Vertaal
Naar andere talen: • belangstelling > ENbelangstelling > ESbelangstelling > FR
Definities op Encyclo.nl: belangstelling (4x)
Vertalingen belangstelling NL>DE

de belangstelling

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈlɑŋstɛlɪŋ]

het hebben van aandacht voor iets of iemand - Interesse (das ~)
belangstelling hebben/koesteren/tonen voor iemand of iets - Interesse für jemanden oder etwas haben/hegen/zeigen
belangstelling wekken - Interesse wecken
in de belangstelling staan - im Interesse stehen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de belangstelling (v) die Betroffenheit ; das Interesse ; die Interesse ; die Fascinierung ; die Beteiligung ; die Aufmerksamkeit ; die Teilnahme
Bronnen: Wikipedia; Wiktionary; interglot

Voorbeeldzinnen met `belangstelling`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aandacht
NL: animo
NL: fascinatie
NL: geboeidheid
NL: interes
NL: interesse
NL: toeloop
NL: zin

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: dank u voor de belangstelling DE: danke der Nachfrage, (na condoleren of feliciteren) ich danke für Ihre Teilnahme

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App