Vertaal
Naar andere talen: • nagebootst > DEnagebootst > ESnagebootst > FR
Definities op Encyclo.nl: NAGEBOOTST (1x)
Vertalingen nagebootst NL>EN
nagebootst imitated ; dummy
Bronnen: interglot; Autowoordenboek

Voorbeeldzinnen met `nagebootst`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: geïmiteerd
NL: kunstmatig
NL: nabootsend
NL: nagemaakt
NL: onecht

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `dummy `
In US-Engels gebruikt men `pacifier`


Download de Android App
Download de IOS App