Vertaal
Naar andere talen: • par > DEpar > ENpar > ES
Definities in het Frans: par (2x)
Definities in het Nederlands: Par (9x)
Vertalingen par FR>NL
[paʀ]

1 au travers de - door

  'passer par la fenêtre'
  door het raam gaan


2 pendant, au cours de - gedurende

  'deux fois par mois'
  twee keer per maand


3 grâce à, à cause de - door - wegens

  'par sa faute'
  door zijn fout


4 au moyen de - door middel van

  'envoyer un colis par la poste'
  een pakje sturen per post


5   par personne
pour chaque personne - per persoon

  'trois euros par personne'
  drie euro per persoon


6 indique la personne ou la chose qui agit - door

  'la maison construite par mon père'
  het huis gebouwd door mijn vader

  'les feuilles agitées par le vent'
  de bladeren die worden bewogen door de wind

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
par door ; door middel van ; middels ; in ; te ; bij ; via ; om ; vanwege ; wegens
PAR (Afkorting) verkeersleidingspost ; verkeersseinpost ; PAR (Afkorting) ; P.A.R. (Afkorting) ; precisienaderingsradar ; APO (Afkorting) ; landelijk plan van aanleg
par als ; dankzij ; op ; over ; rode pandora ; van ; naar ; p. (Afkorting) ; per. ; met ; per
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; ICT-Woordenboek; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `par`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: dans
FR: pour
FR: à cause
FR: aux environs de

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: par-ci par-là  NL: hier en daar, heen en weer
FR: commencer par NL: beginnen met
FR: il finit par tomber NL: tenslotte viel hij
FR: par conséquent NL: bijgevolg
FR: par crainte NL: uit vrees
FR: par-delà  NL: aan gene zijde van
FR: par-dessus NL: over
FR: par-derrière NL: van achteren
FR: par-devant NL: in tegenwoordigheid van
FR: de par NL: in naam van
FR: par hasard NL: bij toeval
FR: par ici NL: hierlangs
FR: par une belle journée NL: op een mooie dag
FR: par là  NL: daarlangs

Download de Android App
Download de IOS App