Vertaal
Naar andere talen: • belangstelling > ENbelangstelling > ESbelangstelling > FR
Definities op Encyclo.nl: belangstelling (4x)
Vertalingen belangstelling NL>DE

de belangstelling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈlɑŋstɛlɪŋ]

het hebben van aandacht voor iets of iemand - Interesse (das ~)
belangstelling hebben/koesteren/tonen voor iemand of iets - Interesse für jemanden oder etwas haben/hegen/zeigen
belangstelling wekken - Interesse wecken
in de belangstelling staan - im Interesse stehen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de belangstelling (v) die Betroffenheit ; das Interesse ; die Interesse ; die Fascinierung ; die Beteiligung ; die Aufmerksamkeit ; die Teilnahme
Bronnen: Wikipedia; Wiktionary; interglot

Voorbeeldzinnen met `belangstelling`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aandacht
NL: animo
NL: fascinatie
NL: geboeidheid
NL: interes
NL: interesse
NL: toeloop
NL: zin

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: dank u voor de belangstelling DE: danke der Nachfrage, (na condoleren of feliciteren) ich danke für Ihre Teilnahme

Download de Android App
Download de IOS App