Vertaal
Naar andere talen: • nommément > DEnommément > ENnommément > ES
Definities in het Frans: nommément (1x)
Vertalingen nommément FR>NL
nommément namelijk
Bron: Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `nommément`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App