Vertaal
Naar andere talen: • oeuvre > DEoeuvre > ENoeuvre > ES
Definities in het Frans: oeuvre (2x)
Definities in het Nederlands: oeuvre (11x)
Zie ook: œuvre

Vertalingen oeuvre FR>NL
[œvʀ]

1 résultat d'une action, d'un travail - werk

  'une mise en œuvre'
  een uitvoering


2 création artistique - (kunst)werk

  'œuvre d'art'
  kunstwerk


3 livre, ensembles de livres - oeuvre - (verzameld) werk

  'lire toute l'œuvre d'un écrivain'
  het hele oeuvre van een schrijver lezen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
œuvre (m) de job (v)
oeuvre (v) het werk ; het kunstwerk ; het meesterwerk ; de pennenvrucht ; het opus ; het geesteskind ; het geestesproduct
Bronnen: Wikipedia; interglot

Voorbeeldzinnen met `oeuvre`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: composition
FR: écrit
FR: entreprise
FR: livre
FR: ouvrage
FR: produit
FR: sculpture
FR: tableau
FR: travail

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: oeuvres d'art NL: kunstwerken
FR: bois d'oeuvre NL: timmerhout
FR: l'exécuteur des hautes oeuvres NL: de beul
FR: faire oeuvre de NL: zich gedragen als
FR: mettre en oeuvre NL: aanwenden, in het werk stellen
FR: se mettre à  l'oeuvre NL: aan het werk gaan
FR: hors d'oeuvre NL: buitenwerks
FR: le grand oeuvre NL: de steen der wijzen

Download de Android App
Download de IOS App