Vertaal
Naar andere talen: • biljard > DEbiljard > ENbiljard > ES
Definities op Encyclo.nl: biljard (5x)
Vertalingen biljard NL>FR
biljard billiard (m) ; billiard
Bronnen: Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `biljard`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App