Vertaal
Naar andere talen: • EBCS > DEEBCS > ENEBCS > FR
Vertalingen EBCS NL>ES
EBCS (Afkorting) sistema EBCS
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `EBCS`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App