Vertaal
Naar andere talen: • tandbeen > DEtandbeen > EStandbeen > FR
Definities op Encyclo.nl: Tandbeen (7x)
Vertalingen tandbeen NL>EN
het tandbeenthe dentine
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `tandbeen`
Voorbeeldzinnen laden....


Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: dentine
US-spelling: dentin


Download de Android App
Download de IOS App