Vertaal
Naar andere talen: • doorzetting > DEdoorzetting > ESdoorzetting > FR
Definities op Encyclo.nl: doorzetting (2x)
Vertalingen doorzetting NL>EN
doorzetting embossment ; overset ; pocket recess ; recess
Bronnen: Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `doorzetting`
Voorbeeldzinnen laden....


Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `break `
In US-Engels gebruikt men `recess`


Download de Android App
Download de IOS App