas oewe kop op un vaarke ston zouwe ze ze-gge datt beesje ziek waar
jonge jongeaoch aoch mannekus toch
jouw verhaal overtuigt mij nietgaode gij mar deur op oew zije sokke
kan ik wat terugdoen?zieng tur mar un liedje vor
kansen zien en benuttendiejut zietwittut, mar wiejut pakt eegut
kansen zien en benuttenut geld leej op straot mar ge mottut zien le-ge
kijk eens wat zij aan het doen zijnkektie manne daor toch
Kijk maar uit, anders sla je op je gezichtKik mar uit, of ik slaon oe op oew bakkus
kijk nou wie daar aankomtwieme daor emme
kinderen die stiekem zitten mee te luisterend r zitte duive op ut dak
Klaas Meesters die was pas lenigin zunne jonge tijd kon Klaos Meesters zo op un peerd sprienge
kleding met rouwkentekenenin de rouw zijn
komen helpen als het werk bijna gedaan isde pee-je komme nelpe oplaoje
komen jullie ookkomdok
kun je al een strik maken?kunde gij al ne knoop in oew schoene le-ge?
kun je niet wat kalmer aandoen?staode gij innut aongenome?
kun jij dat optillen?kunde gij da beure?
kun jij haar verstaan?kunde gijur / gij eur wiessele?
kun jij tegen kietelen?edde gij aover in oew knieje?
kunde 'tzien?anders motte scheel kijke dan ziede' t dubbel
kwaad van opwindingij kon wel uit z n vel sprienge
laat bezoekoe laoter op den avent oe mooier volk
laat dat kind met rustgij leertum allemaol dienge die nie meuge
laat je niet bedonderenlaot oew eige nie in oewe zak zeike
laat je niets wijsmakenlaotoeweige nie blijmaoke meejun dooie mus
laat je niets wijsmakenzijde gij benukt
laten we er om lotenlaote we spierke trekke
laten zien waar je vandaan komtaortje naor z n vaortje ebbe
let op dat je overeind blijftkek uit waor ge lopt
let toch eens beter opkekt uit oew soepoge
leve de pasgeborenenou kunde d n ouwe wel verzuipe
lieve hemelaoch aoch aoch aoch aoch
loop naar de helge kun mijne zak opblaoze
maak dat je op tijd klaar bentzurreg dagge vor de bui binne zijt
maak dat je weg komtgaodde gij mar un deur wijer
maak dat je weg komtgij kun inrukke
maak je gezicht schoonveeg oewe toet af
mag ik ook eens proeven?lao mijn okkus un kirke keure
meer hoef ik niet te wetenmeer wullik nie wete
met alles wat je hebtmeej oew eul ebbe en ouwe
met die hebben we veel moeite gehadmee d n dieje ebbe we veul dol gat
met hem is het afgelopenijis aon z n leste neintje bezig
met hem was weer niets te beginnenmeejem war wir geen laand mir te bezeile
met hem was weer niets te beginnenmeejem waar wir gin goet gaore te spinne
met losse handen fietsenzonder aande rije
met plezier naar iets kijkenmee smaok naor iets kijke
met wie van hen?mee dewelke van zullie?
mijn litteken jeukt : het gaat regenenm n snee juukt : we krijge rege
moet dat nouwaor is da goet vor
moet je vlug ergens naar toe?motte gij gaon ooie?
na het feest moesten we meteen weer aan het werknaot feest moesse we gelijk wir van deen broek in daander
nauwelijks iets verdienenut zout in de pap nie verdiene
nee, dank je weljao, neu-t
nergens anders voor deugen dan niksenniks kunne as leppe en leutere
niet aan iets kunnen ontkomend n bloed zijn
niet alles is zo mooi als het lijktnie alle gras is ooigras
niet in de mis geweest zijnin Steenbaarge naor de kerk gewiest zijn
niet lang meer levenop z n leste bene lope
niet meer de prestaties van vroeger kunnen leverendiejis op zun retoer
niet meer weten wat nog te moeten doenvan gin out mir pijle wete te maoke
niet te geloven!wa zijddun manne nallemaol
niet weten hoe of waar te beginnennie wete waorut mart is
niets te dankenwe zulle nut mar ne keer te goet ouwe
niets te eten krijgenop oewen onger blijve
nou dan hoef je niet meernou dannedde ge-te en gedronke
nou en of meisjejaa zee-g ta wel vrouwke
nou let maar opdan motte gij mar us kijke
nou noubij jao jong
nu allemaal even stilouw allemaol oewe kwebbes / oew bakkus eve
nu is het tijd om naar te huis gaanziede gij wir maris tuis te komme
nu is hij in geen velden of wegen te bekennennouwistie de piekeleej uit
nu kijk je daar anders regen aanut verstaant kom mee de jaore
nu moet hij echt met de billen blootnou zaldie toch vor den blakke motte komme
nu moet je niet iemand anders de schuld gevennou mottut nie oppun aander wulle steke
o ja?ut zal wel zijn
o wat is zij magerdie kan deur de spijle ete
Om jaloers op te wordenDaor gaode van kwiele
om maar eens wat te zeggenom marris un dwarsstraot te noeme
onheil afroepend n duvel op z ne steert trappe
onverdiend verkrijgenden duvel schet op d n grooten oop
onverwachts langskomenop de klep valle
ook al beweeg je hemel en aardeok al gaode op aande en voete staon
ook de jongste zoon is al weer groot aan het wordendaddis alwir un eul manneke geworre
op een andere manierop die manier ja zee-gtawel
op het kerkhof begraven liggendur groeit gras op zunne buik
oude dingen moet je niet willen veranderenouwe paole kundut best mar laote staon
Oudenbosch dialectOuwenbosch dialect
over de moeilijkheden heendeur de kurdons ene
overgeven na te veel gedronken te hebbenze naomete
pech op pech hebbentis oftur dun duvel mee speult
praten als Brugmanlulle as ne knikker die aarbaarg out
probeer dat ook maar eensdoetum da mar es nao
raar opkijkenkijke as ne duvel die wijwaoter gedronke nee
rondom heemkundige duidingentis gemaauw en-t blef gemaauw
rotte kool stinktda stienkt asun bussum
royaal zijnnie op unne bos peeje kijke
ruim leeftijdsverschil tussen vrouw en manoppun ouwe fiets mottut lere
rustig aan kom je het verststillekus aon duurt ut laangst
s avonds nog de kermis opgaannaor de lichjis gaon kijke
s avonds op straat tot laat rondhangentot savents laot op straot lope flere
scheelt er wat?waddister jong?
scheer je wegmaokt dagge wegkomt lillukke gataope
schiet opvoruit mit de geit
sinds vader's verjaardag is dat niet meer gebeurdvor ut lest datta gewiest is waar mee ons vaoder zunne verjaordag
soms moet je jezelf verwennenge mot oew eige kietele ; un aander doetut nie
spreek je nog wel eens ....?ziede gij die nog wellus?
te veel hooi op je vork nemente veul ooi op oew kaar laoje
te vroeg uit de mis weggaanbijut kruske weglope
tegen de lamp lopenmooi de klos zijn
tegen zijn kruistege z ne inkpot
tegenvallend verloopge zou tur un jong van krijge
thuis uitgescholden wordend'r van laangs krijge
toen wist hij niet wat te zeggentoenatiejur ginne ne-ne mir te ze-ge
toeval versterkt toevalof t er d n duvel mee speult
toevallig iets van je gading tegenkomenun vliegende kraai vangt altij wa
tot de volgende keerge kom mar wir us ne keer laangs ee
tot het einde blijventot de lèsteman de zak opgeve
tot over lange tijd maar weertot in dun pruimetijd wir zumme mar ze-ge
u stelt de zaken mooier voor dan ze zijnjao, mar das laangst de mooiste kaant naor Bredao
uitgestalde waren onvoldoende tegen de zon beschermddetala (o) ge is verschote
van die daar wil ik dezevan de die wil ik de dees
van hem heb ik nog geld te goedvannem ebbik nog teen en taander te blaoje
van hem zijn we afistie nie zaolig dan istie toch uit de voete
van je familie moet je het maar hebbendeige luize bijte ut taarst
van kwaad tot erger komenvan de vliege nin de blindaoze terechtkomme
van Oudenbosch via de Zeg naar Roosendaalbij dun bunker motte gij rechs (z) af
van wie krijgt hij de naam?naor wie wortie vurnoemt?
vandaag is het een stuk minder koud dan gisterenda schil ne jas mee giestere
veel geschreeuw weinig wolun grote broek meejun klein pietje
veel lawaai en herrie tegelijkut giengur mee duvel en geweld aon toe
veel moeite voor nietsnou dan staode daor mee oew zweetvoete
vergis jij je niet?zijde gij nie abuis?
Vernuktenmijn vernukte nie
vertel nu maar hoe het zitge kuntur nou rustig mee vor d n dag komme
vervolgens kwam er ruzie vandur kwaam un aor in de botter
viervoets de benen nemende klevetter opgaon
volgens mij bluf jeja morge brenge
vooraan in de koers zittenmee zijn
voortdurend wordt daar gezeurddaor wor wa afgezeverd
voortdurende somberheidzwaor op daant zijn
vrijdag wordt er vis gegetenvrijdags ete we spek mee spijle
vroegtijdig verscheidenvor oew beurt aon de beurt gekomme zijn
waar heb je dat vandaan gehaald?waoredde gij da op de kop getikt?
waar heeft hij haar vandaan gehaald?waor eetie eur opgetuigd?
