Vertaal
Naar andere talen: • zo > DEzo > ENzo > ES
Definities op Encyclo.nl: zo (6x)
Vertalingen zo NL>FR

I zo

bijwoord
Uitspraak:  [zo]

1) <met dit woord verwijs je naar iets of iemand uit de context>
- ainsi , de telle façon
Je moet je racket zo vasthouden. - Il faut tenir la raquette ainsi.
Is het zo dat jullie elkaar in de trein ontmoet hebben? - Est-ce vrai que vous vous êtes rencontrés dans le train?
Met zo iemand wil ik niets te maken hebben. - Je ne veux rien avoir à faire avec un tel individu.
Het is niet zo warm als gisteren. - Il ne fait pas aussi chaud qu'hier.
Heb je een pen of zo? - Tu as un stylo ou quelque chose qui y ressemble?
Het programma gaat over opvoeding en zo. - Le programme est consacré entre autres à l'éducation.
Probeer zo vroeg mogelijk te komen. - Essaie de venir le plus tôt possible.
zo snel als je kunt - aussi vite que possible
uitdrukking zo goed als

2) in hoge mate - tellement
Ik ben zo moe! - Je suis tellement fatigué!

3) in of over een korte tijd - tout de suite
De loodgieter was zo klaar. - Le plombier avait terminé tout de suite.
Ik kom zo. - J'arrive!


II zo

voegwoord
Uitspraak:  [zo]

1) <dit woord gebruik je om de overeenkomst aan te geven tussen dingen die je vergelijkt>
- tel/telle , aussi
Zo vader, zo dochter. - Tel père, telle fille.
Zo goed als ik me gisteren voelde, zo slecht voel ik me vandaag. - Aussi bien que je me sentais hier, aussi mal je me sens aujourd'hui.

2) indien, als - si
Bent u kostwinner? Zo ja, ga naar vraag 3, zo nee, vul hieronder de naam van de kostwinner in. - Êtes-vous soutien de famille? Si oui, passez à la question n° 3; sinon, indiquez ci-dessous le nom de la personne qui est le soutien de famille.
Zijn nieuwste film is zo mogelijk nog slechter. - Son dernier film est un navet encore plus grand, si possible.
Het zal weken, zo niet maanden duren voor het af is. - Il faudra des semaines sinon des mois pour le terminer.
uitdrukking zo nodig


III zo

tussenwerpsel
Uitspraak:  [zo]

<woord waarmee je laat merken verrast of verbaasd te zijn>
- tiens! , eh bien!
Zo, dat ziet er goed uit! - Tiens! Ça se présente bien.
Goed zo! - C'est bien!
[zo]

1 <dit woord gebruik je om de overeenkomst aan te geven tussen dingen die je vergelijkt> - tel/telle ... tel/telle - aussi... aussi...

  `Zo vader, zo dochter. `
  Tel père, telle fille.

  `Zo goed als ik me gisteren voelde, zo slecht voel ik me vandaag. `
  Aussi bien que je me sentais hier, aussi mal je me sens aujourd'hui.2 indien, als - si

  `Bent u kostwinner? Zo ja, ga naar vraag 3, zo nee, vul hieronder de naam van de kostwinner in. `
  Êtes-vous soutien de famille? Si oui, passez à la question n° 3; sinon, indiquez ci-dessous le nom de la personne qui est le soutien de famille.

  `Zijn nieuwste film is zo mogelijk nog slechter. `
  Son dernier film est encore plus mauvais, si possible.

  `Het zal weken, zo niet maanden duren voor het af is. `
  Il faudra des semaines sinon des mois pour le terminer.

  zo nodig
   (= als het nodig is) - si nécessaire

  `Ik zal het lezen en zo nodig corrigeren.`
  Je vais relire et corriger si nécessaire.

[zo]

1 ( op die manier) ( een dergelijk) ( in die mate) <met dit woord verwijs je naar iets of iemand uit de context> - ainsi - de telle façon

  `Je moet je racket zo vasthouden.`
  Il faut tenir la raquette ainsi.

  `Is het zo dat jullie elkaar in de trein ontmoet hebben? `
  Est-ce vrai que vous vous êtes rencontrés dans le train?

  `Met zo iemand wil ik niets te maken hebben. `
  Je ne veux rien avoir à faire avec un tel individu.

  `Het is niet zo warm als gisteren. `
  Il ne fait pas aussi chaud qu'hier.

  `Heb je een pen of zo? `
  Tu as un stylo ou quelque chose qui y ressemble?

  `Het programma gaat over opvoeding en zo.`
  Le programme est consacré entre autres à l'éducation.

  `Probeer zo vroeg mogelijk te komen.`
  Essaie de venir le plus tôt possible.

  `zo snel als je kunt `
  aussi vite que possible

  zo goed als
   (= bijna helemaal ) - presque complètement / pratiquement

  `Ik ben zo goed als doof. `
  Je suis pratiquement sourd.2 ( heel) ( zeer) ( erg) in hoge mate - exceptionnellement
[ɛksɛpsjɔnɛlmɑ~]

  `Ik ben zo moe!`
  Je suis tellement fatigué!3 ( dadelijk) ( gauw) ( snel) in of over een korte tijd - tout de suite

  `De loodgieter was zo klaar.`
  Le plombier avait terminé tout de suite.

  `Ik kom zo.`
  J'arrive!


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
zo ainsi ; c'est pourquoi ; par suite ; bientôt ; par exemple ; si ; aussi ; voilà comment ; comme ; ça ; de ; cette ; façon
Bronnen: interglot; Wikipedia; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `zo`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanstonds
NL: aldus
NL: als
NL: dadelijk
NL: dergelijk
NL: dientengevolge
NL: direct
NL: dus
NL: dusdanig
NL: enfinDownload de Android App
Download de IOS App