Vertaal
Naar andere talen: • pleister > DEpleister > ENpleister > ES
Definities op Encyclo.nl: pleister (12x)
Vertalingen pleister NL>FR

I pleister

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈplɛistər]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

stukje verband met plakstrookjes om op een kleine bloedende wond te plakken - sparadrap (le ~)


II het pleister

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈplɛistər]

kalkmengsel om muren glad en wit mee te maken -
[ˈplɛistər]
[mv: pleisters]

1 stukje verband met plakstrookjes om op een kleine bloedende wond te plakken - sparadrap (le ~(m))

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het pleister du plâtre
de pleister mortier (m) ; plâtre (m) ; adhésif (znw.) ; pansement adhésif (m)
pleister sparadrap (m) ; pansement (m) ; sparadrap ; plâtre
Bronnen: ICT-Woordenboek; interglot; Wikipedia; pijnstillerinfocentrum; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `pleister`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: gips
NL: hechtpleister
NL: kalkspecie
NL: kleefpleister
NL: stuc

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: pleister op de wond FR: fiche (la) de consolation

Download de Android App
Download de IOS App