waar heeft zij hem gevonden?waor ee zijum opgedaon?
waar het goed is moet je blijvenas dengeltjes luie motte nie in de prosessie gaon
waar hij nu mee thuisgekomen iswaor die nou wir meej thuis kwaam nondepinnekus
waar hij nu mee thuisgekomen iswaor ij nou mee afgekomme nis
waar houdt hij zich nu mee bezig?wa sjouwtie nou?
waar is hij bang voor?waor kneptiejum vor?
waar kwam je voor je werk zo laat vandaan?aarde gij wir posjus ghe-te?
waar moet jij heen?waor motte gij naor toe?
waar ruikt het hier zo lekker naar?k- ruuk ier allemaol zukke lekkere luchte
wanneer ben jij er vandoor gegaan?oeneer zijde gijdur uitgenaait? (klooster (St.Louis) verlaten)
was dat de oplossingee ta golpe
was Jac er niet bijkheb Sjaoke nie-j-ore vernoeme ij waar nie bij de stoet
wat ben je slordig met je klerenge gin broek mir aon oew koont
wat ben je weer eigenwijsgij zij mee zeuve peerde uit de klei getrokke
wat ben jij toch een viespeukwa zijde gij toch nun oontige daarm
wat bij elkaar past gaat goeddun ene vullik bij dun aandere gaod altijd goed
wat blijft hij steeds nog lang wegdiejis op Posjevaert lullukkurts vange
wat denk jij nou welzijde gij benukt
wat een kittig meisjewaddun nij-jig dieng
wat een lawaaiore en zien vergaot
wat een moeite dat ons dat gekost heeftwaddun dol da we daormee gat emme
wat een stank!zijn zaont bei-re?
wat ergjonge jonge
wat gaan we eten?wa gaon w-eete?
wat gebeurt hier?wasier gaonde ?
wat heb je je haar kort laten knippenzijde van de trap gevalle?
wat heb je nu weer?wad edde nou wir?
wat heb jij van Sint Nicolaas gekregenwaddee Sienterklaos vor jouw gereeje
wat hij wil / probeert te bereiken kan nietijee un veul te groot zeil op
wat is dat voor een eigenaardig iemand?was da vor nun kwiedam?
wat is de kortste weg?was de gerichtste pad?
wat is er gebeurd?wa deeter opgedaon?
wat is het hier steilda gaodier gee-f omoo-g
wat kan mij dat schelenwie kent mijn gat in Keule
wat moet ik betalen?wa krijde gij van mijn?
wat moet voorgaan het eerst doenkakke gao vor bakke ok al is dun ove eet
wat moeten we met hem?zulle we mar ne pastoor vannum maoke?
wat overkomt me nu?waddek nou aon me fiets ange?
wat vind jij daarvan?wa gij?
wat vond Dien ervan?waddee oons Dien gezeet?
wat voor schoenen heb jijoeke schoene edde gij
wat voor werk doe jij?wa doede gij vor de kost?
wat was daar aan de hand?wa waar taor te doen?
wat zal er van hem worden?oe zal ij uit ut pak komme?
we hebben nog geluk gehadwe zijn nog goet weggekomme
we willen nog een kindjewe gaonder nog eentje opzette
we zijn bijna klaarwe zijn bekaant tenne
we zijn vandaag niet vrijtis vandaog gewoon werkedag
we zullen er maar het beste van hopend n uitval zal ut goed motte maoke
we zullen hem eens goed in bad doenwe zulle nummus goed roefele
weet je wie dat gedaan hadwitte wie at ta gedaon aar
weet u de weg in Oudenbosch?witte gij dun breeje gaang en ok waor de smalle is?
wel wie hebben we noukekkus aon wieme daor emme
welbeschouwd lag dit ook niet binnen je bereikdaddaarde gij ok nie gekund
welkom, kom maar verder naar binnenkommar deur / komde gij mar wijer jong
wie heeft jou daar op gewezen?wiejeet da jou aon daant gedaon?
wie is daar?zijde gijut?
wij gaan te voetwij gaon mee de billewaoge
wij komen bij jullie op tegenbezoekwe komme de schaoj nog wel ne keer trugaole
wij staan weer gelijkwij staon wir kiet
wil je een boterhambliefde gij ne botteram
wil je me even helpen?doede gij da evekus vor mijn?
wil je voor mij vlug nog eens een boodschap doengaode gij vor mijn nog effe gaawis naor de wienkel
wil jij beginnen?wulde gij d n kop afbijte?
wil jij leuk zijn?gij zijt zeker de leutigste tuis
wind mee voor iemand op de fiets met flaporendie gaodaart bij wiend mee
zachtjes een scheet latend r eentje op sokke laote
zal ik jou dat eens voordoen?kijk da doede gij zo manneke
zaliger gedachtenisdie is allang uit de tijd
ze hebben erg ruzie gemaaktde rook sloog tege nut plaffon
Ze hebben hem daar op zijn plaats gezetZebbenum daor aon dun aok ghange
ze hebben het erg bont gemaaktzebbent daor wel begaoit en bruin gebakke
ze hebben het laat gemaakttfeest is nog lang deurgegaon
ze hebben niets te vertellenzebbe niks in te brenge as lege briefkes
ze hebben zich al zijn geld toegeeigendzebbe num illemaol uitgekleet
ze kwamen allen tegelijk binnenze kwame allemaol d n eene mit d n aandere binne
ze maken er een janboel vande duvels ouwe kermis in del
ze zag er heel gezond uitzaar un kleur asun bellefleur
ze zijn allemaal verschillenddaor trektur gin eentje op dun aandere
ze zijn daar met velen thuisut spek mot daor in veul parte
ze zijn het weer eenstis wir dik en mik mee die twee
zeer bedanktdagge bedaankt zijt da witte
zeg beste maak eens wat plaatsee dikkop gaode gij us wa opzij
zeg hier eens iets opgif us aosum
zeg wat je wilt zeggengaotur nou nie om-eene draaie
zeur niet zolee-g nie so te maauwe
zich bij het spelen vies gemaakt hebbenwa zieduruit as ne zwarte morijaon
zichzelf verraden door (het eerst) te gaan pratenwie teurste roept ee gepoept
zie hem te pakken te krijgenge mottum wa zout op z ne steert le-ge
zie je nou weldadaar ik oe toch gezeed
zie je nou wel?wadaar ik oe gezeed!
zij accorderen nietzullie kunne nie mee mekaore overweg
zij gaf een ander de schuldzij stook ut op un aander
zij hebben geen trouwfeest gehadzullie zijn over dun put-aok getroud
zij hebben heel erg hun best voor mij gedaanzullie zijn jeul aart vor mijn in de weer gewiest
zij hebben niets weten te bereikenzebbe niks klaorgemaokt
zij hebben opnieuw verkeringeerst waarut uit en nou ist wir aon
zij hebben zich uit de voeten gemaaktzullie zijn op de loo-p gegaon
zij heeft er veel heimweezeetur veul vaort
zij heeft ruim inkopen gedaanzis op durre koop gewiest
zij is al een hele tijd zwangerzis al ne eule tijd op scheut
zij is een goedgebekt vrouwspersoondadistereen meej aor op dur taande
zij is een goedhartig opgeruimd iemanddaddis un ollebollewaai
zij is een stevige vrouwzijis ok eul wa maans or
zij is in verwachtingzij krijgt ne kleine
zij is stevig en grootzis gin vermokkerde
zij kan niet met geld omgaandaddistureen mee jun gat indur aand
zij komt oorspronkelijk echt uit Bergen op Zoomzijis un echte Baargse
zij komt uit de buurt van Vroenhoutzij komt de kaantenuit van Vroenout
zij konden zo hevig met overtuiging discussierenze konden altijd zo lang mee mekaore zitte strije
zij kunnen daar niets aan doenzullie kunnenut nie gebetere
zij kunnen het goed met elkaar vindenut is wit tusse die twee / die zijn wit mee mekaore
zij pikt precies het hare er uitdas un vlug ekster
zij wonen daar heel mooizullie zitte daor schoo-n te woo-ne
zij zag er erg moe uitze zaag-er bekaait uit
zij zijn altijd bereid je te helpenzullie zijn daor altijd aard vor oew in de weer
zij zijn het bij voorbaat eensdas tweejaande op ene buik
zijn gezondheid is nog veel verder verzwaktijtur wir veul meer aon verspeuld
zijn hemd komt uit zijn broekijeet de vlag uit
zijn kinderen zijn nog jongij zit nog in de kleine manne
zijn kleren verslijten heel vlugdas ne schaoilukke mee z n goed
zijn tijd is voorbijijee z ne tijd gat
zijn zij al in ondertrouw?zijnzal afgeroepe?
zo deed hij altijd als hij de kans kreegdaor aatie altijt wel un aantje van
zo dronken als een torzo zat asun pinneke
zo iets dergelijkszukke naord van dienge
zo simpel is hetut groeit as ne koeisteert : recht naor beneje
zo trots als een pauwijssur groots mee
zo vlug kan ik me niet haastenik kannie ekse
zonder reden klagenzit nie zo te jaanke dur is pap zat
zonder te groeten binnenkomende zon kom binne
zoon overtreft vader negatiefd n jonge is nog aarger dan d n ouwe
zorg dat dat niet kapot gaatzurgde gij mar datta eul bleft
zorg dat je alles zietzurg da goewoge niejin oewe zakket
zorg dat je kunt meedoenmaokt dagge zijt waorut te doen is
zorg dat je thuiskomt voordat het avond wordtzurreg dagge vor d n donkere tuis zijt
zorg voor de toekomstzurreg dagoe peeje op tijt uitet
zottenhanden beschrijven alle wandengekke en dwaoze schrijve d r naome op deure en glaoze
zwaar in de zorgen zittendiejee ok ge-f wa vor de deur le-ge
zwaar op de hand zijnmeej un zwaore kar rije

