Vertaal
Naar andere talen: • impasse > DEimpasse > ENimpasse > ES
Definities op Encyclo.nl: Impasse (8x)
Vertalingen impasse NL>FR

de impasse

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪmˈpɑsə]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

situatie dat een proces vastloopt en moeilijk op te lossen is - impasse (la ~)
Het overleg raakte in een impasse. - La concertation s'est retrouvée dans / est arrivée à l'impasse.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de impasse (v) impasse (m)
impasse impasse ; point mort
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `impasse`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: patstelling

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zich in een impasse bevinden FR: être dans une impasse

Download de Android App
Download de IOS App