Vertaal
Naar andere talen: • koren > DEkoren > ESkoren > FR
Definities op Encyclo.nl: koren (14x)
Vertalingen koren NL>EN

het koren

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [ˈkorə(n)]

plant waarvan de vrucht gebruikt wordt als grondstof voor voedsel - grain, cereal, wheat
korenveld - wheat field
Koren wordt verwerkt in brood. - Grains are used to make bread.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het korenthe corn ; the grain
de korenthe choirs
Bronnen: Wikipedia; Wakefield genealogy pages; interglot

Voorbeeldzinnen met `koren`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: gerst
NL: graan
NL: zangkoren

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `maize`
In US-Engels gebruikt men `corn`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: dat is koren op zijn molen EN: that is nuts to him

Download de Android App
Download de IOS App