1281 woorden

.WillebrordTeike

A

aanaon
aan beide zijdenlaangs weerskaante
aan de andere kantginnekaant
aan het eind van de Bosschendijkbij deentjes / bij de eendjes (bij Vermunt; 1950)
aanbevelenaonraaien
aanharkenoprijve
aanrechtgootsteen
aansporingtoemar jong
aantal dierenun stouw beeste
aardappelsèèrepels
aardappelschillenèèrepelschelle
aardbeikietelkei / kietelkeie
aardbeierrebézie, errebeesje
aardigheidjeaorriggetje
accordeontrekharmonika
achteraantennenaon
achterbaksstiekemerd
achterbuurtgriebus
achterdochtig meelachensmeele
achterplaatsjepletske
ademaosem
ademnoodaosum tekortkomme
afscheidsgroetoudoe
akeligakeluk
alikruiken rapenkreukels raope
alleen maarenkelt
allesd n eule mikmak
alpinopetklotje
alsas
als jeagge
als jeadde
AngoulemeAnzjele (i) m
anjerssnoffeltjes
anjerssnoffels
AntoineTwan / Twanneke / bij Twanne
AntwerpenAntwaarpe
aparte kleurpimpelepèèrs
apino petpinnekus petje
aquariumviskesbak
armoedearmetierig
armoedeaaremoejig
armoedeaarmoei
armoedearremoei
asassie
asbak assiebak
askruisjeassiekruske
aureoolkraans
autopedstep

