Vertaal
Naar andere talen: • manoeuvre > DEmanoeuvre > ENmanoeuvre > ES
Definities in het Frans: Manœuvre (14x)
Definities in het Nederlands: Manoeuvre (9x)
Zie ook: manœuvre

Vertalingen manoeuvre FR>NL
[manœvʀ]

1 mouvement d'un véhicule - manoeuvre

  'faire une manœuvre pour se garer'
  manoeuvreren om te parkeren


2 action menée pour atteindre un but - manoeuvre - list

  'des manœuvres malhonnêtes'
  onfatsoenlijke manoeuvres

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
manoeuvre (v) de manoeuvre ; het schijngevecht ; sciamachie (znw.) ; het spiegelgevecht ; schijnkamp (znw.)
manoeuvre sjouwer ; rangeerbeweging ; rangering ; frauduleuze handeling ; hulparbeider ; bediening ; werking ; handgreep ; proef ; schakelen ; schakelhandeling ; manoeuver ; manoeuvre
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `manoeuvre`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: agissements
FR: manouvrier
FR: ouvrier

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: fausse manoeuvre NL: verkeerde wending
FR: champ de manoeuvres NL: exercitieveld

Download de Android App
Download de IOS App