Vertaal
Naar andere talen: • werkgelegenheid > DEwerkgelegenheid > ENwerkgelegenheid > ES
Definities op Encyclo.nl: werkgelegenheid (13x)
Vertalingen werkgelegenheid NL>FR
[wɛrkxəˈlexə(n)hɛit]

1 de mogelijkheden in een gebied om betaald werk te vinden - emploi (le ~(m))

  `De fabriek biedt werkgelegenheid aan ruim tweehonderd werknemers.`
  L'usine offre de l'emploi pour plus de deux cents salariés.


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de werkgelegenheid (v) emploi (m)
werkgelegenheid emploi ; possibilités d`emploi ; volume de l`emploi ; offre d`emploi ; offre de situation
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `werkgelegenheid`
Voorbeeldzinnen laden....


Uitdrukkingen en gezegdes
NL: beperkte werkgelegenheid FR: sous-emploi (le)
NL: volledig benutte werkgelegenheid FR: plein-emploi (le)

Download de Android App
Download de IOS App