Vertaal
Naar andere talen: • marque > DEmarque > ENmarque > ES
Definities in het Frans: Marque (11x)
Definities in het Nederlands: Marque (6x)
Vertalingen marque FR>NL
[maʀk]

1 signe que l'on fait sur ··· - merkteken

  'faire une marque sur un objet'
  een merkteken op een voorwerp plaatsen / een voorwerp merken


2 trace, tache - afdruk - spoor

  'des marques de doigt sur un verre'
  vingersporen op een glas


3 nom de fabricant - merk

  'la marque d'un vêtement'
  het merk van een kledingstuk


4 signe, manifestation de ··· - blijk - teken

  'des marques d'amitié'
  blijken van vriendschap

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
marque (v) de striem ; de handelsnaam (m) ; het merk ; het blijk ; het beeldmerk ; de merknaam (m) ; het merkteken ; iemand kenmerken (znw.) ; de teken ; het herkenningsteken ; het logo ; de geste ; brandteken (znw.) ; het warenmerk ; de markering (v) ; de aanduiding (v) ; de decoratie (v) ; het spoor ; de onderscheiding (v) ; het gebaar ; het signaal
la marque naam
marque gegroefd ; gekerfd ; gestempeld ; handelsmerk ; dagmerk ; merk ; krijtopschrift ; kentekening ; opdruk ; marker ; vinkje ; gemerkt ; merknaam ; veemerk ; merkteken ; sein ; officieel merkteken ; teken
Bronnen: interglot; Wikipedia; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `marque`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: bavure
FR: borne
FR: cicatrice
FR: critère
FR: dartre
FR: ecchymose
FR: empreinte
FR: estampille
FR: frappe
FR: indication

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: marque de pas NL: voetafdruk
FR: bonne marque NL: goedkeuring

Download de Android App
Download de IOS App