Vertaal
Naar andere talen: • vergelijking > ENvergelijking > ESvergelijking > FR
Definities op Encyclo.nl: Vergelijking (12x)
Vertalingen vergelijking NL>DE

de vergelijking

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vɛrxəˈlɛikɪŋ]
Verbuigingen:  vergelijkingen (meerv.)

keer dat je dingen of mensen met elkaar vergelijkt - Vergleich (der ~)
in vergelijking met - im Vergleich zu
een vergelijking maken/trekken tussen twee dingen - einen Vergleich zwischen zwei Dingen ziehen
'zo groen als gras' is een vergelijking - 'so grün wie Gras' ist ein Vergleich

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de vergelijking (v) die Komparation ; die Gleichung ; der Vergleich
de vergelijkingdie Gleichung
vergelijkingdie Metapher ; Vergleich ; Vergleichung ; Angleichung ; Vergleiche
Bronnen: Wikipedia; Wiktionary; interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org


Voorbeeldzinnen met `vergelijking`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: gelijkenis

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: de vergelijking met iets niet doorstaan kunnen DE: den Vergleich mit etwas nicht aushalten
NL: een vergelijking trekken, maken DE: einen Vergleich ziehen, anstellen
NL: in vergelijking met DE: im Vergleich mit, zu
NL: punt van vergelijking DE: Vergleichungspunkt (der)

Download de Android App
Download de IOS App