Vertaal
Naar andere talen: • brokstukken > DEbrokstukken > ESbrokstukken > FR
Definities op Encyclo.nl: BROKSTUKKEN (1x)
Vertalingen brokstukken NL>EN
brokstukken (n-p) odds and ends
brokstukken (mv.) debris (mv.)
Bron: Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `brokstukken`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: afval

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `odds and ends` wordt wel in US-Engels gebruikt maar niet of zelden in UK-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `bits and bobs`
In US-Engels gebruikt men `odds and ends`


Download de Android App
Download de IOS App