B

babyne kleine
babygeluidjeskaaiere
bakharingpan èring
baleinen uit corsetbleine
ballonnetjefieper
balspelketseballe
basiliekbazzeliek
bazige vrouwaaiebaai
bedieningleste oliesul
been / botknook
beentje lichtenpootje lappe
beentje over schaatsenbuitenover rije
beer emmerbèèremmer
beginnende verkeringsjaans
begraafplaatsut kerkof
begrafeniste lijk gaan
bekeuringpreses vurbaol
bekvechtensteggele
bel voor de misde gong
bellen blazenbèlleblaoze
ben je daar al eens geweestbende'r al's gewiest
ben jij er een vanzijde gij dur een van
ben jij er een van?zedde gij d'r gin van?
benedenbenéje
bengelsliengeraop
bepaald dameskapselpollekusaor
Bergen op ZoomBaarege
bermslootkaant
beroertegeraokteit
bestellenopdoen
beukenboombukebòòm
beukenhaag / hegbuketuin
beukennootjesbukenotjes
bevalleneen kientje krijge
bezembessem
bezemsteelbessemsteel
bieten uitdunnenpeeje dunne
bij de nonnenbij de zusters
bijdehand iemandgladjaonus
bijkomenop zun effe komme
bijnamekaant - bekaant
bijnaaost
bijnatenaostebij
bijna bevallenop alle daoge lope
bijnagelnijnagel
bijt hijbèt ie
bijt hij als ik hem aaibettieakumaai
binnendoor gaanbinnendeur lope
binnendoor naar Roosendaalover de Langebaarg
blaadje papiervellekuh
blaas van varken om mee te spelenklapblaos
bladblaoike
bladerenblaore
bladergeruisgeritsul
bladzijde omslaanomblaoje
blankvoornvorentje
blaren lopenbleine lope
blauw oogpatoog
blauwe inktblááuwenienkt
bleekweiblijk
bliksemenweerlichte
bloemenblomme - blommekus
bloempjeblommeke
boerenrijtuiggerij
bokkenwagenbokkekáár
bokkingbukkum
bont maken / te ver gaanbegaoie
boombessenkwaanserbolle
boomgaardbogert
boomstronkknoest
boomtoppiek
bordeaux (kleur) bordooks
borrelneut
borstelboender
bosbussel
bos (stro) bussel (strooi)
BoschenaarBosseneer
BosschenhoofdBossenoot
boterbotter
boterhammenbotteramme
botervlootut bottervlotje
boterwafeltjes (snoepje) botterwaofeltjes
braambosbrembos
brakenovergeve
bramenbrembezies
brandhoutkachelout
brandnetelbroenetel
bretelsgarele
bromvliegblauwe vlieg
broodjesbrooikes
broskuifsimmenaoriekufke
bruidsjapontrouwkleed
bruinkool brikettensloffe
brutaal ventjeonstráánt jong
buiten ademtennenaosem

C

capuchonpiek
caramelbrokbakkesvol
carbidkerbiet
carbonpapierkalkeerpapier
carnavalvastenaovunt
catechismuskattekismus
ChateaurouxSjetroeks
chichorei (buisman) péékoffie
chocoladesjoekelaot
chocolade melkpoeierchocola
circussirrekus
claxonnerentoetere
cokeskoks
concourskonkoers
conducteurkaortjesknipper
congregatiebij Tommiskus
congregatie (mariavereniging) de konkere

D

daargindsgienderwijt
daaromdurm
dadelijkseffus
dadelssmèrlappe
dagdeelschof
dampwaossem
dartenvogelpikke
datda
de Braberd n Boebel
de drie weikesop Kuivezaand
de harmoniedaarmenie
de harmonied'arremenie
de heg knippende tuin knippe
de hemeldenémel
de Hoevense beemdenDoevese bimde
de honddenond
de jongstekaokelnesje
de plaats achter 't huisde plèts
de pone piespot
de Schansde Sientantwaansedijk
de weg kennende pad wete
de zolderde fliering
deel onderlichaammik
deftige lange jasne pietelee-r
dennenappeldenneprop
dennenappelsproppe
dennenbosmastbos
deugnietbatraof
deugnietne vlerk
deugnietgataop
deukbuts
deukjebutske / dukske
deurklinkdeurklienk
deurtjedurke
die is weg / komt niet meer terugdie ziede nie mir
diets makenbreed uitmeten
dijenbille
dik (ker) wordenaon- / bijkomme
dikke takklippel
dikke vrouwmeulepeerd
dikkerddikke foep
dikwijlsdikkels
directseffes
direct, zo dadelijksubiet
ditdi
DoelmanKieper
donker bierouwbruintje
donshaarduveltjesaor
doodmoeaflegges klaor
doodmoeaflèggesklaor
door elkaarvnalluswa
door water lopenbatse
doornspikkers
dorpeldurrepel
dorpsgevangenispliesiekotje
draai om de orenoplawaai
draaimolenmannemeule (van Janvier uit BoZ) ; (van meneer Vermolen uit Orthen)
draaimolenmallemeule
draaiorgeldraaiurgel
drempeldurrepel
dressoirglaozekast
dribbelendrijve
drinkkruikdrienkusbus
dronken zijnne flienke brom ebbe, stik bezope zijn
dropwaterschommeldrop
druk kindwoelwaoter
druk pratenklassineere
duivelduvel
duiven houdenduivemelken
duivenklokconstateur
duivenklok (oud soort) ne prikker
duivenliefhebberduivemelker
duivensportduivewachte
duizendduuzend
duizendenduuzende
duizendschoonboeretuile
duwkarstootwaoge

E

echt waarwezeluk waor
echtgenootd n dieje van mijn
een beetjeeen kletske
een beetjeun bietje
een beetjeun kwakske
een blikjeun blikske
een buil vallenne bult valle
een doekun bul
een flinke meidun daoi
een fluitun flûtje
een hoepelne reep
een jongens spelblikske trappe
een lui persoonnen luie nont
een massa mensenun krooj volluk
een nummern druif
een paastakne palmpaose
een plaatjeun plaotje
een slomene deus
een tijd geledenovertijd
een vaas bloemenun faos mee bloeme
een vlaaiun vlaoi
een vreemdene vremde
een vreemdene aorige
eenzelvigop z n eige
eerste H.Communiedjiste kemunie
eierdopjeeierdopke
eieren halenom eiers gaon
eigenaareigenèèr
eigenaardigaorig
elastiekstiek
elastiekjeun stiekske
electriciteitilletriek
elke keertelkus
enigeennigte
enkeleun stuk of wa
er aan toe gaanspere
er goed uit zienniet vermokkerd
er is veel veranderdde tijd ee nie stilgestaon
er wordt regen voorspeldzouwe regen
erfwaarf
ergaarig
erg veelontaort veul
erwtenaarte
erwtensoepsnèrt
esdoornneuzeboom
EttenaarSteiloor
eveneffe
eventjeseffekes

F

fauteuilzurregstoel
fazantvesaant
feestavondteiravond
Fidei et ArtiFidilietarti
fijnleutig
Fijnaartde Fendert
fijnkauwenkleinknauwen
flauwerikflauwen del
flauwvallenvan z ne sus gaon
flink beroerdkotsmisseluk
fluimkwaaier
fluitjefiepke
fluwelenmesiesterse
fopspeentutter
frambozentonnetjetups
franciscaanbruine paoter
friteusefrietpan / vetpan
fruit pikken in de boomgaardgaon bogere
fuchsiabelleplaant
funterenfuntere

