Vertaal
Naar andere talen: • hartklep > DEhartklep > EShartklep > FR
Definities op Encyclo.nl: hartklep (3x)
Vertalingen hartklep NL>EN
de hartklepthe heart valve ; the cardiac valve ; the valve of heart
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `hartklep`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App