Vertaal
Naar andere talen: • stemvolume > DEstemvolume > ESstemvolume > FR
Vertalingen stemvolume NL>EN
het stemvolumethe vocal power ; the voice volume
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `stemvolume`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App