G

gaan slapengaon slaope
gaan werkengaon waarke
gaat het?gaogut?
garantiegeraansie
ge-erfdgorfd / gorven
gebakken spekun kribbke spek
gedachtenisprentjekommuunieplaotje
gedijentiere
gedoe om nietszeik op unne riek
geengin
geenszinsbelaangenaonnie
gegalvaniseerde emmerzienke emmer
gehaktgakt
gehaktbalgakbal
geheel versletenkuis versleten
gehurktop oew ukke
geldbedragpaaike geld
geldsompaaike
geleerd heerschapne geleerde snaok
gelijk staan (knikkerspel) op zaod staon
gelijk willen hebbenstrije
gemakkelijke stoelzurgstoel
gemeentehuis'traodhuis
gemiddelddurmekaor
genoeggenogt
genoeggenog
genoegzat
genoeg hebben (geld) er zat èmme
geraspte kaasgerapste kèès
gerstekorrelpadoog
gespgeps
gevlochten mandun ben
gewone mierenmuurzeikers
gezinuisouwe
gezouten en gedroogde platvisgedroogd scharreke
gierigaardne schraole
gierigaardkrentekakker
gierigaardvrek
gierputbeirput
gij kwijltge kwielt
gillenkwe-ken
gisterengiestere
glazen / stalen knikkerket
glazen knikkerne til
glazen knikkertil
glijdensliddere
goed - mooigèèf
goedkoopgoeiekoop
goeiedagbesjoer
gorven / gorfdg-aarft
graaggèère
grensmeet
greppelgrib
greppelgrip
grifrejaol
groeiengoed tiere
groeienuitlope
Groene WoudKalishoek
Groene Woudint Kaolesoek
groot achterwerkdikke bats
groote neusne kokker
grootmoederopoe
grote droptoffeebakkesvol
grote schopbalaster
grote trom (op de buik gedragen) baltrommel
gulpfluit
gulziggree-t

H

haar van pasgeboren beestjeduveltjesaor
haasje over springenbokske sprienge
haastenjakke
haktolaktop
halloeej
halve centalfke
halverwege de eendjes en Velletrie (cafe Buijs) bij de kastanjes (bij Antens; 1940)
handkardouwkaar
hard praten / roepenkwèèke
harde bezembessem
harde trappee-r
hardstikke moeteutaon
harkrèfke
harkrijf
harsproppelis
heb jijedde gij
hebbenemme
heel erg jammerongeparremeteert
heel oude duivenklokne prikker
heel vlugwaotervlug
heel zachtjesstillekus
heftig benadrukkenklassinere
heg / haagne tuin
heggerankwulde wijgert
heimwee hebbenvaort emme
hele kleine kinderenplatte jong
heleboelgee-f wa
heleboelnun oop
heleboelne baarg
heleboelun kwak
helemaalimmel / elemaol
helemaal nietbelangenaonie
helemaal uitgeput zijneulemoal tenne zijn
helemaal weggeveegd
herenhuisun kast van unuis
herfstbaomis
hermelijnmuiszontje
hetut
het aanrechttaonregt
het altaar'taltaor
het dorp uitover het spoor
het erfde waarf
het is ergtis weert
het is geverfd' tis gevaarfd
het is slecht weer'tis kwaoi weer
het niet goed doenaopere
het orgelthurgel
het oude landtouw laand
het oude stoomgemaaltouw waotermasjien
hier komenierkomme (verdomme)
hijij
hij is doodij is' r gewiest
hij moet maar zien dat hij zich redtij mot mar zien dattie zun koont kraauwt
hij was helemaal uitgeputij waar eulemoal tenne
hinkelenienkele
hoe is hetoe ist nou
hoepelne reep
hoepelenreepe
hoesje om vingerslufke
hoeveeloeveul
hoeveel wilt uoeveul motte
Hoeven (plaats) doeve
hoge hoedhoge zeije
hokjekotje
Hollandereentje van bove de Moerdijk
hondenhokondekot
honderd guldenonderd balle
hoofdkaaszult
hoofdpijnkoppijn
hoofdzusterdooftzuster
hooivorkne ooivurk
horzelblindoas
hout om messen op scherp te makenwetplaank
houtduifkoolduif
houten klaassaoviklaas
houtskoolkrikke
houtskoolbus / tonkrikkebus / ton
houtwormmieter
houtwormde mieter zit'r in
hubertusbroodjesu (i) pkes
hufterigonbelomt
huichelaarwijwaoterpieser
huidaandoeninguitslag
huidaandoening gezichtkrentebaord
huilensimme
huilenschreeuwen
huilenble-ten
huilenbrulle
huilende kinderenjaankende jong
hun oudste kindzullie n oudste
hurkenop oew ukke zitte
hurkenop oe ukke
hutspotpeestaamp

I

iarigjaorig
iemandee-ntje
íemand die overal kommentaar op heeftzeikerd

I

iemand met gebed het vagevuur uit biddenpesjonkele
iemand met gemilimetert haarnet ne pleeborstel
iemand met veel geldrijke stienkert
iets is zeer hardkeiaard
iets moeteniets motte
iets uitgommenuitstuffe
ijsjeijspin
ijsjeun ijsco
ijskrabberijskraauwer
ijzeren vorkverkèt
ik denk er niet over'kprakkezeer d'r nie over
ik heb daar gewerkt' kem daor geworke
ik zie je graag' kzienoe gèère
immersommes
in de buurt vanaon de kaante van
in de ogen wrijvenin oew oge ruise
in de omgeving vanin de contreie
in de tuinindenof
in de verteginderwijte
in de wardaos
in het donkerin dun donkere
in het duisterint pikkedoonker
in het water badderenbaajere
in Kaatsheuvelop de Kets
in staatbekwaom
in verhoudingnaovenaant
in volle vaartmee gaank
in Zeggeop de Zeg
inkomeninkommende

J

jajot
ja jongenja kul
ja natuurlijk, ja hoorjot
ja zekernogal wiedes
jaarjaor
jacquet - slipjaspietelèèr
jalouziejaloersigget
jammeren - klagenmurmerére
jarig zijnverjaore
jasfrak
jeukenjuke
jeukpoederjuukpoejer
jezelfoeweige
jezelf gedragenoeweige voege
jijgij
jij zeigij zee
JodendijkjeJodedekske
jong ventjesnotneus
jong vogeltjene pattekaole
jonge eendjespielekes
jonge kippenkrieltiete
jongetjejongeske
jongetjebrakske / ventje
jongste vogeltjeut kaokulnesje
julliegullie
jurkkleed
jurkjak
juten zakne baol

