Vertaal
Naar andere talen: • vite > DEvite > ENvite > ES
Definities in het Nederlands: Vite (1x)
Vertalingen vite FR>NL
[vit]

1 avec rapidité - snel

  'Tu marches trop vite !'
  Je loopt te hard!


2 en peu de temps - vlug

  'comprendre vite'
  vlug begrijpen


3 dans très peu de temps - spoedig

  'Vous serez vite guéri.'
  U zult gauw beter zijn.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
vite snel ; vlot ; vlug ; rap ; bijna ; haast ; nagenoeg ; schier ; welhaast ; direct ; terstond ; aanstonds ; spoedig ; gauw ; weldra ; eerstdaags ; haastig ; ijlings ; onverwacht ; onvoorzien ; onverwachts ; onverhoeds ; vingervlug ; gezwind ; vlug een beetje
Bronnen: interglot; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `vite`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: brusquement
FR: hâtivement
FR: lestement
FR: précipitamment
FR: rapide
FR: rapidement
FR: rondement

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: au plus vite NL: zo spoedig mogelijk
FR: avoir vite fait de NL: 't snel klaarspelen om

Download de Android App
Download de IOS App