Vertaal
Naar andere talen: • onderzoek > DEonderzoek > ENonderzoek > ES
Definities op Encyclo.nl: onderzoek (9x)
Vertalingen onderzoek NL>FR

het onderzoek

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ɔndərzuk]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

keer dat je iets onderzoekt - recherche (la ~), étude (la ~)
grondig onderzoek doen naar het ontstaan van leerachterstanden - faire une étude approfondie sur les causes des retards scolaires
medisch onderzoek - recherche médicale

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het onderzoek examen (m) ; exploration (v) ; investigation (v) ; le contrôle ; la révision ; la réépreuve ; la épreuve ; le test ; recherche (v) ; le essai ; inspection (v)
onderzoek recherches ; analyse ; vérifications ; instruction du dossier ; la étude ; détection ; la enquête ; recherche ; visite ; reconnaissance ; vérification ; inspection ; enquête ; interview ; examen ; réexamen ; enquête statistique
Bronnen: interglot; Diving dictionary; Omegawiki.org; Antiquarian Dictionary; Download IATE, European Union, 2017.; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `onderzoek`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: enquête
NL: exploratie
NL: inspectie
NL: navorsing
NL: toets

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: geneeskundig onderzoek FR: visite (la) médicale
NL: geneeskundig onderzoek bij in dienst treden FR: visite (la) d'embauchage
NL: deskundig onderzoek FR: expertise (la)
NL: onderzoek doen FR: enquêter (sur)
NL: gerechtelijk onderzoek instellen FR: procéder à  une information
NL: de politie doet onderzoek FR: la police informe
NL: onderzoek naar het vaderschap FR: recherche (la) de la paternité
NL: tot nader onderzoek FR: jusqu'à  plus ample informé

Download de Android App
Download de IOS App