Vertaal
Naar andere talen: • tamiser > DEtamiser > ENtamiser > ES
Definities in het Frans: Tamiser (12x)
Definities in het Nederlands: Tamiser (1x)
Vertalingen tamiser FR>NL
[tamize]

1 filtrer grâce à un tamis - zeven

  'tamiser du sable'
  zand zeven


2 laisser passer une lumière douce - dempen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
tamiser (ww.) zift (ww.) ; zeven (ww.) ; filteren (ww.) ; filtreren (ww.) ; ziften (ww.) ; doorzijgen (ww.)
Bronnen: Wikipedia; interglot

Voorbeeldzinnen met `tamiser`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: bluter
FR: cribler
FR: filtrer
FR: purifier
FR: sasser
FR: trier
FR: voilerDownload de Android App
Download de IOS App