K

kaarsenkèèrse
kaarsjekerske
kaaskèès
kaatseballen (meisjesbalspel) kètseballe
Kaatsheuvelde Kets
KadeKaai
KalsdonkKasdonk
kanariekenaoriepietje
kandelaarkandelèèr
kandelaar met oorne blaoker
kapot makenverballemontere
karbiet schietenkurbiet schiete
karbonadekarmenaai
karbonadekarremenaai
karbonadekorteletje
karbonadeun karmenaaike
karnemelkkèrrenemelk
karnemelkse papkèrnemelkse pap
karresmeerkassmeer
karrespoorkasspoor
kastanjeskestonnies
kattewasjen bietje proete
kattewasje doenproete
KeesNil
KeesjeKiske
kerkklok luidenluie
kermis te Oudenboschmee Bosse kermis
kermis vierenkermis ouwe
kermissnoep (grote) spekbrok
Kerstmiskesmis
kieskeurig uitzoekend r uit pitse
kiezelstenenkietelkeien
kijkkik
kijk daarkiktdaor
kikkerpuit
kikker eitjespuitendril
kikkervisjedikkop
kindbrak
kinderfietsjekienderfietske
kinderspel op straatbelleketrekke
kinderstoelkakstoel
kindskiens
kip met kuikenskloek mee pielekes
kippenpoelies
klaar met werkenafgewerkt
klagenjimmienere
klagenmurmerere
klagend persoonmurmeratie
klagend vragenparremetere
klapoplawaai
klapwatjeko
kleerhangerkapstokske
klein aardappeltjeskrielekus
klein cafekufeeke
klein kindpagadder
klein mannekeopsodemieterke
klein petje (alpino) klotje
Klein pittig hondjeUn fokske
klein stukje potloodstoempke potlood
kleine boerderijun gedoeike
kleine ganggangeske
kleine lettertjesletterkus
kleine schoolpauzespeulkwartierke
kleine speelballenketseballe
kleine spijkertjestekskes
kletsenmauwe
kleurtjeklurke
kleuterschoolkakschool
klotjesollideeke
kluizenaarnun aparte
knijpennijpen
knijptangnèptang
knikkerenketten
knoeienmokkeren
knoeipotlapswaans
knollentollekes
knolraapknorraop
koekoei
Koekblik / koektrommelkoekskestrommeltje
koestrondkoeienvlaoi
kolenkitne kole' nemmer
komen en gaankomme en gaon
komijnenkaaskemijnekèès
konijnenkooiknijnekooi
koolaskoolassie
koolas padkoolassiepadje
koolraapknorraap
koorbankendapostelbaanke
kop theetas thee
koperwiektreklijster
kopje koffietas koffie
kopje theekommeke thee
koplantaarnkoplanteere
koprol makenkopkeduikele
korstjeroofke
kosterkuster (Bertus Bedaf)
koteletkortelet
kozijnenstijle
krabbenkraauwe
krantkráánt
kruisbessenkruisdores
kruisbessenkruidorens
kruisjekruske
krukjepikkeltje
krukjekrukske
kuikentjepieleke
kwastfaant
kwijlenkwielen
kwispelenkwipsele

L

laschuif
laarzenlèèrze
ladderleer
ladeschuif
lage kandelaar met oortjeblaoker
lang iemandlange loep
lange dunne boomzwiemul
lange jurkinut lang
langzaamstillekusaon
langzamerhandzo zoetjesaon
lantarenpaallantèèrepaol
lawaaigeraos
lekkenlikke
leunstoelleuningstoel
libelleglaozesnijer
licht bruine topbeneden wit
liefkozenkroele
ligstoelzurregstoel
lijken optrekken op
lijsterbeskwalsterbes
likdoornseksteroge
likkenlekke
LimogesLiemoosjus
lineaalleilatje
linnenkastkleerkast
logeerbedkermusbed
logischwiebus
lol hebben / makenleut ebben / maoke
LollestraatRollestraot
lopen (op een bepaalde manier) stesselen
LouisLewie
luieriklamzak
luiwammessenle-ge te faante

M

MaartMee-rt
madeliefjemeibloemeke
mager iemanddunne sprienkaon
mamselollewaai
manchestermesjiester (s)
mankerenaopere
mannetjeshaasrijer
Mapple FarmMappulfarm
marechausseemarriesosee
MarieMerie
markant gebouw in het dorpd n bouw (d n bouw van de broeders aan de Markt)
marktmart
Marktde Mart
Marktstraatje' t stiekend stroatje
maskermoembakkes
matigalf mooi-alf lilluk
medaillemedallie
meepratertweezak
meikevermeulenèèr
meikevermulder
meikeverpaterke
meimaanddevotiemit de fiets naor de Kapelbaarg
meimaanddevotiesaovus naorut Lof
meimaanddevotiete voet naor de Zeg
meisjemeske
meisjepralleke
melkmanmelkboer
merelmèèrel
merelmalder
metmeej
met elkaar overweg kunnenakkedere
met genot op etensnaaie / peuzele
met lucifers spelenvuurke stoke
meteenbedeen
meteensebiet
meteenschieluk
miermuurzeiker
min volksoepie
min volkschorriemorrie
mispelsrotte mipsels
misvormde voetenongelukkuge voete
moeilijk rondlopendabbere
moeizaam lopendabbere
moet ik helpenmokèlpe soms
moetenmotte
mogenmeuge
molenmeule
molenaarmulder
Molenstraatut Meulenend
mondkaonis
mondbakkes
mondtoet
mondharmonicamondmuziekske
Mooigèèf
mooischoon
mottenkogels / mottenbollenmotteballe
musstraotmus

N

naaktnaks
naarnaor
naar adem happennaor z ne aosem snakke
naar het Lofnaor tlof
naar iemandlillekster
naar verhoudingnaovenaant
naastbezije
naastneffe
naastneve
nadeligschaojluk
nadenkenprakkezére
navenantnaovenaant
nederlaagde velle
neenéét
neenunt
neenei je
neeneut
nestkastjevogelu (i) ske
nestverenduveltjusaor
net op tijdsjuust intijds
netjesgeef
niet doorlopenkwakkele
niet eensginneens
niet gedijenverkommere
niet goed wijs zijnnie goet snik zijn
niet meer levenuit de tijd zijn
niet uitgegroeiddutseltje
niet van af kunnenerges mee leuren
niet veel soepsvan lek m n vesje
niet verliezenop zaot staon
niets doenlanterfanten
niets opruimenalles laote sliengere
niets waardlauwloen
nietsnutklootveger
nieuwe haringnuwe èring
nieuwsgierig iemandne gaopstok
niksnutweggooier
NispenNipse
nog een lang eindnog een geef end
nog maar net vastmeej un piske vast
nogal wiedesattieligtdanleetie
nootmuskaatkruinoot
nordicskuierlatte
notabelelangjas
nou zegtiswa
novicene jonge broeder
nunouw

O

ogenschijnlijkvor ut zicht
om de inzet spelenvor touwes
om het spelvor de leut
om vier uurv-ruures
OmdatOmzeggus
omdatomda
onbehouwenonbelomt
onbehouwenonbezouwe
onberekenbaarongieslijk
onbetrouwbaar iemandtweezak
onder water staanblaank staon
ondertussenonderwijle
ondertussenimpessant
onderwijzermeester
ondeugend kindkletskop
ondeugend kindlillikken aop
ondeugend ventjepagadder
ondeugend zijnkwaojongus streke uitaole
ondeugende aaplillukke gaffel
Ondeugende jongennun batraof
ondeugende kinderenkwaojong
oneerlijk spelenkènkele
ongehoordongeparremeteert
ongelooflijkstraf
ongelovigene scheve
ongelukkig iemanddalk
ongeveernaostebij
onguur iemandsjappie
onkies volkschorriemorrie
onlangsoverlest
onnozeldeuzig
onoplettendmeejun zat gezicht
ontbijtkoekpéperkoek
ontsnaptde katsekee uit
onverwijldmee gaank
onvoordeligschaojluk
onze moeder'sma
onze vaderonspa
ooievaarooievèèr
Oost VaardekeAchterstraotje
optenne
op blote voetenbarrevoets
op de hand wegen / schattenkwikke
op de tocht staanop de trek staon
op dinsdagdestags
op goed gelukop de bonnefooi
op z n hoedeop z n voorwaark
op zijn koontop z ne sevooi
opgenomen hij isij zit in Vugt
opgenomen zij isze zit in de Leur
ophitsenopjuine
ophoudenuitscheie
opjutteopnaaie
opknappenopkallefatere
opleiding huishoudonderwijsspinaozie akadémie
opleiding jonge broederstjuuvenaot
opnieuwovernuuw
opnieuwovernu
opnieuw doenovernuwt doen
opschep lepelpollepel
opscheppenstoefen
opscheppenstoefe
opschepperstoefer
opscheppergeneukmaker
opschepperiggrootsig
opschietenavecere
opstapelenoptasse
opzij!uit de weg!
orgelurgel
OrleansOrleejaans
oud versleten huisjeun kotje
oude Matheustouw Teeuwke
OudenboschOuwebos
oudenboschenaarnen bosseneer
OudenbosscheOudenbossche
Oudenbosse pop (kruidenbitter) ' n popke
ouderwetsuit de tijd
over iemand kletsenover iemand mááuwe
overalketelpak
overallketelpak
overdreven vroom iemandkwezel
overgevenkotse
overgevenze namete
overhemdbloes
overhemdboezeroen
overleden zijnuit de tijd zijn
overrijpbûkziek
overweg kunnenakkedere

