Vertaal
Naar andere talen: • crisis > DEcrisis > ENcrisis > ES
Definities op Encyclo.nl: crisis (23x)
Vertalingen crisis NL>FR

de crisis

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈkrisɪs]
Verbuigingen:  crises, crisissen (meerv.)

periode waarin iets heel erg slecht is - crise (la ~)
De doodzieke vrouw kwam de crisis te boven. - La femme, très gravement malade, a surmonté la crise.
een politieke crisis - une crise politique
In een economische crisis is de werkloosheid groot. - Pendant une crise économique le chômage est fort.
crisismanagement - gestion de crise(s)

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de crisis (v) recession (v) ; crise (v) ; dépression (v) ; période critique (v)
crisis accès ; crise
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `crisis`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: depressie
NL: laagconjunctuur
NL: noodsituatie
NL: recessie

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een crisis doormaken FR: traverser une crise

Download de Android App
Download de IOS App