Vertaal
Naar andere talen: • letter > DEletter > ESletter > FR
Definities op Encyclo.nl: letter (10x)
Vertalingen letter NL>EN

letter

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈlɛtər]
Verbuigingen:  -s (meerv.)

1) teken voor een klank in een taal, dat samen met andere tekens een woord vormt taalkunde - character, letter, sign
Het woord 'als' bestaat uit de letters 'a', 'l' en 's'. - The word 'als' consists of letters 'a', 'l' and 's'.

2) onderdeel van een alfabetische lijst waarvan alle woorden met dezelfde letter (1) beginnen - letter
het woord 'bruin' in een woordenboek opzoeken onder de letter 'b' - look up the word 'bruin' under the letter 'b' in a dictionary

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de letterthe type ; the character ; the font ; the typeface ; the letter
letter letter
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `letter`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: drukletter
NL: letterteken
NL: karakter

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: fount
US-spelling: font
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zich aan de letter houden EN: stick to the letter
NL: in de letteren studeren EN: study literature (philology)
NL: met duidelijke letter gedrukt EN: printed in clear type
NL: naar de letter EN: to the letter
NL: naar de letter en naar de geest EN: in letter and spirit

Download de Android App
Download de IOS App