P

paard en wagenpèèrd en kar
paardenbloempèèrdeblom
paardenstaartpèèrdestèèrt
pabokweekschool
paboleerlingkwekelieng
Pagnevaartd'Hei / Posjevaort
pandekselscheel
pap van melk beschuit suikerpoetjespap
pap van melk en beschuitpoetjespap
pasgeborenpattekaol
Pastoor HellemonsstraatKerkstraot (je) (1955)
Pastoor HellemonsstraatjeMeestersstraotje (1905)
penitentiepinnetensie
pepernotenpéperschéte
perzikenpenninge
pesterig uitlachen (van kinderen) uitsliepe
petklak
petroleumpieterolie
picalillypiekels
piemeltjepieleke
pierpieraas
pierpieraos
pierenpieraaze
pierenpieraoze
PietPeer
pietje preciespezewever
pijnlijke vingers van de koutientelende viengers
pinda'solienotjes
pinksterbloemenkukelekaontjes
pioenrooskurnillusroos
pistoletpiestoleeke
pittig kereltjenijig ventje
plaaggeestpoetsak
plagenjudasse
plakschijf
plankjeplangeske
plantenstekstekske
plassertjepieleke
plezierleut
plezierigleutig
poedersuikerpoejersûker
poes binnenroepenpoeoeoetje poetjepoetje - poetje
pofbroek / plusfourdrollevanger
politiepliessie
politiecelut kotje
Pont St.MaxencePontmaks
populierpoppeliereboom
portefeuilleportefuilje / portefullie
potjandriegossienokkie
potverdoriegokker
prakkenbouwen
praten op straatbuurten
precies wat ik wildekrekwakwou
precies zoalskrek as
prentjeplaotje
priestergeestelukke
prikkeldraadpindraot
prikkeldraadpinnekesdraad
priksleepiekslee
priktolaktol
proevenkeure
purksnotpiek

Q

QuievrainKuverein

R

raapjestollekes
raapstelenkeeltjes
raar iemandalve gaore
radijsjeradèskes
rammenasrammerats
rasp / raspenraps / rapse
rauwelijks weggaaner tussenuit naaije
rechtuitvlakaf
reep chocoladestuk sjokkoelaot
reepje / partjepertje
regenachtig herfstweerbaomes
regenwormregewurm
regenwormpieraos
religieus hoofd l.o.d n oofdbroeder
reumarimmetiek
ribbroekmesjiesterse broek
rillenriere
rode bietenkroten
rode bosmierenstekkedraogers
Rode en witte aalbessenrooie en witte béézies
rond dolenzwalke
rond pannenborsteltjeun boenderke
rond vloerbrood (niet langwerpig) ne mik
ronduitvlakkaf
rookstoel / rookfautuilne zurg
roombotergoeje botter
rozenkranspaoternoster
rozenkranspotternoster
ruikenruke
ruilentuitele
rusttijdschof
ruzie makenakkenaaie
ruzienkekele

S

sacristiesakkrustie
samenzwerenkonkelefoeze
San SebastianSientsebastiejaon
savooie koolun savooike
scapulierschabbelier
schaapjesschaopkus
schaarschèèr
schaarhoutkreupelbos
schaatsenschètse
schadeschaoi
schaduwlommerte
scharenslijperschèèresliep
scheelogigeschele wiep
scherenschèère
scherp zandschaarep zaand
schijfjeschefke
schilschel
schoenneusteut
schoenveternissel
schoffelschrépeltje
schoffelschrepel
schommeltouter
schommeldropschûmpke trekken
schommelentoutere
schoolpleinde koer
schoorsteenschouw
schrikkenverschrikke
schuinscheef
schuinsmarcheerdersjappie
schuurbezemluiwaoge
seminariesimmenaorie
serieus / werkelijkmenus
seringenkruinaogels
seringenkruinagels
sierappeltje (Malus) kriekappeltje
sigaarstinkstok
sinasappelsappelesiene
Sint NicolaasSientereklaos
Sint WillibrordTheike
slaslaoi
slagerslachter
slagerne slachter
slaplauwloen
slappe koffie / slappe theeschottelwaoter
slavinkslaoivienk
slecht gehumeurdun bokkepruik op emme
slechte kwaliteitbocht
slechte zandgrondklapzand
slijpplankwetplaank
sloebersaoviklaos
sluik haarpinnaor
snel voorbijgaanaart gaon
snelbinders (op bagagedrager) stieke
sneller doorstappendeur lope
snoepjebrok
snoepjelekkertje
somssurwijle
spaak (fiets) speek
spaarsompaaike geld
sparenpotten
speculaasjespiekelaossie
speculaasjespiekelaosiemanneke
speekseltuf
speentutter
spekbokkingbruine bukkum
speklappenkripkes spek
spekvetkripvet
spelenspeule
sperwerklaamper
spiekenafkijke
spin - spinnenspinnekop - spinnekoppe
spoelwatergatmosgat
spoorbomende schuive
spreibeddesprei
spugenovergeve
spuwentuffe
St Hubertusbroodjesu (i) pkes
St NicolaasfeestSienterklaosfeest
St. Nicolaas broodjesmuizen
St.AnnaSientanna
St.ElisabethstraatGasthuisstraotje
St.GhislainSientgieslijn
St.Josephschoolde klompeschool
St.LouisSinlewie
St.MaartenSientere Mèèrte
St.QuentinSientk (e) tien
St.VincentSient Fecent
St.WillibrordenaarTeijkesgast
staartjepiske
staartjesstèèrtjes
stamppot raapstelenkélestaamp
StanddaarbuitenStaanterbuite
stapelentasse
stationstasie
steil haarpinaor
stekelvarkenpinegel
sterk gelijkend opsprekend
stiekemstillekus
stiekem wegpakkensnaaie
stijfselstessel
stinkenstienke
stoeienragge
stofsmoor
stoffigut smoort
stookhoutmustert
stopverfstokvaarf
stotterenakkele
straatkeienkienderkopkes
straatstenenklienkers
strafschoppienaantie
stratenmakerne straoter
strooitjespierke
stuifstofsmoor
stuivensmore
stukje sinasappelpertje
suikerbietensûkerpééje
suikergoed (St Nicolaas) sûkerbeeste
suikerklontjessûkerklontjes
suikerpeer (Dinteloords) sûkerpeerke

