Vertaal
Naar andere talen: • voorschot > DEvoorschot > ESvoorschot > FR
Definities op Encyclo.nl: voorschot (10x)
Vertalingen voorschot NL>EN

het voorschot

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['vorsxɔt]
Verbuigingen:  -ten (meerv.)

deel van een som dat eerst betaald wordt - advance, loan
Het bedrijf kreeg een voorschot van twee miljoen op de schadevergoeding. - The company got an advance payment of two million for damage reparations.
De huurmoordenaar vroeg een voorschot van € 10.000. - The hired killer asked for an advance of 10000 euro.
uitdrukking een voorschot nemen (op iets)

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het voorschotthe advance ; the advanced money
voorschot initial advance ; provisional sum ; retainer ; payment in advance ; budgetary advance ; disbursements ; end ; headboard ; payment on account ; advance payment ; advance ; paying-in ; prepayment
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `voorschot`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: krediet
NL: onkosten

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: voorschot geven op EN: advance money on
NL: een voorschot verlenen EN: make a loan

Download de Android App
Download de IOS App