Vertaal
Naar andere talen: • beschikbaar > DEbeschikbaar > ESbeschikbaar > FR
Definities op Encyclo.nl: beschikbaar (4x)
Vertalingen beschikbaar NL>EN

beschikbaar

bijv.naamw.
Uitspraak:  [bəˈsxɪgbar]

ter beschikking staand - be available
iets beschikbaar stellen - make something available
zich beschikbaar stellen - make oneself available
Deze software is nog niet voor particuliere gebruikers beschikbaar. - This software is not yet available for private use.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
beschikbaar available ; free ; vacant ; unconstrained ; freely ; uninhibited ; at someone's disposal ; at liberty ; obtainable ; going ; at the disposal of ; available ; free ; idle ; pay date ; unavailable
Bronnen: interglot; Wikipedia; Trueterm; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `beschikbaar`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: disponibel
NL: ter beschikking
NL: vacant

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: iets beschikbaar houden voor EN: earmark s.th. for, set s.th. apart for
NL: beschikbaar komen EN: fall vacant, become available
NL: beschikbaar stellen EN: place at one's disposal

Download de Android App
Download de IOS App