Vertaal
Naar andere talen: • ordegrootte > DEordegrootte > ESordegrootte > FR
Vertalingen ordegrootte NL>EN
de ordegroottethe magnitude
ordegrootte order of magnitude
Bron: Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `ordegrootte`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App