T

tafel leegmakenafruime
tafellakentaofelklééd
takkebos Zwarte Pietroei
takkenbosmustert
tamelijk veelgeef veul
tamme kastanjestamme kastonnies
Tantum ergotangtoemergo
tapijtmat
te grazen nemenbij z ne veter ebbe
tegelijkertijdmeepassaant
tijdigbetijds
Tilburgerkruikezeiker
toevalligkwaksuis
toneelavondvoorstellieng
tot ziensoudoe
traagjesop z n elfendaartigst
traliesijzers
trotsgrootsig
trottoirstoep / stoepke
trottoirbandstoeprand
tuind n of
tuinbonenboereténe
tuinbonenlapbone
TurfhoofdTurfoot
tussenuit knijpenum gepse
twisten-strijdenakkenaaien

U

uijuin
uilkatuil
uiltje knappendutje doen
uit de weg!uitekaant!
uit Hoogerheideui tOgereije
uit mijn buurtuit de kaant
uitbranderschellis
uitgebreid pratenklassinere
uitgeputstik mee klaor
uitgesmolten varkensvetreuzel
uithorennaor iets funtere
uitrustenschoove
uitventenleuren
urinoirs (nabij de kerk) piesbakke
Uwoew

V

vaatdoekschotteldoek
vals spelenfoefele
valsspelerkekeleer
van belang zijnmeetelle
van elastiekillestieke
van Fransvan Fraansse
van gedachten veranderenz' n kar draaie
vanzelfvaneiges
vanzelfsprekendvaneigus
varkenkuus
VarkensmarktVaarekesmartje
varkensribbenribbekus
varkensvetreuzel
veel ervaring van hebbenveel verstaend van hemme
veel ophefveul te doen gewiest
veel werkveul waark
veertjevirke
veldwachter LambrechtsDieltje / d n Diel
velgvelling
ver wegweitweg
ver wegwijt weg
veranderlijk vr.persoonollewaai
verbaal overtuigenmotte parleeje
verborgen pratenkonkelefoeze
verder gaandeur gaon
verder lopendeur lopen
veren aan de potenpoetjes
verenigingsfeestavondteeravent
verfvaarf
verfvaaruf
vergietstermijn
verharenruive
verhoogde fietstrappersoute blokke
verkeerd aflopennaor de bliksum gaon
verkeerde opmerking makenmisze-ge
verkering gehad hebben metgevréje mee
verkering hebbenscharrele
verkering hebben metvrije mee
verkouden zijnop oewe klauterd emme
verliezenvurliere
vernielenrinnuéren
vernielenverinnewere
verontwaardigdaongelaoje
verpleegsterzuster
verstoppertjewegkruiperke
verstoppertje spelenwegkruiperke speule
vervelenkliere
vervelend iemandmispunt
vervelende buikklachtenkstaon aon dun dunne
vervenvaareve
verwaand persoon'n èèr van z'neige
verwaarloosdonderkomme
vetersnissels
vieuxkonjakske
vieze ademstienkende asem
viezerikontigge'n dààrm
viezerikvulk
violierflier
visgraatgraotje
vlaamse gaaianniebroek
vlakblak
vlak na elkaarbedicht
vlakgomun gum of stuf
vlieg (klein) papvliegeske
vliegtuigvliegmasjien
vliegveld Seppebij Kaampies (van Campenhout)
vloekensakkere
vlug wegleggenwegfoepen
voddenmanbulleboer
voederbietenmangelpééje
voelen hoe zwaarkwikke
voetenwarmerstoof
voor echtmenes
voorhoofdstui
voortdoenaankloten
vooruit gaan / opschietenaffesere
vooruit maar!karremaar!
vorkvuket
vreselijkongeparremeteert
vrijstaand huis buitenafgedoeike
vroedvrouwbaoker
vroegertoeneerst
vrouwmamsel
vrouwvrouwke
vrouwvrummes
vrouw vrolijk in gezelschapun ollewaai
vrouwtjewefke
vruchtvorminggaon draoge
vuilontig
vuilakoontige daarum
vuile vrouwontig vrouwke
vuile vrouwvies poetje
vuilnisbakvulliksbak

W

waardwurrig
waaromziekewaoge
wagentjekarreke
wandelenkuijere
wandenjn, gku, lgl
wangkaok
wanneeroeneer
wat had je gehad willen hebbenwa aarde gat motte emme
Wat maakt mij dat uit?Wa nukt mijn da?
wat voor een?waffureen?
wat zeg jewa zeedegij
waterketelfluitmoerke
waterplaswiel
waterplas in het landweel
weduweweduuwvrouw
weegapparaatbascule
weet je niet?wittenie?
weet je nog?wittenog?
weet je welwitte wel
weggaanut aftrappe
weggetjeweggeske
weggietenomkappe
weilandun wei - weike
weinig te eten hebbenop un ertje / outje knaauwe
wekenweike
weljabijaot
weljabij-jao
welke / wat voor soort?oeke?
wespsperreweps
wildebrasbattraof
winterkoninkjewintersjolleke
winterwortelswienterpééje
wit kadetjefraanske
witte wingerdpiespotjes
wondermiraokul
wormpieraos
worstenbroodjeworstebrooike
wortelstamppééjstaamp
worteltjespeekes
Wouwse PlantagePindurp
wreef (voet) vost

Z

zacht besuikerd snoepjesjiepke
zacht huilensimme
zakdoekje in borstzak van colbertstoeferke
zakgeldtraktemènt / pré
zeer jonge duivenkaole jong
zeer zuurzozuur as hengst
zeurenmoesjaanke
zeurenle-ge te melleke
zeurenzevere
zich dom houdenvan Ette komme
zich hebben laten verrassengin aarig gat ebbe in
ziekenhuisgasthuis
zij (mv) zullie
zijn piemeltjez n pieleke
zilveruitjes schoonmaken (thuiswerk) juine
zitten drinkenzitte piempele
zo- eventoennet
zogenaamdzogezeed
zogenaamd toevalligkwaksuis
zojuisttoennet
zomerworteltjespeekes
zoonzeun
zorg jij maarziede gij mar
zulkezukke
zure haringzure n e-ring
zuurstok / kaneelstoklekstok / lekpin
zuurtjeszuurkes
zwaar gebouwdstruis
zwarte bessenzwarte béézies
zweepkerbats
zwoerdzwertje

1 opmerkingen

  1. Bij duivensport: komme ze goed / pakte gij oew prijze oeneer issut inkurve / inmaande oelaot issut klokke zette zijn zal afgesloge en wanneer worre ze gelicht (p.v.de Postduif bij Willem Vermeulen en Gerrit Goos) 1948-1964 Fenkelstraat-Varkensmarkt-Polderstraat-Stoofstraat resp.Joh.Hoppenbrouwers, Joh.van Loon, Theo Ambagts, Cees Jongenelen-Janus Meesters-Piet Daas, Rinus Meesters-Koos Keij. Zijndur deur (gekomme) Speulde gij vites of fond nest of op weduwschap issur dadeentje van de vlucht daor steektur eentje ze valle bedicht nou komme ze gestee-rt af en daor gao dun eul klad wiejeet dun eurste gespeult witte gij wie dun oed op aar tis un zwaore vlucht gewiest zebbe draot gat op de fond edde weinig waaivluchte aardur veul mee eddok gepoeld aardur ok int konkoers staon of aarde ze alleen vor de vereniging mee aarderok vol staon Fenske witte gij dun uitslag vant konkoers is dun lijst er al oe laot zijn de prijze naf .