Vertaal
Naar andere talen: • genieten > DEgenieten > ESgenieten > FR
Definities op Encyclo.nl: genieten (9x)
Vertalingen genieten NL>EN

genieten

werkw.
Uitspraak:  [xəˈnitə(n)]
Verbuigingen:  genoot (verl.tijd ) heeft genoten (volt.deelw.)

(iets) erg aangenaam vinden - enjoy, taste
van lekker eten genieten - enjoy good food
uitdrukking niet te genieten zijn

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
genieten (ww.)to like ; to enjoy ; to savour ; to relish ; to delight
het genietenthe pleasure ; the enjoyment
genieten get ; have ; receive ; delight in
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `genieten`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: plezier hebben
NL: beschikken over
NL: ontvangen
NL: smullen
NL: genot
NL: amuseren
NL: geneugte
NL: genot hebben van

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: savour
US-spelling: savor


Download de Android App
Download de IOS App